Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Vietcombank Hải Dương cấp tín dụng 1.200 tỷ đồng cho dự án kết cấu hạ tầng KCN An Phát 1

Vietcombank Hải Dương cấp tín dụng 1.200 tỷ đồng cho dự án kết cấu hạ tầng KCN An Phát 1

Ngày 26/4/2021, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) Chi nhánh Hi Dương và Công ty CP KCN K thut cao An Phát 1 đã ký kết hp đng cp tín dng tr giá 1.200 t đng đu tư cho d án kết cu h tng KCN An Phát 1.

D án đu tư phát trin kết cu h tng KCN An Phát 1 là mt trong các d án có din tích và tng ngun vn đu tư ln ti Hi Dương. KCN An Phát 1 được được đnh hướng tr thành KCN k thut cao, thân thin vi môi trường, thuc d án trng đim ca tnh Hi Dương, tp trung thu hút nhà đu tư t nhiu lĩnh vc và đm bo không gây ô nhim môi trường, S thành công ca d án không ch mang li hiu qu kinh tế cho Tp đoàn An Phát, cho Vietcombank mà còn đóng góp quan trng cho s phát trin kinh tế xã hi ca tnh Hi Dương.

Tham d và phát biu ti bui l, ông Nguyn Thanh Tùng - Phó Tng giám đc Vietcombank cho biết: Tp đoàn An Phát, đng đu là công ty CP Tp đoàn An Phát Holdings - là nhóm khách hàng đc bit ca Vietcombank. Vietcombank đã đng hành cùng các công ty thuc Tp đoàn An Phát trong sut gn 10 năm qua và s tiếp tc song hành cùng Tp đoàn An Phát trong lĩnh vc kinh doanh bt đng sn công nghip thông qua d án KCN An Phát 1. Vietcombank tin tưởng rng Tp đoàn An Phát và Vietcombank s tiếp tc hp tác cht ch trên tt các lĩnh vc mà hai bên có thế mnh, tiếp tc h tr nhau m rng, cng c và phát trin hot đng, m ra nhiu cơ hi hp tác, phát trin cho các bên trong tương lai.

Sau hơn 18 năm có mt ti tnh Hi Dương, quy mô hot đng ca Vietcombank Hi Dương đã có s phát trin mnh m vi mng lưới 15 phòng giao dch ph khp các huyn, thành ph trong tnh, huy đng vn hơn 15.000 t đng, dư n cho vay đt gn 7.000 t đng, các dch v v tài khon - th, kinh doanh ngoi t, thanh toán quc tế và tài tr thương mi luôn dn đu đa bàn tnh Hi Dương.

Xem 742 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng