Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
SHB ủng hộ 1.000 suất ăn cho bệnh nhân Bệnh viện Lão khoa Trung ương

SHB ủng hộ 1.000 suất ăn cho bệnh nhân Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Va qua, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Ni (SHB) đã tng 1.000 sut ăn cho nhng bnh nhân có hoàn cnh khó khăn ti Bnh vin Lão khoa Trung ương, vi hy vng s là ngun đng viên tinh thn, tiếp sc cho các bnh nhân chiến đu vi bnh tt.

Vi tinh thn chia s yêu thương, ngay sau khi nhn được thông tin Bnh vin Lão khoa Trung ương kêu gi ng h cho chương trình “Ngân hàng sut ăn t thin”, ngày 27/4/2021, SHB đã trao tng 1000 sut ăn dành cho các bnh nhân cao tui có hoàn cnh khó khăn.

Cm ơn tm lòng t ngân hàng SHB, đi din Bnh vin Lão khoa Trung ương - Ths.Ds Phan Vit Sinh, Phó Giám đc Bnh vin nhn mnh s quan tâm, s chia t SHB là ngun đng viên, tiếp thêm sc mnh cho Bnh vin làm tt hơn công tác chăm sóc, h tr các bnh nhân có hoàn cnh khó khăn yên tâm li vin điu tr cho đến khi khi bnh, ra vin.

Ti chương trình t thin, bà Phm Th Quỳnh Hoa - Ch tch Công đoàn SHB phát biu: “Trong nhng năm qua, bên cnh hot đng kinh doanh, SHB rt chú trng vào các công tác an sinh xã hi vi nhiu chương trình thiết thc vì cng đng. Trong đó, ngân hàng luôn dành s quan tâm đc bit đến ngành y tế, các y bác sĩ và nhng người bnh có hoàn cnh khó khăn. Chúng tôi hy vng rng, s h tr thiết thc ngày hôm nay s phn nào góp sc chung tay, giúp đ các bnh nhân nghèo ti bnh vin Lão khoa Trung ương, đng thi giúp bnh vin gim bt khó khăn trong điu tr, chăm sóc bnh nhân.”

Trước đó, trong bi cnh kinh tế - xã hi c nước gp khó khăn vì dch Covid-19, ngân hàng SHB và các doanh nghip ca doanh nhân Đ Quang Hin đã luôn đi đu trong công tác ng h cuc chiến chng dch Covid-19 ca c nước, vi tng s tin trên 65 t đng. Trong đó, SHB và các doanh nghip đã ng h 4,5 t đng cho các bnh vin tuyến đu chng dch như bnh vin Bch Mai, Bnh vin Nhit đi Trung ương, Vin V sinh dch t Trung ương; tài tr 25.000 b trang phc bo h y tế và 7.500 b kit xét nghim cho công tác phòng, chng dch ti Qung Nam; SHB trao tng cho Bnh vin Bch Mai 2 loi kit đ phc v công tác xét nghim RT- PCR vi tng tr giá 550 triu đng…

Ly tôn ch “Phng s t tâm” làm kim ch nam cho mi hành đng, SHB luôn n lc mang li nhng giá tr tt đp nht cho cng đng, đóng góp vào s phát trin bn vng ca kinh tế, an sinh xã hi đt nước. Thông qua các chương trình, hot đng c th din ra hàng năm như Tng nhà tình nghĩa; Xây cu vượt lũ; Tết vì người nghèo…, SHB khng đnh mc tiêu tr thành ngân hàng đng hành vì s phát trin chung ca cng đng.

Xem 650 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng