Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Chủ thẻ NCB nhận ưu đãi

Chủ thẻ NCB nhận ưu đãi

T ngày 30/4/2021, mi ch th Ngân hàng Quc Dân (NCB) s nhn được ưu đãi gim giá hp dn khi chi tiêu, ăn ung ti chui nhà hàng Fenghuang, Newyork Sport Bar và Joy Bakery thuc h thng F&B Ba Sao trên toàn quc.

Ưu đãi tri ân ch th NCB, gim 15% cho tt c các ch th NCB vào ngày Th 3 hàng tun;

Gim 15% trên hóa đơn thanh toán đi vi ch th tín dng hng Platinum;

Gim 10% trên hóa đơn thanh toán đi vi ch th Ghi n ni đa và th tín dng hng Classic, Gold.

Khuyến mãi không áp dng cng gp khuyến mãi và đng thi vi các chương trình khuyến mi khác ti chui nhà hàng Fenghuang, New York Sport Bar và Joy Bakery thuc h thng F&B Ba Sao.

Th l chi tiết, xem ti đây hoặc liên h: Hotline 1800 6166 (min phí) hoc Phòng Giao dch NCB gn nht.

Xem 427 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng