Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
DongA Bank tích cực đồng hành cùng Chương trình Bình ổn thị trường 2021 - Tết Nhâm Dần 2022

DongA Bank tích cực đồng hành cùng Chương trình Bình ổn thị trường 2021 - Tết Nhâm Dần 2022

T ngày 01/4/2021 - 31/3/2022, Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) đã trin khai chương trình Bình n th trường (CTBOTT) năm 2021 - Tết Nhâm Dn 2022 trên đa bàn TP H Chí Minh vi gói tín ưu đãi 2.000 t đng dành cho các doanh nghip có nhu cu vay vn phc v sn xut kinh doanh...

CTBOTT năm 2021 - Tết Nhâm Dn 2022 s gn lin vi 4 mt hàng gm: lương thc; thc phm thiết yếu; sa; dược phm thiết yếu. Ngoài ra, TP H Chí Minh cũng đưa 2 nhóm mt hàng là khu trang các loi và nước ra tay sát khun vào danh mc BOTT năm 2021. CTBOTT s góp phn thúc đy phát trin mng lưới và đa dng hóa loi hình đim bán nhm đm bo hàng hóa bình n th trường được phân phi đến người tiêu dùng mt cách thun li, nhanh chóng; trong đó chú trng phát trin đim bán ti các ch truyn thng, khu chế xut - khu công nghip, khu vc qun ven - huyn ngoi thành trên đa bàn TP H Chí Minh, đây s là gii pháp góp phn n đnh th trường cũng như gn vi cuc vn đng “Người Vit Nam ưu tiên dùng hàng Vit Nam”.

Ngoài ra, chương trình s thc hin kết ni doanh nghip vi ngân hàng đ vay vn thc hin nhim v bình n th trường, khuyến khích các doanh nghip tăng cường m rng đu tư, hp tác vi đi tác phù hp ti các tnh, thành đ phát trin sn xut, đi mi công ngh nhm nâng cao năng sut, cht lượng sn phm, đáp ng ngày càng tt hơn nhu cu tiêu dùng ca người dân và m rng th trường.

Hưởng ng CTBOTT ca UBND TP H Chí Minh và S Công Thương TP H Chí Minh, DongA Bank đã trin khai gói tín dng ưu đãi 2.000 t đng dành cho các doanh nghip có nhu cu vay vn phc v sn xut kinh doanh, đu tư m rng quy mô sn xut, phân phi hàng hóa bình n th trường đến tay người tiêu dùng. DongA Bank s tp trung h tr vn vay cho 5 nhóm đi tượng khách hàng sn xut/phân phi các mt hàng tham gia chương trình, c th các mt hàng phc v người dân phòng, chng dch bnh viêm đường hô hp cp Covid-19 gm khu trang các loi (tr khu trang chuyên dng ngành y tế), nước ra tay sát khun; Mt hàng lương thc, thc phm đi vi 09 nhóm hàng: lương thc (go thường, go jasmine, mì gói, bún khô, ph khô…), đường (RE, RS), du ăn, tht gia súc, tht gia cm, trng gia cm, thc phm chế biến, rau c qu và thy hi sn (chế biến và tươi sng); Mt hàng phc v mùa khai ging đi vi 04 nhóm hàng: tp v, cp- ba lô- túi xách, đng phc hc sinh, giày dép hc sinh; Các mt hàng sa: đi vi tt c các nhóm mt hàng sa nước và sa bt; Các doanh nghip ngoài chương trình, tham gia chui cung ng cho các doanh nghip sn xut các mt hàng nêu trên.

Vi gói tín dng đng hành cùng CTBOTT, DongA Bank s mang li nhiu li ích cho các doanh nghip vay vn, trc tiếp h tr các doanh nghip tiết gim chi phí đy mnh hot đng sn xut kinh doanh và gián tiếp h tr người tiêu dùng s dng các sn phm có cht lượng.

Xem 625 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng