Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Agribank Lai Châu tài trợ 1 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học bản Nà Phầy

Agribank Lai Châu tài trợ 1 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học bản Nà Phầy

Va qua, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Lai Châu phi hp vi UBND huyn Mường Tè t chc l khánh thành và bàn giao công trình trường tiu hc bn Nà Phy, xã Vàng San, Lai Châu.

Công trình Trường Tiu hc bn Nà Phược Agribank Lai Châu h tr kinh phí 1 t đng đ xây dng hai phòng hc và mt phòng sinh hot chuyên môn cho các thy cô giáo. Công trình hoàn thành sau hơn 2 tháng xây dng, giúp các em hc sinh và thy cô thun li ging dy, hc tp, góp phn nâng cao cht lượng giáo dc.

Ti bui l, ông Hà Đc Lượng - Phó Giám đc Agribank Chi nhánh Lai Châu cho biết, hàng năm, Agribank dành khong 300-400 t đng đ thc hin nhiu chương trình an sinh xã hi, trong đó tp trung vào các lĩnh vc xóa đói gim nghèo, đn ơn đáp nghĩa, tài tr cho giáo dc, y tế, giao thông nông thôn, đng thi chia s, h người nghèo, đng bào vùng sâu, vùng xa dân tc thiu s còn nhiu khó khăn.

Ti Lai Châu, năm qua, Agribank Lai Châu đã dành 30 t đng đ xây dng các công trình giáo dc, nhà cho hc sinh người đng bào dân tc thiu s, h tr người dân có hoàn cnh khó khăn...Trong đó, ng h các qu t thin xã hi hơn 600 triu đng, tng quà Tết cho 100 h nghèo, trao 1.000 sut quà cho người nghèo vi giá tr hơn 1 t đng, h tr xây nhà tình nghĩa và ng h đng bào b lũ lt gn 400 triu đng, tng nhà bán trú cho hc sinh dân tc thiu s xã Tà Tng, huyn Mường Tè 5 t đng…

Nhng  năm gn đây, Agribank Lai Châu đã thc hin nhiu hot đng an sinh xã hi, đng hành, giúp đ nhân dân đa phương. Cũng trong ngày, Agribank Chi nhánh tnh Lai Châu tiếp tc khánh thành và bàn giao công trình nhà tình nghĩa ti bn Chu Va, xã Sơn Bình huyn Tam Đường, vi giá tr gn 100 triu đng. Đây là hot đng có ý nghĩa nhân văn nhm giúp đ người dân có hoàn cnh khó khăn vươn lên trong cuc sng, yên tâm phát trin kinh tế, góp phn gim nghèo bn vng, xây dng nông thôn mi trên đa bàn. Nhân dp này, Agribank chi nhánh huyn Mường Tè tng Trường Tiu hc bn Nà Phy, xã Vàng San mt bình lc nước vi giá tr 7 triu đng và 5 sut quà giá tr 500.000 đng/sut cho hc sinh nghèo vượt khó trong hc tp.

Huyn Mường Tè, là huyn biên gii ca tnh Lai Châu vi 10 dân tc sinh sng, đng bào dân tc thiu s chiếm gn 94% (có 4 dân tc rt ít người sinh sng gm La H, Cng, Mng và Si La), toàn huyn hin còn hơn 70 nhà lp hc tm, nh và xung cp.
Xem 959 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng