Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Sacombank triển khai nhiều ưu đãi chủ thẻ doanh nghiệp

Sacombank triển khai nhiều ưu đãi chủ thẻ doanh nghiệp

T ngày 26/4 - 25/7/2021, các doanh nghip m mi th tín dng doanh nghip hoc th thanh toán doanh nghip ca Ngân hàng Sài gòn Thương tín (Sacombank) - gi chung là th doanh nghip, s được min phí thường niên.

Tt c khách hàng đang s dng th doanh nghip giao dch thanh toán vi tng doanh s ti thiu 10 triu đng s được tham gia chương trình quay s vi các gii thưởng hp dn và tin ích như sau: màn hình tương tác View Sonic 55 inch, máy chiếu Sony và máy in HP.

150 khách hàng doanh nghip có tng doanh s giao dch cao nht và tha điu kin chương trình s được tng 01 máy pha cà phê cao cp.

Th doanh nghip Sacombank là mt gii pháp giúp khách hàng hn chế giao dch tin mt; qun lý tài khon linh hot mi lúc mi nơi và đáp ng nhu cu vn ngn hn ca doanh nghip. Khi thc hin các giao dch thanh toán/mua sm, doanh nghip s được s dng trước và thanh toán sau vi ti đa 55 ngày min lãi.

Vi th doanh nghip Visa Sacombank, khách hàng còn được hưởng nhiu ưu đãi v ng dng, gii pháp văn phòng t các đi tác: Google Ads, Facebook Ads, Microsoft Office 365, Pipedrive, Skyroam…; các ưu đãi phc v t chc hi ngh, hi tho, m thc ti Metropole, Gala Center, Á Đông, Sushi world…

Hơn thế na, nhm giúp doanh nghip ch đng trong qun lý chi tiêu th, Sacombank còn trin khai các tính năng qun lý th doanh nghip trên ng dng qun lý tài chính Sacombank Pay (ca cá nhân người được y quyn s dng th) như: to/đi mã pin, kích hot/m khóa th, xem hn mc/dư n/ sao kê/lch s giao dch th.

Ngoài ra, trong tháng 05/2021, Sacombank hp tác cùng t chc th quc tế Visa ra mtGii pháp báo cáo chi tiêu th doanh nghip (Sacombank Business Reporting - viết tt là VBR) giúp doanh nghip qun lý hiu qu chi phí kinh doanh và tiết gim th tc báo cáo th công. Vi công c này, doanh nghip có th tùy chnh các danh mc chi phí/bng biu đ cung cp thông tin quan trng thông qua các báo cáo mà doanh nghip có th được truy xut tùy theo nhu cu. T đó, giúp doanh nghip phân tích hiu qu ca vic s dng ngun tài chính thông qua th tín dng doanh nghip, theo dõi sát dòng tin và chi phí kinh doanh.

Xem 337 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng