Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
FE Credit tăng mạnh vốn điều lệ lên gần 11.000 tỷ đồng

FE Credit tăng mạnh vốn điều lệ lên gần 11.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) mi đây đã có Quyết đnh v vic sa đi, b sung Giy phép thành lp và hot đng ca Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Vit Nam Thnh vượng (FE Credit).

Theo đó, Thng đc chp thun sa đi, b sung Khon 2 Điu 1 Giy phép s 64/GP-NHNN ngày 30/10/2017 ca Thng đc NHNN v thành lp và hot đng Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Vit Nam Thnh Vượng như sau: "2. Đa ch tr s chính: Tng 2, Tòa nhà REE Tower, s 9 đường Đoàn Văn Bơ, phường 13, qun 4, thành ph H Chí Minh".

Đng thi sa đi, b sung Điu 2 Giy phép s 64/GP-NHNN ngày 30/10/2017 ca Thng đc NHNN v thành lp và hot đng Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Vit Nam Thnh Vượng như sau: "Điu 2. Vn điu l ca Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Vit Nam Thnh Vượng là 10.928.000.000.000 đng (Mười nghìn chín trăm hai mươi tám t đng) do Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vượng (VPBank) s hu 100% Vn điu l".

Trước đó, theo báo cáo tài chính ca VPBank, vn điu l ca FE Credit đến cui tháng 3/2021 mc 7.328 t đng.

Năm 2020, FE Credit này có lãi trước thuế hơn 3.700 t đng. ROAA và ROAE ln lượt đt 4,1% và 23,4%. Ti ngày 31/12/2020, tng dư n tín dng ca FE Credit là 66 nghìn t đng.

Xem 859 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng