Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Mastercard vinh danh VIB là Ngân hàng dẫn đầu về đổi mới và sáng tạo năm 2021

Mastercard vinh danh VIB là Ngân hàng dẫn đầu về đổi mới và sáng tạo năm 2021

Ngân hàng Quc Tế (VIB) va được Mastercard, Công ty công ngh toàn cu trong lĩnh vc thanh toán, vinh danh là Ngân hàng dn đu v đi mi và sáng to 2021 (2021 Leadership in Innovation) nhân s kin Vit Nam tr thành quc gia tiên phong ra mt dòng th Online Plus 2in1 tích hp th tín dng và th thanh toán ti Đông Nam Á.

Bà Winnie Wong - Giám đc Quc gia ca Mastercard ti Vit Nam, Campuchia và Lào chia s: "Chúng tôi mun chúc mng VIB vi vic đưa Vit Nam tr thành quc gia tiên phong trong khu vc Đông Nam Á phát hành dòng th tích hp c hai tính năng th riêng bit bao gm th tín dng và th thanh toán trên cùng mt th, góp phn ni dài nhng thành tu ca Vit Nam trong thúc đy tài chính toàn din đến mi người, vào mi lúc và mi nơi. Vi vic liên tc ra mt các dòng th mi thông minh cùng vic đi tiên phong ng dng nhng công ngh thanh toán và bo mt hàng đu ti khu vc và trên thế gii, VIB là minh chng cho s đi mi, sáng to không ngng và kiên đnh trong cam kết hướng ti li sng không tin mt và thông minh hơn ti Vit Nam."

Online Plus 2in1là chiếc th tích hp c th tín dng và th thanh toán quc tế trên mt th vi siêu ưu đãi cho các giao dch trc tuyến và các giao dch qua ng dng Grab app lên đến 43 triu đng/năm. Th được thiết kế cho mi đi tượng khách hàng bt k có lch s tín dng hay chưa.

VIB Online Plus 2in1 tích hp 2 s th khác nhau cho th tín dng và th thanh toán quc tế trong cùng mt th, thun tin trong lưu gi và thanh toán. Mi giao dch ch cn mt th, mt chm, mt click. Đng thi, th có th t đng kết ni vi h thng các đi tác mua sm trc tuyến ln như Grab đ tích đim ngay cho mi tiêu dùng ca ch th vi ưu đãi tích đim gp 20 ln so vi các giao dch Grab thông thường.

Khách hàng s có ngay th Online Plus 2in1 đ dùng ch sau 30 phút đăng ký hoàn toàn trc tuyến, ngay c vào cui tun vi tri nghim "ba không": không phi đến quy giao dch, không cn chng minh thu nhp và không phi ch đi đ s dng th.

Ra mt dòng th Online Plus 2in1 là thành qu t n lc không ngng ca VIB nhm mang đến nhng tri nghim chi tiêu không tin mt chưa tng có tin l cho người dùng Vit. Dòng th này là mt s đt phá, khng đnh xu thế th ti Vit Nam hoàn toàn có th sánh ngang và thm chí là đi tiên phong so vi các nước trong khu vc.

Xem 420 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng