Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
SCB - Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2021

SCB - Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2021

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã vinh d có mt trong bng xếp hng “Top 500 Doanh nghip tăng trưởng nht Vit Nam 2021” (FAST500), đng thi được tôn vinh trong “Top 50 Doanh nghip tăng trưởng xut sc nht Vit Nam 2021” (Top 50 Vietnam Best Growth).

Chương trình đánh giá FAST 500 được Vietnam Report t chc thường niên t năm 2011, và được xây dng trên kết qu nghiên cu và đánh giá đc lp theo chun mc quc tế. Th hng ca doanh nghip được sp xếp da trên tiêu chí tăng trưởng kép (CAGR) v doanh thu và hiu qu kinh doanh.

Top 50 Doanh nghip tăng trưởng xut sc nht Vit Nam (Top 50 Vietnam Best Growth) là Bng xếp hng được Vietnam Report công b t năm 2015, nhm ghi nhn và tôn vinh Top 50 Doanh nghip đt tc đ tăng trưởng doanh thu tt và bn vng nht, đng thi duy trì được hiu qu kinh doanh n đnh trong sut giai đon 2014 - 2020. Các tiêu chí như tng tài sn, tng lao đng, li nhun sau thuế và uy tín doanh nghip trên truyn thông… cũng được s dng như yếu t b tr đ xác đnh quy mô cũng như v thế ca doanh nghip trong ngành hot đng.

Tri qua mt thi gian dài khó khăn do đi dch COVID-19, SCB vn đt mc tăng trưởng li nhun kh quan. Li nhun trước thuế ca SCB va công b trong quý I/2021 đt 266,82 t đng, vi đóng góp ch yếu t hot đng dch v và kinh doanh tin t.

Tính đến ngày 31/3/2021, quy mô tài sn ca SCB đt 660.580 t đng, tăng 13,9% so vi cùng kỳ năm trước, duy trì v thế Top 5 trong h thng t chc tín dng Vit Nam và là ngân hàng thương mi c phn tư nhân có tng tài sn ln nht.

Va qua, SCB đã liên tiếp nhn được nhiu gii thưởng uy tín trong nước và quc tế, đơn c là: 4 năm liên tiếp SCB vinh d nm trong “Top 50 Doanh nghip xut sc nht Vit Nam”; gii thưởng “Ngân hàng có dch v bo him liên kết tt nht ca năm - Bank Partner of The Year 2020” do Asia Advisors Network, Asia Insurance Review và LIMRA trao tng; được bình chn là 1 trong “10 Ngân hàng Vit có môi trường làm vic tt nht”; 5 năm liên tc nhn chng ch PCI DSS phiên bn 3.2.1 v an ninh, bo mt th; danh hiu “Top 50 Doanh nghip Vit có thương hiu nhà tuyn dng hp dn”; gii thưởng “Leadership in Payment Volume Growth 2020 - Ngân hàng có Doanh s giao dch tăng trưởng tt nht năm 2020” do T chc th Quc tế Visa trao tng; “Ngân hàng có ng dng tiết kim di đng sáng to nht” do Tp chí Global Banking & Finance Review trao tng; “Ngân hàng bán l tt nht” do Tp chí World Finance trao tng; Công ngh ngân hàng tt nht Vit Nam 2020 do Tp Chí The European trao tng...

Bên cnh mc tiêu kinh doanh, SCB đt mc tiêu dài hn v vic xây dng nn tng tài chính vng chc và nâng cao hiu qu hot đng qun tr vn hành t chc, theo đnh hướng Ngân hàng bán l, đa năng và hin đi - trong đó, khách hàng luôn được đt v trí trung tâm. Trong năm 2020, SCB đã ký hp tác “Chiến lược chuyn đi và phát trin bn vng giai đon 2020 - 2030” vi McKinsey Company Vietnam, đây là bước đi chiến lược quan trng, giúp Ngân hàng tìm kiếm nhng gii pháp đt phá đ ti ưu hóa ngun lc, phát huy nhng li thế cnh tranh và tn dng tt cơ hi th trường.

Xem 773 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng