Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Công bố Lễ trao giải cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu”

Công bố Lễ trao giải cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu”

Thông tin t Ban t chc cuc thi viết “Ngân hàng tôi yêu”, L trao gii cuc thi s được t chc chiu ngày 6/5/2021 ti khách sn Pan Pacific, Hà Ni.

Cuc thi viết “Ngân hàng tôi yêu” do Tp chí Th trường Tài chính Tin t (Cơ quan Ngôn lun ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam) và Công ty C phn Tp đoàn UB Vit Nam (Thành viên Hip hi Ngân hàng Vit Nam) phi hp t chc, là mt trong nhng hot đng chào mng 70 năm thành lp ngành Ngân hàng Vit Nam (6/5/1951-6/5/2021).

Cuc thi nhm to sân chơi gn kết và chia s trong ngành Ngân hàng, góp phn lan ta tình cm và nim t hào “là mt công dân Ngân hàng”. Đây cũng là dp đ các cán b, nhân viên ngân hàng chia s nhng kinh nghim, tình cm v ngh Ngân hàng; Đng thi là cơ hi qung bá sn phm, dch v ngân hàng, góp phn xây dng hình nh đp v ngành Ngân hàng.

Sau 3 tun phát đng (t ngày 22/3-16/4), cuc thi đã nhn được trên 800 tác phm d thi thuc nhiu th loi như văn xuôi, truyn ngn, truyn tranh, viết thư, thơ, nhc. Bên cnh s hưởng ng tích cc, tham gia nhit tình ca toàn h thng Ngân hàng Vit Nam, t các tác gi là cán b, chuyên gia, nhng người đã và đang công tác trong ngành Ngân hàng, cuc thi còn nhn được nhiu bài viết ca các tác gi là nhà báo, nhc s, giáo viên, cán b hưu trí, các cháu sinh viên, hc sinh, người dân… là khách hàng ca ngân hàng hoc người thân, người quen, bn bè ca cán b ngân hàng trên nhiu vùng, min đt nước.

Sau 2 vòng sơ loi đã có 422 tác phm lt vào vòng chung kết, được đăng ti trên Tp chí Th trường Tài chính Tin t và Fanpage Banker có gì vui?.

Đây là các tác phm được Ban Giám kho xem xét, la chn đ xác đnh các gii thưởng ca cuc thi, vi tng giá tr lên ti 100 triu đng.

L trao gii cuc thi s được t chc chiu ngày 6/5/2021 ti khách sn Pan Pacific, s 1 đường Thanh Niên, Tây H, Hà Ni - đúng ngày k nim 70 năm thành lp ngành Ngân hàng Vit Nam.

Xem 374 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng