Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
MB SmartBank giao dịch thông minh, không giới hạn thời gian

MB SmartBank giao dịch thông minh, không giới hạn thời gian

Ngân hàng t đng thông minh ca Ngân hàng Quân đi (MB SmartBank) giúp cho vic giao dch ca khách hàng tr nên thun tin hơn hn so vi Sàn giao dch truyn thng.

MB SmartBank - Mô hình ngân hàng t đng thông minh

Mi đây, MB chính thc đưa mô hình MB SmartBank vào hot đng. Khác vi mô hình sàn giao dch truyn thng, MB SmartBank mang đến tri nghim hoàn toàn mi - được đng b O2O (Online to Offline và ngược li) - cùng các gii pháp tư vn tài chính thông minh cho phép khách hàng t phc v hoc được phc v vi hàm lượng s (digital) ti đa.

Công cuc chuyn đi s toàn din trên khp các lĩnh vc và công ngh 4.0 đã làm thay đi thói quen cũng như hành vi khách hàng sang hướng "t thân". Nm bt rt kp thi xu hướng này, MB SmartBank đã nâng tm tri nghim cho khách hàng bng không gian giao dch tin li và hin đi bc nht hin nay.

Các giao dch trước nay ch có th thc hin ti quy như: Đăng ký App MBBank; rút và np tin mt; phát hành th; gi tin tiết kim trên APP và máy CRM… gi đây đu được thao tác d dàng ti MB SmartBank. Khách hàng do đó không b gii hn v thi gian phc v, không phi xếp hàng ch đi mà có th ch đng thc hin các giao dch tài chính không k ngày đêm 24/7 vi tc đ vượt bc và đ thun tin cao.

MB SmartBank được thiết kế ti ưu hóa tri nghim vi các khu Self-service (t phc v) được trang b h thng máy ATM, CRM, máy in th t đng; khu Self-Learning (t khám phá SP/DV); khu ngi ch; khu tư vn khách hàng... mang li tri nghim nhanh chóng, thun tin, an toàn nht cho khách hàng. Trên thc tế, các khách hàng rt hng thú và thoi mái khi thc hin các giao dch ti các MB SmartBank.

" sc cnh tranh s hóa

Trên thế gii, t cui năm 2016, mô hình ngân hàng t đng tương t đã được xây dng và th nghim ti mt s nước phát trin như M hay Singapore. Ti Vit Nam, đường đua s hóa cũng không kém phn sôi ni khi gi đây, h thng ngân hàng t đng dn tr thành "vũ khí" đ các ngân hàng "đ" sc bt s hóa.

Mt báo cáo gn đây ca Deloitte cho biết 35% khách hàng đã tăng cường s dng ngân hàng t đng trong thi kỳ đi dch. Tuy nhiên, theo đánh giá vào đu năm 2021 ca NCR - công ty công ngh doanh nghip trên thế gii cho các nhà hàng, nhà bán l và ngân hàng ti Hoa Kỳ thì các khách hàng vn có nhu cu được tư vn, h tr s dng sn phm dch v.

Mt s mô hình ngân hàng t đng trong nước có th k đến như h thng R-ATM ca VietinBank hay LiveBank ca TPBank, và tiếp tc gia nhp đường đua là mô hình SmartBank ca MB.

Được biết, đi tác tư vn thiết kế MB SmartBank là Prophet - Doanh nghip hàng đu trên thế gii tư vn v tri nghim khách hàng. Thc tế, mô hình này đang được khách hàng đón nhn tích cc không ch bi tc đ phc v nhanh chóng mà còn nh s đa dng v các sn phm dch v, sn sàng cho nhu cu riêng ca tng khách hàng.

Đi din Lãnh đo MB chia s: "Các l trình nâng cp MB SmartBank tiếp theo s liên tc được đy mnh. Vi MB SmartBank, MB đã và đang hoàn thin h sinh thái s vi mc tiêu tng bước cung cp cho các khách hàng tri nghim Ngân hàng s 4.0." Theo đó, MB tiến ti xây dng mô hình hoàn chnh vi mt đim giao dch din tích 20m2, không gian s hóa ti đa, có th mang li s lượng khách hàng và doanh s bng c mt phòng giao dch vi chi phí ch bng mt na.

MB cho biết, trong tương lai s đy mnh s hóa, tiếp tc m rng tính năng sang các khon tín dng cá nhân dành cho dân cư/ tiu thương ti đa bàn; bo him, chuyn tin quc tế online; ng dng công ngh quét biu mu k thut s đ hoàn thin h sơ giao dch mà không cn đến chi nhánh. Đc bit hơn na kết ni vi khách hàng mi lúc, mi nơi bng công c hin đi bc nht riêng có ti MB App Chat, gii quyết trn vn nhu cu ngày càng cao ca khách hàng. Tương tác vi MB App Chat, khách hàng s được tư vn v mi sn phm ca ngân hàng, k c nhng dch v có tính cht phc tp hay chuyên sâu. Xét trên góc đ xã hi, MB SmartBank gn như gii quyết hết được nhng đc đim riêng ti Vit Nam, đ giúp ph cp dch v tài chính cũng như kiến to mt xã hi không tin mt.

Hin nay, có 27 SmartBank đt ti các khu đô th/ khu chung cư ti Hà Ni và H Chí Minh. Trong tương lai s tiếp tc m rng gp đôi s đim hin ti, tiếp tc hướng đến mc tiêu MB tr thành "Ngân hàng thun tin bc nht" vi khách hàng.

Xem 910 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng