Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
MB hướng tới top 3 ngân hàng kinh doanh hiệu quả nhất

MB hướng tới top 3 ngân hàng kinh doanh hiệu quả nhất

Ngày 27/4/2021, Ngân hàng Quân đi (MB) đã t chc Đi hi đng c đông thường niên, trình thông quakế hoch hot đng năm 2021, trong đó đáng chú ý là mô hình tp đoàn MBGroup, mc tiêu tăng trưởng li nhun ít nht 20%, tr thành ngân hàng thun tin nht và hướng ti top 3 ngân hàng kinh doanh hiu qu nht.

Ông Lưu Trung Thái, Phó Ch tch Hi đng qun tr kiêm Tng Giám đc MB cho biết, ngân hàng hoàn toàn t tin vi nhng kế hoch đt ra. Thm chí trong điu kin thun li và t l tăng trưởng tín dng được cp phép cao như năm trước, li nhun ca nhà băng này thi gian ti còn bt tc mnh hơn na.

Trong năm nay, ngân hàng cũng lên kế hoch chi tr c tc cho c đông vi t l ti 35%, là mc cao nht trong toàn h thng, đng thi phát hành thêm c phiếu cho đi tác chiến lược và ưu đãi cho cán b nhân viên đ gi chân nhân tài, qua đó đưa vn điu l lên mc gn 40 nghìn t đng, dn đu nhóm ngân hàng thương mi c phn tư nhân.

Li nhun d kiến năm nay là 13.200 t đng, vi t l tăng trưởng tín dng là 10,5%. Ngay t đu năm 2021, MB đã duy trì quy mô tăng trưởng tín dng tt, và tiếp tc s có các chiến lược kinh doanh linh hot, phù hp th trường, là cơ s giúp MB đt kế hoch li nhun như mc tiêu đã đt ra.

Trong điu kin kinh doanh thun li cng vi t l tăng trưởng tín dng như năm 2020 là khong 23%thì d kiến MB s đt mc li nhun ít nht là 14.600 t đng.

Đnh hướng tăng trưởng tín dng ca ngân hàng năm 2021 mc tương đương năm 2020 (tc khong 23%) tùy thuc vào phê duyt ca NHNN. Đnh hướng tăng trưởng ca MCredit là 11,5% và ngay t đu năm MB đã tp trung trin khai các ch đo, chính sách điu hành bám sát mc tiêu tăng trưởng này và mi th đang din ra rt thun li.

Theo đó phân khúc bán l, doanh nghip SME siêu nh tiếp tc là đnh hướng chiến lược ca MB cùng vi vic phát trin mnh các sn phm kênh s, tăng tri nghim khách hàng s là đng lc giúp MB đt được mc tiêu. Tuy nhiên vic thc hin s được điu hành phù hp vi phê duyt ca NHNN v giao mc tăng trưởng cho MB trong năm 2021. Đến hin ti MB được phê duyt tăng trưởng tín dng mc 10,5%.

Vi mục tiêu "TOP 5, phấn đấu TOP 3 các NHTM về chất lượng và hiệu quả, dẫn đầu về số" tiếp tục tầm nhìn "MB là ngân hàng thuận tiện nhất", phấn đấu mục tiêu "số 1 về nền tảng số, nằm trong TOP 3 ngân hàng bán lẻ tại thị trường Việt Nam", ngân hàng cần phi đưa ra các đnh hướng phát trin.

Các giải pháp điều hành chính ca năm nay bao gm: Hoàn thành chiến lược giai đoạn 2017 - 2021 và xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn mới, tạo li thế vượt trội trên nền tảng số; Xây dựng và triển khai mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng năng động, tạo lập một hệ sinh thái quy mô 20 triệu khách hàng bền vững; Chuyển đổi số toàn diện hoạt động kinh doanh ngân hàng; Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, tinh thần khi nghiệp, đột phá năng suất lao động, gắn chuyển đổi số và thu hút khách hàng.

Bên cnh đó ngân hàng tiếp tục đầu tư mạnh cho CNTT, chuyển dịch số, năng lực hệ thống hạ tầng CNTT tập đoàn; ứng dụng Robotics cho các quy trình lõi (tín dụng, thanh toán quốc tế, LC…); Tập trung các giải pháp quản trị nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty thành viên; Tăng năng lực bán khai thác tối đa li thế Tập đoàn; Tăng trưởng thu hút khách hàng mi và gi chân khách hàng trên các nền tảng số, với tốc độ tăng trưởng cao gấp 2-3 lần so vi 2020, hoàn thiện App MB và Biz MB để dẫn đầu thị trường.

Năm nay MB cũng s tích cc tìm kiếm trụ sở cho khu vc Phía Nam, đầu tư phát triển tại TP Hồ Chí Minh; Chuyển đổi mô hình hoạt động chi nhánh Campuchia sang Ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoặc Ngân hàng Liên doanh; Quy hoạch và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống mạng lưới đa kênh, đặc biệt kênh tự phục vụ Smart Bank.

Triển khai quyết liệt các giải pháp tăng trưởng mạnh về doanh thu và kiểm soát chặt rủi ro; Tăng tính thông tin trong các hệ thống quản trị rủi ro; Tiếp tục ứng dụng các mô hình quản trị rủi ro, quản trị nợ xấu, giảm thiểu các ảnh hưởng của n xấu, cơ cấu n b nh hưởng Covid t năm 2020; Duy trì chất lượng tín dụng toàn Tập đoàn….

Chuyển dịch số là 1 trong 3 chiến lược phát triển quan trọng bậc nhất của ngân hàng trong vòng 5 năm tới. Để phục vụ cho mục tiêu ấy, MB đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cả hạ tầng công nghệ, con người lẫn tập trung thay đổi trải nghiệm của khách hàng. Trong đó, đầu tư cho hạ tầng công nghệ không chỉ đơn thuần là công nghệ, mà về bản chất là tạo ra những quy trình sản phẩm mới, các mô hình kinh doanh mi và cách thc phục vụ khách hàng mi, hướng ti mục tiêu cuối cùng là s trải nghiệm tốt nhất của khách hàng.

Du n s hóa ca MB được th hin rõ nét nht vào thi đim gia năm 2020, khi App MBBank đã tr thành ng dng App tài chính min phí được download nhiu nht ti Appstore Vit Nam, vượt qua nhiu các tên tui ln ca thế gii như Facebook, Google hay Tiktok. Đây là minh chng rt rõ ràng v mc đ kh thi trong vic thc hin hóa các mc tiêu chiến lược giai đon 2017-2021. Vi tm nhìn tr thành "Ngân hàng thun tin nht" vào năm 2021, MB đã liên tc ra mt và ci tiến nhiu sn phm s như App MBBank, Biz MBBank, các sn phm cho vay trên kênh s, to s thun tin cho khách hàng.

MB đã thc hin hàng lot các gii pháp và thc s phát huy hiu qu ngay cả trong đại dịch Covid như: Đu tư mnh m v h tng công ngh, đm bo năng lc phc v khách hàng; Trin khai đng b nn tng s dành cho cá nhân và doanh nghip như App MB, Biz MB; Trin khai hàng lot các gii pháp công ngh nn tng như API, Microservice, eKYC, Digital OTP... đ phc vic m rng kinh doanh trên môi trường mng; Trin khai API Banking, kết ni đa ngành ngh, lĩnh vc t y tế, giáo dc, giao thông, dch v công,...đ m rng đim chp nhn dch v cũng như cung cp dch tài chính ti mi mt ca đi sng; Cung cp nn tng banking service ti tt c các h sinh thái chng hn ví đin t, y tế, giáo dc, giao thông...; Đã và đang tiếp tc trin khai s hóa dch v, mc tiêu chuyn đi 90% dch v ti quy lên kênh s như tiết kim, cho vay, chuyn tin quc tế, thanh toán thuế, hi quan....; Áp dng Robotic, RPA đ t đng hóa vn hành.

Vi nhng tin ích vượt tri mà ngân hàng s đem li, đc bit qua App Mbbank, MB đã có tăng trưởng n tượng v quy mô Casa, trong đó 2020 là năm đu tiên Casa vượt mc 100.000 t và tăng trưởng này đc bit n tượng t nhóm khách hàng cá nhân và t l này tiếp tc tăng cao trong quý đu năm 2021. Hơn na, lượng khách hàng mi đăng ký giao dch qua ngân hàng s ca MB đã lên ti con s 1 triu khách hàng, bng 60% c năm 2020. Tăng trưởng thu hút khách hàng mi và gi chân khách hàng trên ngân hàng s, vi tốc độ tăng trưởng cao gp 2-3 ln so vi 2020.

Xem 797 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng