Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
PTI và Shinhan Finance ký kết biên bản hợp tác toàn diện

PTI và Shinhan Finance ký kết biên bản hợp tác toàn diện

Ngày 26/4/2021, Tng Công ty C phn Bo him Bưu đin (PTI) và Công ty Tài chính TNHH Mt thành viên Shinhan Vit Nam (Shinhan Finance) đã ký kết Biên bn ghi nh thiết lp quan h đi tác toàn din đ đáp ng tt hơn nhu cu tài chính và bo him ngày càng tăng ti th trường Vit Nam.

Vic thiết lp mi quan h đi tác này nhm tăng cường phi hp, đáp ng nhu cu ca người tiêu dùng, đng thi m rng ngun khách hàng, đa dng hóa sn phm và ci thin công ngh, giúp chuyn đi phương thc phc v khách hàng tt hơn.

Trong bi cnh ngày càng nhiu khách hàng chung giao dch s hóa, hai công ty cùng ưu tiên xây dng các nn tng k thut s chun mc, m rng và được đng b hóa, giúp qun lý quy trình gii thiu chéo khách hàng và tri nghim khách hàng lin mch, cũng như thu thp, phân tích d liu tc đ và chính xác hơn. Điu này giúp gia tăng s hài lòng và gn bó ca khách hàng, tăng cường li ích kinh tế cho các bên liên quan.

Tương lai ca mi quan h đi tác vn tiếp tc đt khách hàng làm trng tâm và được mong đi là mt hành trình chuyn đi s xuyên sut, nơi người tiêu dùng hin đi s có nhiu tri nghim, khách hàng được cá nhân hóa, hu ích và lin mch.

PTI hin là mt trong ba doanh nghip bo him phi nhân th ln nht ti Vit Nam, luôn duy trì tc đ tăng trưởng cao liên tc, khng đnh v thế là doanh nghip dn đu th trường v bo him xe cơ gii, top 2 v bo him con người.

Đc bit, PTI đã được chng nhn xếp hng năng lc tài chính B++ ca t chc xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best, đng thi cũng là doanh nghip được Công ty Báo cáo đánh giá Vit Nam phi hp cùng Đi hc Havard (Hoa Kỳ) xếp hng trong TOP500 Doanh nghip ln nht Vit Nam (VNR500)…

Công ty Tài chính TNHH mt thành viên Shinhan Vit Nam, thành viên ca Shinhan Card (Hàn Quc) là công ty tài chính tiêu dùng 100% vn nước ngoài, đã chính thc hot đng dưới thương hiu Shinhan Finance t tháng 7/2019.

Vi s kết hp vng chc gia nn tng công ngh và các sn phm tài chính vượt tri ca Shinhan Card, cùng gn 15 năm kinh nghim phát trin trên th trường cho vay tiêu dùng, Shinhan Finance cam kết n lc đ tr thành công ty tài chính h tr khách hàng tt nht Vit Nam.

Công ty được Global Banking & Finance Review (Vương quc Anh) bình chn là Công ty Tài chính Phát trin Bn vng Tt nht Vit Nam năm 2020 và Công ty Tài chính tt nht v dch v khách hàng ti Vit Nam Năm 2018.

Ông Oh Taejoon, Tng Giám đc ca Shinhan Finance phát biu: “Chúng tôi rt hân hnh khi hp tác vi PTI, mt trong nhng nhà cung cp bo him hàng đu ti Vit Nam. Hai công ty có cùng khát vng to ra tri nghim mi, giá tr mi thông qua vic chuyn đi s đ cung cp các gii pháp tài chính toàn din và hiu qu hơn cho khách hàng.

Hin ti, đ thúc đy tăng trưởng, hai công ty tp trung đu tư vào ba khía cnh s hóa: tăng tính cá nhân hóa nh phân tích và cung cp d liu xác thc gn nht theo đnh lượng thi gian, khai thác tim năng ca cuc cách mng s đ cung cp dch v khách hàng tt hơn và làm ch gii pháp đng b hóa đa kênh khi kết ni hai mô hình kinh doanh tài chính - bo him.

Xem 805 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng