Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
VietinBank Tuyên Quang giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới dành cho khách hàng doanh nghiệp

VietinBank Tuyên Quang giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới dành cho khách hàng doanh nghiệp

Ngày 27/4/2021, ti bui sinh hot đnh kỳ tháng 4 ca Hi Doanh nghip huyn Hàm Yên, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank)Chi nhánhTuyên Quang đã t chc Hi tho gii thiu các sn phm, dch v mi dành cho các khách hàng doanh nghip.

Phát biu khai mc Hi tho, ông Phm Đc Thun - Giám đc VietinBank Tuyên Quang cho biết: Bui Hi tho ngày hôm nay, Chi nhánh s gii thiu ti các khách hàng, đc bit là các khách hàng doanh nghip các sn phm, dch v tin ích, hàm lượng công ngh cao ca VietinBank, ni bt như: Chương trình “VietinBank - Ngân hàng la chn hàng đu ca các doanh nghip”; Gói “V-Capital Account”; Gói “V-SME”... VietinBank Tuyên Quang tin tưởng rng vi các sn phm, dch v mi ca VietinBank s mang ti nhng gii pháp tài chính an toàn, tiết kim chi phí và hiu qu và đáp ng ti đa nhu cu tài chính ca các các doanh nghip.

Bên cnh đó, Giám đc Phm Đc Thun cũng chân thành cm ơn các doanh nghip đã gn bó vi Chi nhánh trong nhiu năm qua. Đng thi, ông Phm Đc Thun cam kết: VietinBank Tuyên Quang s tiếp tc cung ng các sn phm, dch v, gii pháp tài chính ti ưu, hiu qu và đng hành cùng các khách hàng, doanh nghip ti đa phương trong mi hot đng.

Tham d bui Hi tho, ông Nguyn Quang Vinh - Giám đc Công ty TNHH Vinh Ánh, Ch tch Hi Doanh nghip huyn Hàm Yên đánh giá cao các sn phm, dch v ca VietinBank; đc bit là các gói dch v tài khon dành riêng cho các khách hàng doanh nghip. Trong đó, ông Nguyn Quang Vinh rt n tượng vi sn phm Ngân hàng đin t dành cho khách hàng doanh nghip VietinBank eFAST. Vi VietinBank eFAST, các doanh nghip hoàn toàn có th ch đng trong vic qun lý tài chính, đng thi là gii pháp tài chính an toàn giúp các doanh nghip tiết kim thi gian, chi phí - nht là các doanh nghip có v trí cách xa tr s, phòng giao dch ca VietinBank.

Ti Hi tho, Chi nhánh không ch gii thiu v các tính năng, tin ích ca các sn phm, dch v, gii pháp tài chính mi cho các doanh nghip; mà Chi nhánh còn nhit tình gii thiu v Dch v tài khon s đp theo yêu cu dành cho khách hàng doanh nghip và khách hàng cá nhân cho các đi biu tham d.

Vi nhng thông tin hu ích, bui Hi tho đã góp phn tht cht hơn mi quan h hp tác gia VietinBank nói chung và VietinBank Tuyên Quang nói riêng vi các khách hàng, doanh nghip trên đa bàn.

Xem 752 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng