Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về kiểm toán độc lập đối với TCTD, chi nhánh NHNNg

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về kiểm toán độc lập đối với TCTD, chi nhánh NHNNg

NHNN Vit Nam ly ý kiến ca các đơn v, t chc, cá nhân đi vi D tho Thông tư sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy đnh v kim toán đc lp đi vi TCTD, chi nhánh NHNNg.

Ni dung D tho Thông tư xem tại đây, Bn so sánh và thuyết minh xem tại đây. Mi ý kiến tham gia ca các t chc, cá nhân gi v Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), 25 Lý Thường Kit, Hoàn Kiếm, Hà Ni (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Đin thoi liên h: 024.3936.1079).

Xem 265 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng