Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
BIDV tổ chức giải chạy BIDVRun - Cho cuộc sống xanh

BIDV tổ chức giải chạy BIDVRun - Cho cuộc sống xanh

Sáng ngày 25/4/2021 ti Hà Ni, Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) t chc L phát đng Gii chy thin nguyn “BIDVRun - Cho cuc sng Xanh”. Gii chy din ra trong 22 ngày (t 25/04 đến 16/05/2021), hướng ti mc tiêu đóng góp chi phí cho chương trình trng 1 triu cây xanh, hưởng ng chương trình 1 t cây xanh do Th tướng Chính ph phát đng, và xây dng nhà cng đng tránh lũ do BIDV thc hin.

Nhân dp k nim 64 năm ngày thành lp BIDV (26/04/1957 - 26/04/2021), hướng ti k nim 70 năm thành lp Ngân hàng Vit Nam (06/05/1951 - 06/05/2021), BIDV t chc Gii chy “BIDVRun - Cho cuc sng Xanh” nhm nâng cao ý thc rèn luyn sc khe cng đng, chung tay bo v môi trường và chia s khó khăn vi người dân min lũ, đóng góp cho mc tiêu phát trin bn vng, lan ta hình nh thương hiu BIDV - Vì cng đng.

Ngay trong ngày phát đng, toàn b s kilômét chy hp l được nhân 3 ln chi phí đóng góp, tương đương 1 km thành tích chy được quy đi 3.000đ. Ti b H Hoàn Kiếm, Hà Ni, hơn 1.000 VĐV đã trc tiếp tham gia gii chy vi c ly 6,4km hướng ti k nim 64 năm ngày truyn thng BIDV.

Phát biu ti bui l phát đng, ông Trn Xuân Hoàng, UVHĐQT BIDV, Ch tch Công đoàn, Trưởng ban T chc gii chy nhn mnh: “Tham gia gii chy, các VĐV xây dng và duy trì li sng lành mnh, nâng cao sc khe bn thân và chung sc cùng BIDV gieo mm cuc sng xanh, vi mc tiêu xây dng nhà cng đng tránh lũ cho các đa phương chu nh hưởng bi thiên tai lũ lt và đóng góp trng mt triu cây xanh”.

Mi cá nhân có th đăng ký và tham gia gii chy thin nguyn “BIDVRun - Cho cuc sng Xanh” trên ng dng th thao BIDVRUN hoc website http://bidvrun.com. Đc bit, BIDV dành rt nhiu gii thưởng hp dn và quà tng th thao cho các đi đt th hng cao theo th l ca chương trình.

Cũng nhân dp này, Công đoàn BIDV thành lp và ra mt Câu lc b Chy b BIDV - BIDV RUNNERS, nhm khuyến khích, duy trì thói quen rèn luyn sc khe, phát huy mnh m phong trào chy b nói riêng và phong trào th thao nói chung trong toàn h thng, gn kết hot đng th thao vi các hot đng An sinh xã hi vì cng đng.

Đ tham gia gii chy, ti ng dng BIDVRUN trên kho ng dng App Store và Google Play. Thông tin chi tiết truy cp website: http://bidvrun.com và fanpage Tết m cho người nghèo.
Xem 480 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng