Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
MSB ưu đãi chủ tài khoản liên kết Airpay

MSB ưu đãi chủ tài khoản liên kết Airpay

Nhm ti ưu hóa tri nghim cho khách hàng trong k nguyên s, Ngân hàng Hàng hi Vit Nam (MSB) đã trin khai thành công kết ni vi ví đin t Airpay cùng chui ưu đãi hp dn.

Vic kết ni thành công vi ví đin t Airpay s cho phép các ch tài khon ca MSB có th tn hưởng nhng gii pháp thanh toán thông minh như thanh toán hóa đơn, np tin đin thoi, mua sm online, thanh toán hàng hóa trc tiếp t ngun tin trong ví đin t hoc t ngun tin trc tiếp trong tài khon. Vi vic liên kết này, khách hàng còn ch đng qun lý và s dng ngun tin ngay trên ng dng di đng bng cách chuyn tin gia các ví hoc chuyn tin ngược li t ví v tài khon cá nhân ca mình ti MSB.

Khi s dng ví Airpay đ mua sm trên Shopee, ch tài khon MSB còn nhn được nhiu ưu đãi vô cùng hp dn vi các vouchers đc quyn khi mua sm ti Shopee.

Thông qua vic hp tác vi Airpay - mt thương hiu uy tín trong lĩnh vc ví đin t s giúp MSB hoàn thin hơn h sinh thái s ca mình, đáp ng nhu cu ngày càng cao ca khách hàng vi danh mc sn phm, dch v đa dng và nhiu tin ích.

Tham kho hướng dn Liên kết tài khon MSB vi ví đin t Airpay ti đây hoặc truy cp website ca MSB ti www.msb.com.vn, hotline 1800 59 9999 hoc (024) 39 44 55 66.

Xem 901 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng