Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Câu lạc bộ AMC

Câu lạc bộ AMC (13)

Tin mới nhất

Từng bước xử lý “cục máu đông” nợ xấu - Kỳ vọng vào hoạt động câu lạc bộ AMV và vận hành Sàn giao dịch nợ

01-04-2021 7:39 am Viết bởi

N xu được ví như “nhng cc máu đông”, nếu không x lý kp thi s gây tc nghn dòng vn ca nn kinh tế. Hot đng hiu qu ca Câu lc b X lý n (CLB AMC) và vic thành lp, đi vào vn hành sàn giao dch n đang được kỳ vng là 1 trong nhng gii pháp thiết thc tng bước tiến ti th trường mua, bán n tp trung, góp phn khai thông dòng vn phát trin nn kinh tế.

Câu lc b AMC - Bước đu đi vào hot đng hiu qu

Trin khai các hot đng ca Câu lc b X lý n (CLB AMC) sau khi thành lp, thc hin các mc tiêu đã đ ra và đáp ng nhu cu ca Hi viên, ngày 30/03/2021, ti tr s Agribank AMC, s 194 Gii Phóng - Hà Ni, đã din ra Hi ngh Quý I năm 2021 - Câu lc b X lý n. Hi ngh có s tham gia ca các Hi viên CLB AMC (gm Công ty Qun lý tài sn VAMC và các AMC ca các ngân hàng). Hi ngh vinh d đón tiếp s tham gia và ch đo ca ông Nguyn Quc Hùng - Tng Thư ký Hip hi Ngân hàng Vit Nam (HHNH) cùng các đi din Ban pháp lut và nghip v HHNH.

Tung buoc xu ly cuc mau dong xu ly no xau 1Các thành viên tham dHi ngh Quý I năm 2021 - Câu lc b X lý n

Mc tiêu ca Hi ngh Qúy I-2021 nhm chia scác kinh nghim, đóng góp hoàn thin hành lang pháp lý thông thoáng, thun li cho hot đng x lý n),... Theo đó mt s ni dung chính bao gm:

Báo cáo tng kết hot đng năm 2020 và phương hướng hot đng năm 2021ca CLB AMC do ông Phùng Văn Hiếu - Phó Giám đc trung tâm X lý n MB AMC - Phó Ch nhim CLB trình bày. Hi viên CLB gii thiu v t chc ca mình. Thông qua hot đng này cho thy mi AMC hot đng khá đa dng, thc hin nhiu các nghip v khác nhau, có đim mnh riêng và mt s hn chế cn hp tác đ ci thin t s tham gia ca Câu lc b AMC. Mt s khó khăn, vướng mc trong hot đng X lý nthu thp được các Hi viên và kiến ngh gii pháp (do chính các Hi viên CLB AMC đưa ra), đã được tng hp và trình bày tóm tt bi bà Đng Th Thu Phương - Phó Tng giám đc Vietinbank AMC - Phó Ch nhim CLB (vi ni dung ch yếu tp trung vào các tn ti, vướng mc trong vic thc hin Ngh quyết 42/2017/QH14, các quy đnh pháp lut có liên quan trong B lut dân s, các Thông tư ca B Tài chính, Lut đt đai và mt s vướng mc khác trong quá trình trin khai các nghip v thc tế).

Tung buoc xu ly cuc mau dong xu ly no xau 2Ông Phùng Văn Hiếu - Phó Giám đc trung tâm X lý n MB AMC - Phó Ch nhim CLB; Bà Đng Th Thu Phương - Phó Tng giám đc Vietinbank AMC - Phó Ch nhim CLB phát biu ti Hi ngh

Vi vai trò là đơn v ch qun, ông Nguyn Quc Hùng - Tng Thư ký HHNH đã tham d và phát biu ch đo. Tng Thư ký HHNH đánh giá cao s ra đi và kết qu hot đng ca Câu lc b X lý nsau 6 tháng thành lp trong bi cnh hin nay - khi công tác X lý n tn ti rt nhiu khó khăn. Bên cnh đó,CLB AMC cn th hin được vai trò, uy tín ca mình đc bit trong vic bo v quyn và li ích hp pháp ca các Hi viên (trên cơ s quy đnh pháp lut); nm bt kp thi nhng khó khăn, vướng mc trong hot đng x lý n, phi hp và đ xut Hip hi Ngân hàng kiến ngh ti các Cơ quan Nhà nước có thm quyn đ tiếp tc xem xét hoàn thin hơn khuôn kh pháp lý; căn c vào ni dung phù hp, CLB AMC có th ch đng phi hp vi các đơn v liên quan như Tòa án dân s, tòa án kinh tế,… t chc các bui ta đàm, hi tho chuyên đ v hot đng thu gi, x lý n… Tng Thư ký Nguyn Quc Hùng khuyến khích và mong mun vào s đoàn kết, tương tr ln nhau gia các Hi viên CLB AMC và nhn mnh Hip hi Ngân hàng s luôn đng hành, h tr trên con đường phát trin ca CLB AMC.

Tung buoc xu ly cuc mau dong xu ly no xau 3Ông Nguyn Quc Hùng - Tng Thư ký HHNH phát biu ch đo ti Hi ngh

Vn hành sàn giao dch n - không còn là ước mơ xa vi

Đim ni bt và nhn được nhiu s quan tâm ca các Hi viên ti Hi ngh là phn chia s thông tin v Sàn giao dch n ca VAMC. Ông Nguyn Quc Hùng - Tng Thư ký HHNH chia s ti Hi ngh: “Trước đây, trên cương v Ch tch Hi đng thành viên - Công ty VAMC, tôi cũng tng có mong mun thiết tha là thành lp 1 sàn giao dch n.” và đến nay, mong mun đó đã tr thành s tht. Ông Nguyn Quang Hòa - đi din cho Ban trù b Sàn giao dch n ca VAMC đã chia s vi toàn th Hi viên CLB AMC mt s thông tin cơ bn v Sàn giao dch n như: thành viên tham gia sàn m rng ti nhiu đi tượng bao gm các t chc tín dng, các AMC và các cá nhân; quyn và nghĩa v ca các thành viên khi tham gia sàn; và gii thiu các hot đng nghip v ca sàn (tư vn, môi gii các khon n);… Thi gian ti VAMC s khn trương phi hp vi các đơn v chc năng tiến hành hoàn thin các th tc thành lp Sàn giao dch n VAMC đm bo tuân th đúng các quy đnh pháp lut hin hành. Phn đu khai trương Sàn Giao dch n VAMC trong năm 2021.

Tung buoc xu ly cuc mau dong xu ly no xau 4Ông Nguyn Quang Hòa - Ban trù b Sàn giao dch n VAMC chia s thông tin v Sàn giao dch n

Ông Đoàn Văn Thng - Thành viên HĐTV/Tng Giám đc VAMC - Ch nhim Câu lc b - đi din Câu lc bX lý n tiếp thu ý kiến ch đo ca ông Nguyn Quc Hùng - Tng Thư ký HHNH; tng kết Hi ngh và đ ra mt s mc tiêu hot đng sp ti ca Câu lc b AMC.

Tung buoc xu ly cuc mau dong xu ly no xau 5Ông Đoàn Văn Thng - Thành viên HĐTV/Tng Giám đc VAMC - Ch nhim Câu lc b X lý n phát biu ti Hi ngh

Đ thc hin vai trò là trung tâm thúc đy s phát trin ca th trường mua, bán n tp trung, ông Đoàn Văn Thng - đi din VAMC bày t mong mun vào s hp tác và tích cc tham gia ca toàn th Hi viên CLB AMC khi Sàn giao dch n chính thc đi vào hot đng. Bên cnh đó, Ông Đoàn Văn Thng tin tưởng vào hot đng ca CLB AMC s là tin đ đy mnh hot đng hiu qu ca Sàn giao dch n trong thi gian ti, nhm thc hin tt mt trong nhng mc tiêu quan trng trong công tác x lý n xu: tăng cường tính minh bch, thúc đy s phát trin ca th trường mua, bán, x lý n xu tp trung trong tương lai.

Hi ngh kết thúc tt đp vi s nht trí ca 100% thành viên tham d.

Câu lạc bộ xử lý nợ (AMC) tổ chức hội nghị quý I/2021

31-03-2021 9:30 am Viết bởi

Ngày 30/3, Câu lạc bộ xử lý nợ (AMC) thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức hội nghị quý I/2021. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; ông Đoàn Văn Thắng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ xử lý nợ (AMC) cùng đông đảo các thành viên của Câu lạc bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đánh giá cao hoạt động của Câu lạc bộ AMC, dù mới được thành lập 6 tháng, trong bối cảnh hoạt động xử lý nợ gặp vô cùng khó khăn, những đã có nhiều cố gắng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Câu lạc bộ AMC trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trên cơ sở các quy định của pháp luật, đồng thời nắm bắt để phản ánh kịp thời tới các cơ quan quản lý nhà nước, tới các bộ, ngành và Chính phủ thông qua Hiệp hội Ngân hàng với vai trò trung gian.

Đề cập đến nhiệm vụ của Câu lạc bộ AMC, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh: “Việc xử lý nợ thế nào, thu nợ tài sản đảm bảo ra làm sao, phát mãi tài sản thế nào cũng là vấn đề khó khăn. Chính vì thế việc ra đời Câu lạc bộ AMC là hết sức quan trọng, tập hợp các hội viên để nêu lên những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước ban hành các quy định phù hợp”. Đến nay, việc xử lý nợ, thu nợ tài sản đảm bảo đã có hành lang pháp lý là Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP ngày 24/9/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 2013…. Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) một thành viên quan trọng của Câu lạc bộ AMC sau 4 năm hoạt động đã có tổng nợ gốc VAMC đã mua là rất lớn, hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức tín dụng. Thống kê đến hết năm 2020, VAMC đã mua tổng nợ khoảng 363.000 tỷ đồng, trong đó, số nợ xử lý theo Nghị quyết 42 là 283.000 tỷ đồng, chiếm 85% tổng số nợ đã xử lý. Tuy nhiên, công tác mua bán và xử lý nợ vẫn gặp rất nhiều khó khăn do các quy định pháp luật còn chưa đồng bộ, chưa phù hợp.

Thảo luận tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, quy định pháp luật về xử lý nợ còn chưa phù hợp, thiếu đồng bộ.

Bà Đặng Thị Thu Phương - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc VietinBank AMC chi nhánh Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ AMC - cho biết, sau khi Câu lạc bộ gửi phiếu khảo sát ý kiến đóng góp đối với các quy định pháp luật hiện hành về xử lý nợ tới các hội viên đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các đơn vị như ABBank AMC, Agribank AMC, VietinBank AMC…. Các ý kiến đã nêu bật một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xử lý nợ cũng như kiến nghị những giải pháp phù hợp.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị quyết 42 về một trong các điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm, trong đó có điều kiện: “Tại hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về việc bên bảo đảm đồng ý cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi xảy ra trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, theo quy định trên, trong hợp đồng bảo đảm phải ghi nhận điều khoản về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi xảy ra trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đa số các Hợp đồng thế chấp lập trước ngày Nghị quyết 42 có hiệu lực thi hành thì đều không có thỏa thuận điều khoản này, do đó phần lớn các tổ chức tín dụng hiện nay căn cứ vào điều khoản thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp là “Quyền xử lý tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật” để thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Bên cạnh đó, nếu Hợp đồng bảo đảm không thỏa thuận cụ thể về quyền thu giữ hoặc có thỏa thuận những nội dung không rõ ràng thì có thể gây bất lợi cho các tổ chức tín dụng trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện quyền lợi của mình. Nghị quyết 42 cũng không quy định Quyền thu giữ tài sản bảo đảm sau khi các AMC của tổ chức tín dụng/khách hàng mua nợ từ tổ chức tín dụng khác hoặc khách hàng mua lại nợ từ các AMC của tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, theo quy định Khoản 5 Điều 323 Bộ luật Dân sự hiện hành về việc bên nhận thế chấp có quyền yêu cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp giao tài sản đó cho mình để xử lý khi bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Tuy nhiên, quy định tại Điều 301 Bộ luật Dân sự 2015 cho thấy: nếu như người đang giữ tài sản không giao tài sản thì bên nhận bảo đảm chỉ có quyền yêu cầu toà án giải quyết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Như vậy, bên nhận bảo đảm không còn quyền thu giữ tài sản bảo đảm như quy định tại Nghị định 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch bảo đảm trước đây, mà phải khởi kiện ra tòa, khi có bản án của tòa có hiệu lực thi hành mới được quyền thu giữ tài sản để xử lý. Điều này gây khó khăn rất lớn cho việc thực hiện quyền xử lý tài sản bảo đảm.

Bà Phương cho rằng, các cơ quan chức năng cần có hướng dẫn cụ thể để giải quyết triệt để các vướng mắc liên quan đến hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42. Trước mắt cần ban hành nghị định về thị trường mua bán nợ. Theo đó, Chính phủ cần cho phép các tổ chức, cá nhân, định chế tài chính phi ngân hàng… tham gia vào thị trường này.

Bên cạnh đó, để đảm bảo thị trường mua bán nợ vận hành hiệu quả hơn, cơ quan quản lý nhà nước cần giám sát chặt chẽ thị trường mua bán nợ trên cơ sở hệ thống văn bản pháp lý hoàn thiện về hoạt động mua bán nợ, trong đó có tài sản bảo đảm. Đó là xây dựng cơ chế thuận lợi cho việc tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm như: hợp thức hóa các tài sản chưa rõ ràng về pháp lý để xử lý, chuyển nhượng; cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động tố tụng, thi hành án theo hướng rút ngắn thời gian, thủ tục giải quyết các vụ kiện dân sự liên quan đến đòi nợ; khuyến khích mọi đối tượng tham gia vào thị trường để tối đa hóa nguồn vốn nhàn rỗi; thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động mua bán nợ xấu nhằm gia tăng nguồn vốn nước ngoài trên thị trường mua bán nợ.

Cau lac bo xu ly no AMC to chuc hoi nghi 2Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ AMC cũng kiến nghị Bộ Tài chính cần hướng dẫn việc thực hiện thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng tài sản bảo đảm để thu hồi nợ xấu, bảo đảm tính thực thi cho quy định về "thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm", đảm bảo quyền lợi của bên mua. Đồng thời, Bộ Tài chính cần nghiên cứu sửa đổi quy định tại Thông tư 27/2002/TT-BTC phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về ủy thác/ủy quyền xử lý nợ giữa ngân hàng thương mại và các AMC trực thuộc.

Để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các AMC và hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực xử lý nợ, nhà nước cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về hoạt động này trong thời gian tới. Cơ quan chức năng cần xây dựng cơ chế thuận lợi cho việc tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm để nợ xấu được xử lý có hiệu quả hơn, từ đó đưa hệ thống ngân hàng phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững hơn.

Để đảm bảo xác định chính xác mức giá giao dịch trên thị trường, các cơ quan quản lý nhà nước cần thúc đẩy việc xây dựng hệ thống cơ sở xác định giá trị khoản nợ, quy định cụ thể phương thức mua bán nợ. Cùng với đó, phải hình thành và phát triển các công ty định giá độc lập để tiến hành xác định giá trị các khoản nợ và tiến tới xem xét tổ chức thị trường tập trung dưới dạng một sàn giao dịch trực tuyến. Việc mua bán được thực hiện thông qua đấu giá công khai. Sau khi đấu giá thành công, các bên sẽ tiến hành các thủ tục theo trình tự để chuyển quyền sở hữu theo luật định.

Cau lac bo xu ly no AMC to chuc hoi nghi 3Ông Đoàn Văn Thắng - thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý tài sản (VAMC), Chủ nhiệm Câu lạc bộ xử lý nợ (AMC) cho biết, sàn giao dịch mua bán nợ là bước đột phá và sau khi trao đổi với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đều nhận được sự tư vấn ủng hộ. Sàn giao dịch dù đang còn sơ khai nhưng đó là một cái “chợ” giao dịch, VAMC với vai trò là người tổ chức phải xây dựng được "chợ” với khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh hoạt động và bản thân VAMC phải tạo ra được những “hàng hóa” chuẩn.

“Thị trường mua bán nợ ở Việt Nam chưa phải thị trường minh bạch. Chính vì thế, sàn giao dịch nợ là hướng tới sự minh bạch. Để đi vào hoạt động sẽ không dễ dàng, nhưng đó là việc phải làm”, ông Thắng bày tỏ.

Do Việt Nam chưa có thị trường mua bán nợ chuyên nghiệp, số lượng đơn vị tham gia mua bán nợ còn hạn chế, chủ yếu là công ty xử lý nợ của các ngân hàng thương mại (AMC), VAMC, Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC)… nhiều khoản nợ không dễ xử lý. Việc tạo lập khung pháp lý hoàn chỉnh là vấn đề cốtlõi nhằm phải tạo điều kiện để nhiều đối tượng, thành phần cùng tham gia.

Ngày 19/10/2020, Câu lạc bộ xử lý nợ (Câu lạc bộ AMC), trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam chính thức được thành lập, gồm 22 hội viên.

Mục tiêu hoạt động của Câu lạc bộ AMC là tạo môi trường để các hội viên đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ, nâng cao hiệu quả trong hoạt động mua bán xử lý nợ; góp phần tích cực vào việc tháo gỡ các nút thắt trong vấn đề xử lý nợ xấu; hình thành cầu nối quan trọng giữa cơ quan Nhà nước với các cá nhân tổ chức hoạt động trong lĩnh vực mua, bán và xử lý nợ và là cơ sở cho việc thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường mua, bán nợ tại Việt Nam trong tương lai.

Xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42: khó khăn vướng mắc và kiến nghị

31-03-2021 1:52 am Viết bởi

Ngày 26/3, Hip hi Ngân hàng phi hp vi Tòa án nhân dân (TAND) TP. H Chí Minh t chcTa đàm v "Thc trng, gii pháp và các vn đ pháp lý cn lưu ý liên quan đến hp đng tín dng, x lý n xu, tài sn bo đm ti tòa án và thi hành án".

Khó khăn, vướng mc

Xung quanh các vn đ pháp lý liên quan đến hp đng tín dng, x lý n xu, tài sn bo đm ti tòa án và thi hành án, các ý kiến tham gia tp trung vào vic trin khai thc hin Ngh quyết 42/2017/QH14 ca Quc hi v thí đim x lý n xu ca các t chc tín dng. Nhiu ý kiến cho rng, Ngh quyết 42 đã to hành lang pháp lý thun li hơn cho các t chc tín dng trong vic x lý n xu. Tuy nhiên, vic x lý n xu ca các t chc tín dng trên phm vi c nước nói chung và trên đa bàn TP.H Chí Minh nói riêng vn ch yếu vn là đôn đc khách hàng tr n và s dng d phòng ri ro.

Trên thc tế, các t chc tín dng vn đang gp rt nhiu khó khăn, vướng mc trong quá trình x lý n xu theo Ngh quyết 42. Theo đó, vic x lý n xu ca các t chc tín dng vn đang tn ti rt nhiu khó khăn, vướng mc cn được các cơ quan hu trách tháo g. Đó là:

Khó khăn, vướng mc liên quan đến công tác trin khai, hướng dn t các b, ngành và đa phương. Đến nay, v cơ bn, các B, ngành, đa phương liên quan đã ban hành các văn bn ch đo, hướng dn thi hành Ngh quyết s 42 theo thm quyn được giao. Tuy nhiên, ti mt s đa phương, công tác thu gi tài sn bo đm (TSBĐ) còn nhiu khó khăn do các cp cơ s chưa được tp hun Ngh quyết s 42. Ngoài ra, trong quá trình c phn hoá các doanh nghip nhà nước, vic tha kế nghĩa v tr n gia pháp nhân mi thành lp và pháp nhân cũ chưa được đng b, mt s trường hp cá bit pháp nhân mi không tha nhn nghĩa v thanh toán n (đã là n xu) ca pháp nhân cũ dn đến tranh chp kéo dài ti Toà án.

Khó khăn, vướng mckhi thc hin Điu 5 Ngh quyết s 42v bán n xu và TSBĐ theo giá tr th trường, phát trin th trường mua bán n. Theo quy đnh, t chc mua bán, x lý n xu bán n xu, TSBĐ ca khon n xu công khai, minh bch, theo quy đnh ca pháp lut; giá bán phù hp vi giá th trường, có th cao hơn hoc thp hơn dư n gc ca khon n. Tuy nhiên, vic mua bán n xu ch yếu din ra gia t chc tín dng và 2 đơn v mua n chính là VAMC và DATC. Th trường mua bán n chưa hình thành, thiếu nhà đu tư trong nước và nước ngoài; thiếu th trường th cp và phái sinh đi vi các khon n; khó khăn trong xác đnh giá tr khon n làm căn c đ mua, bán n.

Khó khăn, vướng mc khi thc hin Điu 7 Ngh quyết s 42. V cơ chế tiếp cn thông tin v tình trng TSBĐ: hin Toà án, cơ quan thi hành án dân s (THADS) không có h thng d liu cho phép các t chc tín dng trích xut, tra cu thông tin tài sn có liên quan đến v vic đang được th lý gii quyết. Đng thi, cũng chưa có hướng dn v cơ chế xác đnh sm hu hiu trong quá trình thm đnh đ xác đnh tài sn nào đang tranh chp, tài sn nào đang phi áp dng bin pháp khn cp tm thi, dn đến cách hiu v tài sn tranh chp gia các cơ quan tiến hành t tng ti nhiu nơi, nhiu cp khác nhau, gây khó khăn khi áp dng các bin pháp x lý tài sn theo Ngh quyết s 42.V quyn thu gi TSBĐ: Mc dù B Công an đã có văn bn hướng dn v vic h tr đm bo an ninh trt t trong quá trình thu gi TSBĐ, nhưng trên thc tế, vic thu gi TSBĐ hin nay vn ph thuc khá nhiu vào thin chí ca bên vay (nhiu trường hp khách hàng không hp tác, c ý chây ỳ trong vic bàn giao TSBĐ); s phi hp ca các cơ quan hu quan ti đa phương (trong mt s trường hp chưa kp thi xác minh thông tin khách hàng, h tr thu gi TSBĐ)… cũng làm nh hưởng đến công tác x lý thu hi n xu.

Khó khăn, vướng mc khi thc hin Điu 8 Ngh quyết s 42v áp dng th tc rút gn trong gii quyết tranh chp v nghĩa v giao TSBĐ và x lý TSBĐ. Theo quy đnh ti Khon 3 Điu 317 v điu kin áp dng th tc rút gn và Khon 4 Điu 323 B lut t tng dân s năm 2015 quy đnh v thi hn chun b xét x phúc thm theo th tc rút gn, trong giai đon chun b xét x v án theo th tc rút gn, nếu xut hin tình tiết mi mà các bên đương s không thng nht làm cho v án không đ điu kin đ gii quyết theo th tc rút gn theo Khon 1 Điu 8 Ngh quyết s 42 thì Toà án phi ra quyết đnh chuyn v án sang gii quyết theo th tc thông thường. Như vy, trường hp bên có nghĩa v tr n/ch tài sn/bên bo đm không hp tác, chng đi, s dn đến trường hp c tình to ra các tình tiết mi làm cho v án không còn đm bo điu kin quy đnh ti Khon 1 Điu 8 Ngh quyết s 42 đ đưa v án v th tc t tng thông thường, nhm mc đích kéo dài thi gian gii quyết v vic, dn đến vic áp dng th tc t tng rút gn có th không phát huy được hiu qu x lý trong thc tế.

Khó khăn, vướng mc khi thc hin Khon 4 Điu 9 Ngh quyết s 42v đăng ký thay đi Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt là TSBĐ ca khon n. Thc tế cho thy, trong quá trình x lý n xu, hu hết các ch tài sn đu chng đi, không hp tác nên các TCTD/t chc mua bán n không th lp được văn bn bàn giao tài sn thế chp/văn bn v vic bàn giao tài sn mua bán n mà phi tiến hành thu gi theo quy đnh ti Điu 7 Ngh quyết s 42 và lp Biên bn thu gi TSBĐ có s chng kiến ca UBND cp xã nơi tiến hành thu gi. Do đó, TCTD, t chc mua bán n đ xut s dng Biên bn thu gi thay cho văn bn v vic bàn giao tài sn thế chp/văn bn v vic bàn giao tài sn mua bán n nhưng không được Văn phòng đăng ký đt đai chp thun. T đó dn đến các bên liên quan không thc hin được vic chuyn quyn s hu, s dng tài sn cho bên mua tài sn.

Khó khăn, vướng mc khi thc hin Điu 10 Ngh quyết s 42 v điu kin chuyn nhượng TSBĐ là d án bt đng sn. Mc dù Khon 2 Điu 17 Ngh quyết s 42 v áp dng lut quy đnh trường hp có quy đnh khác nhau gia Ngh quyết này và lut khác v cùng mt vn đ v x lý n xu và x lý TSBĐ ca khon n xu thì áp dng quy đnh ca Ngh quyết s 42, nhưng trên thc tế, vic chuyn nhượng các d án chưa có Giy chng nhn vn gp phi khó khăn khi tiến hành các th tc chuyn nhượng d án ti các cơ quan có thm quyn.

Khó khăn, vướng mc khi thc hin th t ưu tiên thanh toán khi x lý TSBĐ và vic np thuế khi chuyn nhượng TSBĐ (Điu 12, Ngh quyết s 42); v vic hoàn tr TSBĐ là vt chng trong v án hình s (Điu 14 Ngh quyết s 42) và đc bit là công tác phi hp trong hot đng THADS. Mc dù đã có quy chế phi hp s 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 v vic phi hp gia NHNN và B Tư pháp v hot đng THADS. Tuy nhiên ti mt s đa phương do nhiu nguyên nhân khách quan và ch quan khác nhau, hot đng thi hành án ngân hàng còn chưa thc s hiu qu, vic kê biên, bán đu giá, cưỡng chế bàn giao tài sn cho người mua đu giá thành công còn chm, nhiu v vic kéo dài.

Kiến ngh

Trong bi cnh din biến phc tp ca dch bnh COVID-19, các t chc tín dng đang phi thc hin mc tiêu “kép”là tiếp tc phát huy tt vai trò là kênh dn vn ch đo và đáp ng nhu cu vn cho hot đng sn xut, kinh doanh; đng thi đm bo công tác x lý n xu theo Ngh quyết s 42 được trin khai có hiu qu, phn đu đt t l n xu theo Quyết đnh s 1058 ca Th tướng Chính ph. Theo ông Phan Tn Trung, Phó Chánh Thanh tra giám sát, NHNN Chi nhánh TP.H Chí Minh, cn có s h tr ti đa t các cơ quan qun lý cho các t chc tín dng trong quá trình x lý TSBĐ, thu hi n.

Đ đt được điu đó, đ ngh Chính ph sm ban hành các văn bn ch đo, hướng dn c th nhm h tr các t chc tín dng trin khai có hiu qu Ngh quyết s 42 và ch đo các cp h tr ti đa cho các t chc tín dng trong quá trình x lý TSBĐ, thu hi n.

Kiến ngh các b, ngành liên quan (B Công an, B Tài Nguyên và Môi Trường, B Tài chính, B Tư pháp, Tòa án Nhân dân ti cao, Tng cc Thuế, UBND các cp...) cn có văn bn có hướng dn c th, chi tiết và đng b vic trin khai Ngh quyết 42/2017/QH14 đ vic thc hin được thông sut.

Cn có hướng dn c th Đim b, Khon 2, Điu 7 ca Ngh Quyết 42/2017/QH14 “b) ti hp đng bo đm có tha thun v vic bên bo đm đng ý cho t chc tin dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyn thu gi TSBĐ ca khon n xu khi xy ra trường hp x lý TSBĐ theo quy đnh ca pháp lut”. Trong đó, gii thích rõ tha thun v quyn thu gi TSBĐ theo Hp đng bo đm là như thế nào đ có cơ s cho t chc tín dng áp dng đúng quy đnh.

Đi vi vic áp dng th tc rút gn trong t tng ti Tòa án theo Điu 8 Ngh quyết 42, trên cơ s văn bn hướng dn đã ban hành, Tòa án cn có thêm nhng văn bn hướng dn c th hơn na v Ngh quyết 42 và các giai đon x lý như: Hướng dn x lý khi gp nhng vướng mc trong quá trình thu gi tài sn do khách hàng không hp tác (hướng dn t Cơ quan ban hành, Cơ quan Công an, chính quyn đa phương...).

Đi vi cơ quan Thuế, cn tiếp tc hoàn thin chính sách thuế liên quan đến vic bán TSBĐ ưu tiên thanh toán các nghĩa v tr n khác không TSBĐ, th tc sang tên cho bên mua được tài sn không ph thuc nghĩa v thuế ca bên bán tài sn x lý n xu. Cũng như có quy đnh đ các cơ quan thuế/cơ quan đăng ký có trách nhim cp nht/đăng ký quyn s hu đi vi TSBĐ x lý n xu, k c trường hp TSBĐ sau khi x lý không đ thanh toán n cho ngân hàng thì ngân hàng/bên mua trúng đu giá vn không phi đóng thuế thu nhp cá nhân/thuế chuyn quyn s dng đt.

VAMC tính mua khoản nợ hơn 245 tỷ của Louis Trade Center tại BIDV

08-03-2021 2:53 am Viết bởi

Hinh anh VAMCCông ty TNHH MTV Qun lý tài sn ca các t chc tín dng Vit Nam (VAMC) va phát đi thông báo la chn công ty thm đnh giá cho khon n ca Công ty C phn Đu tư Long Xuyên (nay là Công ty C phn Đu tư và Thương mi Louis Trade Center) ti Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) - chi nhánh An Giang.

Tng dư n tm tính đến ngày 28/2/2021 là hơn 245 t đng, trong đó dư n gc là 77,7 t và 167,5 t là lãi, lãi pht chưa thanh toán.

Đm bo cho khon n này là quyn s dng đt ti tha đt s 289, t bn đ 18, đường Hà Hoàng H, phường M Xuyên, TP. Long Xuyên, tnh An Giang. Din tích ca tha đt là 3.526,6m2, là đt cơ s sn xut, kinh doanh; ch s hu là Công ty Louis Trade Center.

Ngoài ra, khon n còn được đm bo bng tài sn là nhà trung tâm (1 tng hm và 5 tng lu), khu vc ki-t, văn phòng cho thuê (khong 422 lô), h thng h tng k thut trên khu đt tha s 34, t bn đ s 18, phường M Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang.

VAMC cho biết, vic tìm kiếm đơn v thm đnh giá tr khon n nhm mc đích làm cơ s tham kho cho vic mua li khon n này t BIDV.

Trước đó, BIDV tng thông báo la chn t chc đu giá khon n ca Louis Trade Center t hi tháng 8/2019. Giá khi đim cho khon n mà phía BIDV đưa ra khi đó là 185 t đng.

Bài đọc nhiều

Sau thời gian mong muốn được điều chỉnh, sửa đổi…
NHNN vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi,…
Ngày 26/3, Hiệp hội Ngân hàng phối hợp với Tòa…

Tháo gỡ vướng mắc về xử lý nợ xấu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

02-02-2021 3:12 am Viết bởi

Hinh anh xu ly no xauTrong nhiu năm qua, h thng Ngân hàng đã đt được nhng kết qu rt quan trng v x lý n xu, khai thông hàng trăm ngàn t đng n đng đưa vào đu tư cho tăng trưởng kinh tế.

Đc bit, t gia năm 2017, vic thc hin Ngh quyết s 42/2017/QH14 ca Quc hi v thí đim x lý n xu ca các t chc tín dng đã to ra nhng chuyn biến tích cc trong nâng cao năng lc tài chính cho các ngân hàng thương mi. Mc tiêu cơ cu li h thng các t chc tín dng gn vi x lý n xu giai đon 2016-2020 đt được nhiu bước tiến ln.

Tuy nhiên, trong thc tin đang tiếp tc phát sinh nhng khó khăn, vướng mc cn được tháo g đ hot đng x lý n xu đt được hiu qu cao hơn, khai thông dòng vn tín dng ngân hàng đu tư cho tăng trưởng bn vng nn kinh tế.

Tng quan n xu, phương án x lý n xu và nhng khó khăn, vướng mc

Lũy kế t ngày 15/8/2017 đến 31/5/2020, toàn h thng các TCTD đã x lý được 293,88 nghìn t đng  n xu xác đnh theo Ngh quyết s 42/2017/QH14, đt trung bình khong 7,15 nghìn t đng/tháng, cao hơn 3,63 nghìn t đng/tháng so vi kết qu x lý n xu ni bng trung bình tháng t năm 2012-2017 (giai đon trước khi Ngh quyết s 42/2017/QH14 có hiu lc).

Kết qu đt được là rt tích cc nhưng nhng khó khăn, vướng mc ny sinh t quá trình thc hin Ngh quyết s 42/2017/QH14 và biến đng bt thường v dch bnh Covid-19 (đc bit t tháng 2/2020 đến nay) đang nh hưởng rt ln đến tiến đ x lý n xu ca các TCTD.

Trước din biến đó, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư s 01/2020/TT-NHNN quy đnh v vic TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cu li thi hn tr n, min, gim lãi, phí, gi nguyên nhóm n do nh hưởng ca dch Covid-19. Tuy nhiên, nhiu kh năng khi Thông tư này hết hiu lc vào ngày 31/12/2020, khi đó n được cơ cu li s chuyn thành n xu.

Đc bit, hin nay đang phát sinh hơn 10 nhóm khó khăn, vướng mc trong x lý n xu theo Ngh quyết s 42/2017/QH14 ca Quc hi. C th:

Th nht, khó khăn, vướng mc liên quan đến công tác trin khai, hướng dn t các b, ngành có liên quan và các tnh, thành ph.

V cơ bn, các b, ngành, đa phương liên quan đã ban hành các văn bn ch đo, hướng dn thi hành Ngh quyết s 42/2017/QH14, tuy nhiên, vn còn mt s đa phương chưa quyết lit thc hin, hoc thc hin thiếu đng b…; công tác thu gi tài sn bo đm (TSBĐ) còn nhiu khó khăn, bt cp. Ngoài ra, trong quá trình c phn hóa các doanh nghip nhà nước, vic tha kế nghĩa v tr n gia pháp nhân mi thành lp và pháp nhân cũ chưa được đng b… dn đến tranh chp kéo dài ti Tòa án.

Th hai, v bán n xu và TSBĐ theo giá tr th trường, phát trin th trường mua bán n quy đnh ti Điu 5 Ngh quyết s 42/2017/QH14 vn còn gp mt s khó khăn.

Vic mua bán n xu ch yếu din ra gia TCTD và 2 đơn v mua n chính là Công ty Qun lý tài sn ca các t chc tín dng (VAMC) và Công ty Mua bán n Vit Nam (DATC). Thc tế hin nay cho thy, vic thiếu th trường th cp và phái sinh đi vi các khon n; vic thm đnh giá khon n đang được các t chc thm đnh giá áp dng theo H thng Tiêu chun thm đnh giá Vit Nam (được áp dng chung cho thm đnh giá các loi tài sn) nên khi đnh giá các khon n thì các t chc thm đnh giá li vn dng rt khác nhau, gây khó khăn cho các bên trong vic la chn mc giá tham kho làm cơ s xác đnh mc giá khi đim trong giao dch mua bán n.

Th ba, v cơ chế tiếp cn thông tin tình trng TSBĐ quy đnh ti Điu 7 Ngh quyết s 42/2017/QH14.

Hin nay, Tòa án, cơ quan thi hành án dân s không có h thng d liu cho phép các TCTD trích xut, tra cu thông tin tài sn có liên quan đến v vic đang được th lý gii quyết. Đng thi, cũng chưa có hướng dn v cơ chế xác đnh sm hu hiu trong quá trình thm đnh đ xác đnh tài sn nào đang tranh chp, tài sn nào đang phi áp dng bin pháp khn cp tm thi, dn đến cách hiu v tài sn tranh chp gia các cơ quan tiến hành t tng ti nhiu nơi, nhiu cp khác nhau, gây khó khăn khi áp dng các bin pháp x lý tài sn.

Th tư, v quyn thu gi TSBĐ quy đnh ti Điu 7 Ngh quyết s 42/2017/QH14.

Trên thc tế, vic thu gi TSBĐ hin nay vn ph thuc khá nhiu vào thin chí ca bên vay. Đng thi, s phi hp ca các cơ quan hu quan ti đa phương trong mt s trường hp chưa kp thi (như xác minh thông tin khách hàng, h tr thu gi TSBĐ)… cũng làm nh hưởng đến công tác x lý thu hi n xu.

Th năm, v áp dng th tc rút gn trong gii quyết tranh chp nghĩa v giao TSBĐ và x lý TSBĐ quy đnh ti Điu 8 Ngh quyết s 42/2017/QH14.

Hin nay, s lượng các v vic x lý n xu thông qua th tc rút gn ti Tòa án còn rt hn chế, điu này phn nào nh hưởng đến kết qu x lý n xu nói chung. S liu do các TCTD báo cáo, mt s TCTD đã áp dng hình thc rút gn trong gii quyết tranh chp liên quan đến TSBĐ và đang được Tòa án các cp xem xét gii quyết. Tuy nhiên, đến nay vn chưa có trường hp nào được gii quyết theo th tc rút gn.

Th sáu, v đăng ký thay đi Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt là TSBĐ ca khon n xu quy đnh ti Khon 4 Điu 9 Ngh quyết s 42/2017/QH14.

Trên thc tế, trong quá trình x lý n xu, hu hết các ch tài sn đu chng đi, không hp tác... Do đó, TCTD, t chc mua bán n đ xut s dng Biên bn thu gi thay cho văn bn v vic bàn giao tài sn thế chp/văn bn v vic bàn giao tài sn mua bán n nhưng không được Văn phòng đăng ký đt đai chp thun, t đó dn đến các bên liên quan không thc hin được vic chuyn quyn s hu, s dng tài sn cho bên mua tài sn.

Th by, v điu kin chuyn nhượng TSBĐ là d án bt đng sn quy đnh ti Điu 10 Ngh quyết s 42/2017/QH14.

Vic chuyn nhượng các d án chưa có Giy chng nhn vn gp phi khó khăn khi tiến hành các th tc chuyn nhượng d án ti các cơ quan có thm quyn.

Th tám, v vic thc hin th t ưu tiên thanh toán khi x lý TSBĐ và vic np thuế khi chuyn nhượng TSBĐ quy đnh ti (Điu 12, Ngh quyết s 42/2017/QH14).

Trong quá trình trin khai thc hin, NHNN tiếp tc nhn được kiến ngh ca các TCTD phn ánh v vic phi np các khon thuế trước khi thc hin nghĩa v ưu tiên thanh toán cho bên nhn bo đm là TCTD đã làm gim s tin thu hi n ca TCTD, nhiu trường hp s tin bán TSBĐ không đ thu hi n cho TCTD nhưng vn phi np thuế, gây khó khăn cho c bên bo đm và bên nhn bo đm, nh hưởng ln đến quyn li ch n có bo đm ca TCTD…

Th chín, khó khăn, vướng mc liên quan đến vic hoàn tr TSBĐ là vt chng trong v án hình s quy đnh ti Điu 14 Ngh quyết s 42/2017/QH14. C th, các th tc, quy trình v hoàn tr TSBĐ ca các v án cho các TCTD không rõ ràng, thiếu chi tiết. Bên cnh đó, s phi hp thiếu cht ch, chưa đy đ trách nhim ca các bên có liên quan như: cơ quan thi hành án, công an… v hoàn tr TSBĐ ca các v án cho các TCTD có khon n xu. Do đó, công vic này kéo dài thi gian, các TCTD chm nhn được tài sn đ ch đng bán hay phát mi, x lý, thu hi vn ca các khon n xu.

Th mười, v công tác phi hp trong hot đng thi hành án dân s.

Mc dù đã có Quy chế phi hp gia NHNN và B Tư pháp v hot đng thi hành án dân s, tuy nhiên, ti mt s đa phương do nhiu nguyên nhân khách quan và ch quan khác nhau, hot đng thi hành án ngân hàng còn chưa tht s hiu qu, nhiu v vic kéo dài… phát sinh nhiu chi phí cho các TCTD x lý n. Trong thc tế, đi vi nhiu trường hp, TCTD thu hi được n v, tr các chi phí, s thc thu hch toán vào ni bng không còn được bao nhiêu.

Mười mt, v vic gii hn phm vi la chn t chc thm đnh giá TSBĐ.

Vic gii hn t chc thm đnh giá phi nm trên đa bàn tnh, thành ph đã làm hn chế cơ hi la chn được t chc đnh giá có đ uy tín, năng lc đ thc hin đnh giá tài sn bo đm. Nhiu đa phương còn thiếu t chc thm đnh giá hoc năng lc ca t chc thm đnh giá còn yếu, dn đến cht lượng thm đnh giá chưa cao.

Mt s nhóm gii pháp đ xut

Đ hot đng x lý n xu đt được hiu qu cao hơn, mt s gii pháp được đ xut thc hin gm:

V phía Chính ph, các b, ngành, đa phương

Th nht, các b ngành có liên quan trình ban hành các văn bn ch đo, hướng dn c th nhm h tr các TCTD trin khai có hiu qu Ngh quyết s 42/2017/QH14 và các cp h tr ti đa các TCTD trong quá trình x lý TSBĐ, thu hi n.

Th hai, các b ngành và các đa phương tp trung gii quyết dt đim nhng khó khăn, vướng mc v cơ chế cũng như trong thc tế áp dng Ngh quyết s 42/2017/QH14; trong đó bao gm khó khăn, vướng mc c th liên quan đến công tác trin khai, hướng dn t các b, ngành và đa phương; Bán n xu và TSBĐ theo giá tr th trường, phát trin th trường mua bán n; Cơ chế tiếp cn thông tin v tình trng TSBĐ; Quyn thu gi TSBĐ; Áp dng th tc rút gn trong gii quyết tranh chp v nghĩa v giao TSBĐ và x lý TSBĐ; Thc hin th t ưu tiên thanh toán khi x lý TSBĐ và vic np thuế khi chuyn nhượng TSBĐ…

Th ba, các b ngành và các đa phương đy mnh hơn na quá trình phân loi, sp xếp các doanh nghip, trng tâm là các doanh nghip nhà nước, thc hin tái cơ cu, nâng cao năng lc tài chính, năng lc cnh tranh ca các doanh nghip, to điu kin đ h thng các TCTD x lý n xu, lành mnh hóa tài chính.

Th tư, trên cơ s thc tế áp dng chính sách ti Ngh quyết s 42/2017/QH14 và kết qu tng kết, đánh giá vic thc hin Quyết đnh s 1058 ca Th trướng Chính ph v trin khai thc hin Ngh quyết 42/2017/QH14, NHNN cn khn trương nghiên cu xây dng trình Chính ph Đ án cơ cu li h thng các TCTD giai đon 2021-2025 nhm tiếp tc h tr các TCTD trong vic x lý hiu qu n xu, góp phn thc hin thành công các mc tiêu v cơ cu li h thng các TCTD và chiến lược phát trin ngành Ngân hàng trong giai đon tiếp theo.

Th năm, theo Thông báo s 3616/TB-TTKQH v kết lun ca y ban Thường v Quc hi ti phiên hp th 45 tháng 5/2020 đt 2, đ ngh Chính ph nghiên cu, xem xét sm ch đo NHNN và các b ngành có liên quan tiến hành rà soát các chính sách v tín dng, chnh sa, b sung kp thi, đ có các gii pháp nhm hn chế n xu gia tăng.

V phía Quc hi

Th nht, Quc hi nên xem xét đến khía cnh x lý n xu khi quyết đnh chính sách cơ bn v tài chính, tin t quc gia.

Th hai, Quc hi cn thc hin quyn giám sát ti cao đi vi quá trình trin khai, thc hin Ngh quyết s 42/2017/QH14 ca Chính ph, các đa phương, các cp, các ngành và các t chc xã hi; Ch đo các Đoàn Đi biu Quc hi tăng cường hot đng giám sát vic thc hin Ngh quyết s 42/2017/QH14 ti đa phương.

Th ba, Quc hi xem xét ch đo Tòa án nhân dân ti cao v vic trin khai, ban hành văn bn hướng dn các cp Tòa có liên quan thi hành th tc rút gn theo quy đnh pháp lut, đ gii quyết nhanh chóng yêu cu khi kin theo nêu ti Ngh quyết s 42/2017/QH14 và Ngh quyết s 03/2018/NQ-HĐTP ca Hi đng thm phán (Tòa án Nhân dân ti cao).

Th tư, Quc hi xem xét ch đo Tòa án nhân dân ti cao phi hp vi Vin kim sát nhân dân ti cao, B Công an, Cơ quan thi hành án sm có văn bn ch đo v vic thc hin quy đnh v hoàn tr các TSBĐ là vt chng ca v án hình s sau khi đã hoàn tt các th tc xác minh chng c quy đnh ti Ngh quyết s 42/2017/QH14; phi hp vi cơ quan thi hành án dân s sm xây dng h thng d liu liên quan đến các v vic đang được th lý gii quyết đ TCTD nhanh chóng thu hi n, khai thông dòng vn đ tiếp tc cho vay, góp phn thúc đy tăng trưởng kinh tế.      

TS. Hà Th Sáu, Khoa Ngân hàng, Hc vin Ngân hàng

Tài liệu tham khảo:

Quốc hội, Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng;

Báo cáo tài chính hợp nhất của các NHTM hết quý II/2020, tháng 8/2020 và hết quý III/2020, tháng 11/2020;

www.sbv.gov.vn; www.vnba.org.vn

Tăng cường hợp tác, phát huy hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Xử lý nợ

28-01-2021 10:06 am Viết bởi

Tang cuong hop tac phat huy hieu qua hoat dong cua Cau lac bo Xu ly noVừa qua, tại trụ sở Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, đã diễn ra cuộc họp Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Xử lý nợ (AMC) nhiệm kỳ 2020-2022 với sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Cuộc họp nhằm thúc đẩy các hoạt động của Câu lạc bộ AMC sau khi thành lập, từng bước thực hiện các mục tiêu đã đề ra và đáp ứng nhu cầu của hội viên. Ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng hoan nghênh và biểu dương các hoạt động của Câu lạc bộ AMC trong giai đoạn đầu: trước và sau khi thành lập (vận động  kết nạp các thành viên, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, các văn bản nội bộ,…).

Ông Đoàn Văn Thắng - Thành viên HĐTV/Tổng Giám đốc VAMC - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Xử lý nợ đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Câu lạc bộ năm 2020, bao gồm hoạt động xúc tiến thành lập Câu lạc bộ (vận động các AMC tham gia CLB, hoàn thiện Đề án thành lập, quy chế nội bộ ), tổ chức thành công Hội nghị lần thứ nhất - Lễ ra mắt Câu lạc bộ (ngày 19/10/2020); Hoàn thiện cơ cầu tổ chức và hoạt động (phân công nhiệm vụ Ban Chủ nhiệm, thành lập bộ phận thường trực CLB,…); Thực hiện Quy chế Tài chính của Câu lạc bộ Xử lý nợ; Hoàn thiện cơ chế trao đổi thông tin giữa các Hội viên; Đẩy mạnh công tác truyền thông Câu lạc bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng…).

Mặc dù mới được chính thức phê duyệt thành lập Câu lạc bộ Xử lý nợ từ tháng 10/2020, những các hội viên Câu lạc bộ đã tích cực tham gia, đóng góp ý kiến và hoàn thiện cơ bản các quy trình, quy định đảm bảo Câu lạc bộ Xử lý nợ đi vào hoạt động hiệu quả trong năm 2021, đạt được mục tiêu đề ra.

Các thành viên trong Ban Chủ nhiệm đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại thực tế trong hoạt động  mua, bán và xử lý nợ hiện nay: đặc biệt trong điều kiện Nghị quyết 42 sắp hết hiệu lực, nợ chồng nợ do những tác động xấu của dịch Covid 19, thủ tục hồi tố và hành lang pháp lý trong hoạt động mua, bán tài sản còn tồn tại những lỗ hổng, thông tin tài sản, khoản nợ thiếu minh bạch…bên cạnh đó hoạt động của các AMC cũng chưa đồng đều, chưa thống nhất về cách thức xử lý nợ,…

Xuất phát từ những tồn tại đó, ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký HHNH đánh giá cao sự ra đời và phát triển của Câu lạc bộ Xử lý nợ. Theo Tổng Thư ký, Câu lạc bộ sẽ là “người cầm cờ” trong hoạt động xử lý nợ xấu,  đồng thời là “cầu nối” tập hợp những khó khăn, vướng mắc trong họat động xử lý nợ, đề xuất Hiệp hội Ngân hàng trình lên các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện khuôn khổ pháp lý. Ông Nguyễn Quốc Hùng mong muốn các hội viên sẽ tăng cường đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, đồng thời Hiệp hội Ngân hàng sẽ luôn đồng hành trên con đường phát triển của Câu lạc bộ; kỳ vọng Câu lạc bộ Xử lý nợ sẽ là tiền đề cho sự ra đời tới đây của “Sàn giao dịch nợ xấu”, góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của thị trường mua, bán, xử lý nợ xấu tập trung trong tương lai.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Xử lý nợ đã thống nhất đề ra phương hướng hoạt động năm 2021 với những nội dung chính, là: Đẩy mạnh kết nạp hội viên là các AMC của các ngân hàng thương mại, tăng cường chia sẻ thông tin, kết nối giữa các hội viên, đẩy mạnh công tác truyền thông Câu lạc bộ, tổ chức định kỳ các cuộc tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm.

Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong mua bán nợ

25-12-2020 8:50 am Viết bởi

Hinh anh mua ban noSau 16 năm hot đng, vi vai trò là công c quan trng ca Chính ph đ h tr quá trình sp xếp, tái cơ cu doanh nghip nhà nước và t chc kinh doanh theo cơ chế th trường, Công ty TNHH Mua bán n Vit Nam (DATC) đã luôn thc hin tt “s mnh” được giao.

Tuy nhiên, trong bi cnh mi, đã phát sinh nhng khó khăn, vướng mc v cơ chế, chính sách cn tháo g đ DATC phát huy tt hơn na vai trò, v thế ca mình.

Thc hin tt “s mnh” được giao

Chính thc đi vào hot đng năm 2004 đến nay, v cơ bn DATC đã hoàn thành tt chc năng và nhim v được giao, to nn tng vng chc cho vic thc hin các nhim v mi trong giai đon tiếp theo.

Theo đó, DATC đã tích cc tham gia mua, x lý n xu trên 90.000 t đng, góp phn quan trng x lý n xu ca nn kinh tế, khng đnh v thế, vai trò là công c ca Chính ph trong quá trình thc hin x lý n xu và thúc đy tiến trình tái cơ cu doanh nghip (DN).

DATC đã h tr x lý n ca các doanh nghip nhà nước (DNNN) đặc biệt khó khăn khi thực hiện chuyển đổi hoặc tái cơ cấu tài chính, đin hình như: Vinashin (nay là SBIC), Vinalines, Tổng Công ty Dâu tằm tơ, Tổng Công ty Thực phẩm miền Bắc, Haprosimex... Đối với Vinalines, DATC đã mua và xử lý 4.915 tỷ đồng nợ phải trả tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước…

Bên cnh đó, DATC đã tiếp nhn n và tài sn loi tr trong quá trình sp xếp, chuyn đi s hu ca 2.628 DNNN (gm 1.022 DN ca Trung ương và 1.606 DN đa phương), vi tng giá tr các khon n và tài sn tính theo s sách kế toán đã tiếp nhn là 4.425,9 t đng.

Kết qu này góp phn làm lành mnh tình hình tài chính ca DN, thúc đy nhanh tiến đ sp xếp, chuyn đi s hu DNNN. Lũy kế đến nay, DATC đã x lý và thu hi v cho Nhà nước khong 673,4 t đng t nhng khon n và tài sn tưởng như không còn giá tr được loi ra khi sp xếp, c phn hóa các DNNN.

Đối với hoạt động tái cơ cu DN thông qua xử lý nợ mà trọng tâm là chuyển đổi sở hữu DNNN không đủ điều kiện cổ phần hóa, từ năm 2004 đến nay, DATC đã thc hin tái cơ cu cho 173 DN. Qua đó, DATC đã giúp DN giảm bớt áp lực về tài chính, từng bước phục hồi và ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động và có đóng góp cho ngân sách.

Khó khăn, vướng mc trong quá trình hot đng

Mc dù, hot đng ca DATC đã đạt được những kết quả nhất định nhưng trong quá trình hoạt động cũng phát sinh những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Trong quá trình hoạt động 16 năm qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của DN nói chung và DATC nói riêng đã được sa đi, b sung hoc ban hành mi, như: Lut DN 2014, Lut Đu tư 2014 và Lut Qun lý, s dng vn Nhà nước đu tư vào sn xut, kinh doanh ti DN năm 2014; và mt s ngh đnh, quyết đnh ca Th tướng Chính ph, các thông tư hướng dn có liên quan đến hot đng mua bán n và thoái vn.

Tuy nhiên, văn bn pháp lý cao nht điu chnh riêng cho hot đng ca DATC vn là Quyết đnh s 109/2003/QĐ-TTg ngày 5/6/2003 ca Th tướng Chính ph v thành lp DATC và các Thông tư hướng dn ca B Tài chính, nên vic hướng dn cơ chế hot đng còn hn chế do liên quan đến vn đ thm quyn quy đnh.

Hin ti, B Tài chính đã nghiên cu, hoàn tt và trình Chính ph d tho Ngh đnh v chc năng, nhim v và cơ chế hot đng ca DATC vi nhiu ni dung được sa đi, b sung mi so vi quy đnh hin hành. Ngh đnh được ban hành s là lc đy quan trng đ DATC phát trin mnh m hơn.

Ngoài ra, hoạt động của DATC đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chủ thể khác nhau, bao gồm cả DN và các bộ, ngành, đa phương, do đó việc ban hành mới Nghị định quy đnh s giúp nâng cao địa vị pháp lý của DATC, tăng cường tính tuân th các ch th trong quá trình phi hp vi DATC thc hin nhiệm vụ, đặc bit là nhim v chính tr được Chính ph, Th tướng Chính ph giao.

Bên cnh đó, hoạt động của DATC có nhiều điểm đặc thù, khác biệt như các hot đng mua n xu, tái cơ cu DN và thoái vn; mua, x lý n gn vi vic hình thành các loi tài sn khác nhau, cn phi tiếp qun và khai thác có hiu qu; lĩnh vực hoạt động vừa gắn với lĩnh vc tín dng ngân hàng, vừa gắn với các hoạt động của DN sản xuất kinh doanh thông thường.

Theo quy đnh hin ti, thì phm vi x lý n, tái cơ cu DN ca DATC ch tp trung ưu tiên cho khi DNNN thc hin sp xếp, chuyn đi s hu, tuy nhiên, s lượng DNNN cn thc hin sp xếp không còn nhiu (240 DN).

Trong khi đó, quy mô n xu và s lượng các DN thuc thành phn kinh tế khác, bao gồm cả khối DN FDI cn s h tr x lý n, tái cơ cu ca DATC trong thi gian ti ngày càng tăng, k c v quy mô và s lượng. Như vy, đi tượng phc v ca DATC không ch có các DNNN mà s bao gm khu vc tư nhân vi tính cht s hu và hot đng khác hn so vi DNNN, nên cn phi có nhng quy đnh pháp lý mi cho DATC hot đng phù hp hơn.

Bên cnh đó, cơ chế hot đng ca DATC cũng phát sinh mt s bt cp, vic chưa điu chnh kp thi so vi đnh hướng phát trin cũng như nhng quy đnh mi được sa đi, b sung thi gian qua, dn đến hn chế trong thc hin vai trò, nhim v được giao ca DATC.

C th: (i) V đi tượng mua, bán n mi tp trung ch yếu vào DNNN, mc đ x lý tài chính; (ii) V h tr vn và bo lãnh vay vn đi vi DN tái cơ cu; (iii) Thiếu các cơ chế ch đng trong x lý n ti DN tái cơ cu; (iv) Vướng mc v cơ chế, trình t, th tc x lý n xu ca DN ti Ngân hàng phát trin Vit Nam và Ngân hàng chính sách xã hi Vit Nam...

Nhng hn chế trên đã làm gim hiu qu hot đng mua bán x lý n, t đó nh hưởng đến vic thu hi n ca DATC cũng như quá trình phc hi DN. Vì vy, cn sm sa đi, b sung v cơ chế, chính sách trong lĩnh vc mua bán n, x lý tài sn và tái cu trúc DN, phc hi sn xut kinh doanh cho các DN, khách n trong thi gian ti đ to thun li cho DATC hot đng.

Theo Tp chí Tài chính

Đưa nợ lên sàn giao dịch

25-12-2020 7:34 am Viết bởi

Hinh anh dua no len san giao dichSàn giao dch n ti Vit Nam đã được nhc li khi Ngân hàng Nhà nước va giao cho Công ty qun lý tài sn ca các t chc tín dng Vit Nam (VAMC) xây dng và đưa vào vn hành sàn k t năm 2026...

N xu tn ti và gia tăng

Vic thành lp sàn giao dch n đã được đ cp t năm 2017, khi Ngh quyết 42 ca Chính ph ban hành v thí đim x lý n xu ca các ngân hàng (NH) được ban hành. Do chưa đ điu kin thành lp, t đó đến nay, vic mua bán n thc hin giao dch qua VAMC. Tính t khi Ngh quyết 42 có hiu lc đến hết quý 3/2020, VAMC đã x lý được khong 313.000 t đng n xu, trong đó x lý n xu ni bng hơn 167.900 t đng, chiếm 53,8%; x lý các khon n ngoài bng cân đi kế toán 74.900 t đng; riêng các khon n xu đã bán cho VAMC dưới hình thc trái phiếu đc bit, đã x lý được hơn 69.500 t đng.

Nhưng con s n xu đang có xu hướng tăng, nht là khi nhiu ngành ngh b nh hưởng bi dch Covid-19. Theo báo cáo ca Công ty chng khoán Rng Vit, thng kê t 17 ngân hàng thương mi niêm yết cho thy đến hết tháng 9.2020, n xu đt hơn 97.280 t đng, tăng 30,7% so vi cui năm 2019 và t l n xu tương đương 1,8% tng tài sn. Con s này phù hp vi t l n xu mà Ngân hàng Nhà nước công b dưới 2% mt phn nh các bin pháp tm thi do NHNN ban hành nhm ni lng các quy đnh v ghi nhn n xu đi vi các  doanh nghip chu nh hưởng ca dch Covid-19.

Công ty Rng Vit d báo, vi gi đnh tăng trưởng tín dng đt 9% so vi cùng kỳ vào năm 2020, ước tính t l n xu (không bao gm các khon đã bán cho VAMC) s đt khong 2,4% vào cui năm 2020. Nhiu kh năng n xu tiếp tc gia tăng trong thi gian ti do nh hưởng ca đi dch Covid-19 và s vượt ngưỡng 3% vào năm 2021.

Thi gian gn đây, các ngân hàng liên tc thúc đy vic x lý các khon n xu. BIDV, Sacombank, Vietcombank, Vietinbank... liên tc rao bán nhng khon n xu có tài sn thế chp t chiếc xe vài chc triu đng đến nhà xưởng, máy móc, xe c, thiết b, bt đng sn lên đến hàng ngàn t đng. Nhưng hu như đa s các khon n đu b ế hàng và có khi rao bán đến 20 - 30 ln vn không có người đăng ký tham gia dù giá được điu chnh gim nhiu so vi mc khi đim. Chính vì vy, mt s ý kiến kỳ vng nếu có sàn giao dch n s giúp cho thanh khon các khon n được gia tăng, bn thân ngân hàng s nhanh chóng x lý được “cc máu đông”.

Khó hiu qu

Theo quyết đnh phê duyt Chiến lược phát trin ca VAMC đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2030 do Ngân hàng Nhà nước ban hành, trong giai đon t năm 2021 - 2025, VAMC phi hoàn thin vic thành lp, đưa vào vn hành sàn giao dch n. Đng thi, đơn v này cn tiến hành xây dng trung tâm d liu v khon n/tài sn, hướng ti vic đ xut được thc hin trin khai kết ni thông tin vi Trung tâm thông tin tín dng quc gia (CIC) và các ngân hàng nếu đ điu kin nhm to ngun d liu đ khai thác, la chn x lý các khon n.

Trên thc tế, hot đng mua bán, giao dch n hin nay ngoài VAMC còn có s tham gia ca các đơn v, t chc khác như Công ty TNHH mua bán n VN (DATC) trc thuc B Tài chính; các công ty qun lý n và khai thác tài sn ca các ngân hàng (AMC) và nhng công ty t chc đu giá, thm đnh giá... Nhưng mi đơn v trên đu t t chc tìm kiếm nhà đu tư và bn thân người mua nếu cn cũng phi rt khó đ tìm hiu v khon n. Điu đó khiến cho lượng nhà đu tư tham gia rt ít và các khon n vn mãi tn đng trong các nhà băng.

Lut sư Trương Thanh Đc, Ch tch Hi đng thành viên Công ty Basico, nói thng không nên đt nhiu kỳ vng vic x lý n xu s tiến trin tt hơn. Bi không như nhng sàn giao dch hàng hóa khác, sàn giao dch n đây là các khon n xu, mt loi hàng hóa khá đc bit. Chính vì vy nó cũng đòi hi người tham gia hiu rõ hơn v nhng điu kin tham gia, bn cht ca vic mua bán n. Vi nhng quy đnh, điu kin tham gia vào vic mua bán n hin nay như vn điu l có th s hn chế đi tượng tham gia. Hơn na, bn cht ca vic mua bán các khon n đó là mua bán tài sn, quyn đòi n gn vi tài sn phi rõ ràng ch không ai mua mt khon n mà không có quyn x lý tài sn liên quan, hoc mt khon n không có tài sn thì cũng chưa chc thu hút được người mua. Theo ông Đc, cn sa đi nhng điu kin tham gia sàn giao dch n xu, thông tin khon n được rõ ràng minh bch, giá c tt... mi có th thu hút được nhiu thành phn tham gia, to ra tính thanh khon cho th trường.

Đng quan đim, TS Nguyn Anh Phong, Trưởng khoa Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - Lut TP.HCM, cho rng bn cht ca các khon n hu hết là n xu, n không có kh năng thu hi vn, vì vy s có rt hiếm khách hàng mun mua. Thm chí ngay c nhng khon n thông thường cũng không có người mua vì ri ro quá cao. Chính vì vy hot đng mua bán n hu như không có th trường vì ch toàn người bán mà người mua không có. Theo nguyên tc, đây là mt dng khiếm khuyết th trường thì Chính ph phi đng ra gii quyết.

Theo Thanh niên