Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
SeABank - Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

SeABank - Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

Ngày 27/4/2021, trong khuôn kh L vinh danh Top 500 doanh nghip tăng trưởng nhanh nht Vit Nam - FAST500, Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) vinh d được xếp hng 193/500 doanh nghip tăng trưởng nhanh nht Vit Nam năm 2021 và Top 50 doanh nghip tăng trưởng xut sc nht Vit Nam.

Bng xếp hng FAST500 do Báo Vietnamnet và Công ty CP Báo cáo Đánh giá Vit Nam (Vietnam Report) thc hin thường niên t năm 2011. Bng xếp hng căn c trên kết qu nghiên cu đánh giá đc lp ca Vietnam Report vi s tư vn ca chuyên gia, hi đng c vn trong và ngoài nước. Li nhun, doanh thu, tc đ tăng trưởng, tng tài sn, tng s người lao đng… là nhng tiêu chí chính đ Ban t chc la chn ra nhng doanh nghip tiêu biu là ngun đng lc cho tăng trưởng, đi mi và sáng to ca toàn nn kinh tế.

Theo đó, vi tc đ tăng trưởng mnh m trong thi gian qua, SeABank đã được ghi nhn và xếp hng 193/500 doanh nghip tăng trưởng nhanh nht Vit Nam năm 2021. Đc bit, SeABank còn được vinh danh hng mc “Top 50 doanh nghip tăng trưởng xut sc nht Vit Nam”. Đây là s ghi nhn xng đáng cho nhng n lc ca SeABank trong vic hot đng hiu qu, có s tăng trưởng liên tc qua các năm.

Kết thúc Quý I/2021, kết qu kinh doanh ca SeABank tăng trưởng khá tt: Tng tài sn đt 184.302 t đng, tăng 24%; Li nhun trước thuế đt 698,3 t đng, gp 2,3 ln so vi cùng kỳ năm 2020; Tin gi khách hàng đt 115.198 t đng, tăng 16,8%; Cho vay khách hàng cũng tăng 14,3% so vi cùng kỳ, đt 111.050 t đng. Bên cnh đó, tng thu thun t hot đng kinh doanh (TOI) ca Ngân hàng cũng đt 1.440 t đng, tăng 48% và T l chi phí trên thu nhp (CIR) mc 40,8% so vi mc 52,9% cùng kỳ năm 2020. 

Trước đó, SeABank cũng vinh d được xếp hng Top 50 thương hiu tiêu biu Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là lần th 5 liên tiếp SeABank nm trong bảng xếp hạng danh tiếng này. Thương hiu tiêu biu Châu Á - Thái Bình Dương 2020 là chương trình được t chc thường niên do Tp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương t chc, được bình xét da trên các tiêu chun đánh giá quc tế đi vi các doanh nghip có sn phm, dch v cht lượng cao, thương hiu đu ngành, ng dng khoa hc và công ngh vào sn xut và qun lý kinh doanh, xây dng thương hiu phát trin bn vng trên th trường Vit Nam và thế gii.

Vic liên tiếp đt danh hiu, gii thưởng uy tín đã khng đnh v thế ca SeABank trên th trường tài chính - ngân hàng trong nước và khu vc. Nhng gii thưởng uy tín này là minh chng rõ nht cho s n lc không ngng ca SeABank trong vic không ngng đi mi, sáng to các sn phm, dch v nhm cung cp dch v tài chính cá nhân tt nht, cnh tranh nht cho khách hàng, hướng ti mc tiêu xây dng và phát trin SeABank tr thành ngân hàng bán l được yêu thích nht.

Xem 748 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng