Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Dự trữ ngoại hối Việt Nam ước đạt 4,2 tháng nhập khẩu

Dự trữ ngoại hối Việt Nam ước đạt 4,2 tháng nhập khẩu

Ngân hàng Phát trin châu Á (ADB) va t chc bui hp báo v trin vng kinh tế châu Á. Trong đó có đ cp ti chính sách tin t cũng như chính sách tài chính ca Vit Nam.

Theo đi din ADB, trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã ct gim lãi sut tái cp vn ba ln, t 6,0% xung mc thp k lc 4,0%; lãi sut chiết khu gim t 4,0% xung 2,5%. Đng thi, trn lãi sut huy đng tin VND kỳ hn dưới 6 tháng và lãi sut cho vay ngn hn đi vi các lĩnh vc ưu tiên cũng được gim.

Mt khác, Ngân hàng Nhà nước cũng h tr tín dng thông qua cơ cu li n, min, gim lãi sut đi vi các khon vay hin ti và áp dng lãi sut ưu đãi cho các khon vay mi đi vi các lĩnh vc ưu tiên.

Song, môi trường kinh doanh m đm và tình trng phá sn doanh nghip làm cho nhu cu tín dng sút gim. Tính đến cui năm 2020, tăng trưởng dư n tín dng ngân hàng ước tính vào khong 11,0% so vi năm 2019, gim xung mc thp nht trong 7 năm qua. Trái li, cung tin ước tăng 12,6% trong năm 2020, cao hơn so vi mc 12,1% trong năm 2019.

Thng dư tài khon vãng lai ước vào khong 4,6% GDP trong năm ngoái, hu như không thay đi so vi năm 2019, da trên cơ s mc thng dư thương mi đáng k, mc dù dch v và thu nhp ròng gim.

Kim ngch xut khu tăng 7,0%, nh có các hip đnh thương mi t do đa phương và song phương, s đa dng hoá đi vi các chui giá tr toàn cu và chuyn hướng thương mi. Xut khu hàng hóa sang M, ch yếu là đin thoi di đng, linh kin và hàng dt may tăng 25,0%. Nhp khu tăng 3,6%, trong đó PRC vn là ngun nhp khu ln nht, tiếp theo là Hàn Quc và các nn kinh tế Đông Nam Á.

Thng dư tài khon tài chính gim hơn mt na xung 3,1% GDP trong năm 2020, ch yếu do s st gim dòng vn vào t vn vay trung và dài hn và đu tư gián tiếp. “Vì lý do này mà thng dư tng cán cân thanh toán gim mnh xung còn tương đương 6,1% GDP”, ADB nhn mnh.

Đáng chú ý, các chuyên gia ti ADB cho rng, d tr ngoi hi Vit Nam đã tăng và ước đt khong 4,2 tháng nhp khu vào thi đim cui năm 2020.

Thâm ht tài khoá trong năm 2020 tăng lên mc ước tính 5,8% GDP. Thu ngân sách gim 9,2% do gim thương mi quc tế, thu thuế GTGT và tn tht t s st gim giá du thô toàn cu. Tng chi ngân sách ch tăng 1,2%, vì phn ln chi tiêu ca chính ph cho các chương trình an sinh xã hi và phát trin cơ s h tng, ước tính tương đương 11,5% GDP được chi bng ngun kết dư t các năm trước, ngun d phòng và các qu ngoài ngân sách. N công ước tính tăng nh lên 55,4% GDP trong năm 2020, so vi mc 55,0% trong năm 2019.

ADB cho rng, tăng trưởng tín dng ti Vit Nam năm 2021s được ci thin bi các đt ct gim lãi sut trong năm trước và nhu cu vn ca doanh nghip phc hi.

“Ngân hàng nhà nước đt ch tiêu tăng trưởng tín dng và tng phương tin thanh toán là 12,0% trong năm nay. Đng thi cơ quan này đã ch đo các ngân hàng thương mi tiếp tc cơ cu li n, min gim lãi cho đến hết năm 2021 đ h tr doanh nghip đang c gng đương đu vi tác đng ca đi dch Covid-19”, ADB nêu chi tiết.

S gia tăng trên th trường chng khoán và bt đng sn t cui quý 1/2021, d báo t l n xu tăng khi đi dch qua đi và lm phát tăng nh trong năm 2020 mc dù tăng trưởng gim - tt c nhng yếu t này đu không ng h cho vic tiếp tc ni lng chính sách tin t trong nhng tháng ti; chính sách tài khoá s tiếp tc m rng do nhu cu chi tiêu cho các chương trình an sinh xã hi, chăm sóc y tế và tiêm vc-xin, cũng như kh năng thc hin h tr tài khoá b sung.

Xem 285 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng