Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Dâng hương tưởng nhớ cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

Dâng hương tưởng nhớ cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

Ngày 28/4/2021, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam đã t chc chương trình v ngun ti huyn Thanh Min, tnh Hi Dương, nhm th hin truyn thng ung nước nh ngun và s tri ân ca Ngành đi vi c Phó Ch tch nước Nguyn Lương Bng - Tng Giám đc đu tiên ca Ngân hàng Quc gia Vit Nam (nay là Ngân hàng Nhà nước Vit Nam).

Chương trình nm trong chui các hot đng hướng ti k nim 70 năm ngày thành lp Ngân hàng Vit Nam (6/5/1951 - 6/5/2021). Đoàn cán b NHNN do Thng đc Nguyn Th Hng - y viên Ban Chp hành Trung ương Đng, Bí thư Ban Cán s Đng dn đu, vi s tham d ca Phó Thng đc thường trc Đào Minh Tú cùng đi din lãnh đo Đng y cơ quan Ngân hàng Trung ương, Công đoàn Ngân hàng Vit Nam, đi din lãnh đo mt s đơn v thuc NHNN, Ban Liên lc hưu trí NHNN, đi din Ban liên lc Ban K,…

Bí thư tnh y Phm Xuân Thăng - y viên Ban Chp hành Trung ương Đng, Ch tch Hi đng nhân dân tnh Hi Dương; Ch tch y ban nhân dân tnh Nguyn Dương Thái - Trưởng Đoàn đi biu Quc hi tnh Hi Dương… cùng đi din lãnh đo các cơ quan, đơn v ca tnh đã tham d chương trình.

Ti Nhà tưởng nim c Phó Ch tch nước Nguyn Lương Bng - Tng Giám đc đu tiên ca ngành Ngân hàng, các thế h cán b ngành Ngân hàng và chính quyn đa phương các cp ca tnh Hi Dương đã thành kính dâng hương tưởng nim và cùng ôn li cuc đi hot đng cách mng và thân thế, s nghip ca đng chí Nguyn Lương Bng - người chiến s cng sn kiên cường, người hc trò xut sc ca Ch tch H Chí Minh.

Đng chí Nguyn Lương Bng - người con ưu tú ca quê hương Hi Dương, được ch đnh làm Tng Giám đc đu tiên (5/1951 - 4/1952). Đ ghi nhn nhng công lao to ln ca đng chí Nguyn Lương Bng trong s nghip cách mng ca dân tc, được s đng ý ca cp có thm quyn, tnh Hi Dương đã tiến hành xây dng Nhà tưởng nim đng chí ti thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyn Thanh Min. Đây không ch là nơi gii thiu thân thế, s nghip ca đng chí Nguyn Lương Bng mà còn tr thành mt đa ch văn hóa tiêu biu mang ý nghĩa giáo dc sâu sc, nht là vi thế h tr.

Phát biu ti bui l tưởng nim, Thng đc Nguyn Th Hng chia s: “Các thế h cán b ngành Ngân hàng luôn t hào vì đã đóng góp mt phn trách nhim, cùng chính quyn các cp ca tnh Hi Dương trong quá trình xây dng, tôn to khu tưởng nim được khang trang, tôn kính như ngày hôm nay đ mi dp các ngày k nim, ngày l, các đng chí lãnh đo Trung ương, đa phương, cán b các ngành, các cp, các tng lp nhân dân xa gn đến dâng hương, tưởng nh đng chí”.

Va qua, NHNN đã t chc Đoàn v ngun và khánh thành Khu di tích lch s ca ngành Ngân hàng ti huyn Sơn Dương, tnh Tuyên Quang - nơi gn bó vi hình nh ca đng chí Nguyn Lương Bng trong nhng ngày tháng đu tiên ngành Ngân hàng đi vào hot đng… Nhìn li nhng bước phát trin ln mnh và trưởng thành ca ngành Ngân hàng trong 70 năm qua, người đng đu ngành Ngân hàng khng đnh, nhng cán b đã và đang công tác trong ngành Ngân hàng t hào v nhng kết qu đã đt được. Đng thi, cũng ý thc được trách nhim và yêu cu đi vi ngành Ngân hàng trong bi cnh hi nhp kinh tế quc tế ngày càng sâu rng.

“Chng đường phía trước có nhiu cơ hi, nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thc. Trước anh linh đng chí, chúng tôi nguyn s phát huy hơn na nhng thành tu đã đt được, đoàn kết nht trí, n lc phn đu hoàn thành tt vai trò, nhim v chính tr ca ngành theo tinh thn Ngh quyết Đi hi ln th XIII ca Đng, góp phn xng đáng vào s nghip xây dng và bo v T quc”, Thng đc NHNN Nguyn Th Hng nhn mnh.

Xem 484 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng