Thứ tư, 12 Tháng 5 2021
TIN MỚI
VietABank ra mắt ứng dụng VietABank EZMobile

VietABank ra mắt ứng dụng VietABank EZMobile

T 03/4 - 30/7/2021, nhân dp ra mt ng dng VietABank EZMobile vi h sinh thái dch v và tin ích vượt tri, Ngân hàng Vit Á (VietABank) dành nhiu phn quà hp dn vi tng giá tr 180.000.000 đng dành cho các khách hàng ti và tri nghim ng dng VietABank EZMobile.

Ưu đãi dành cho khách hàng:

- Mã thanh toán VNPAY-QR tr giá 60.000 VND dành cho 2000 khách hàng đăng ký mi đu tiên;

- Mã thanh toán VNPAY-QR tr giá 40.000 VND dành cho 1000 khách hàng đu tiên chuyn đi sang ng dng VietABank EZMobile

- 2 gii đc bit, mi gii tr giá 10.000.000 VND/gii cho 02 khách hàng có tng tr giá thanh toán nhiu nht trên VietABank EZMobile trong thi gian din ra chương trình.

Hãy tri nghim ng dng VietABank EZMobile ngay bng cách ti ng dng trên iOS và Android đ tn hưởng hàng ngàn tin ích thú v.

VietABank ra mat ung dung VietABank EZMobile 2

 Xem hướng dn s dng app bng cách quét mã QR Code: VietABank ra mat ung dung VietABank EZMobile 3

Xem th l ti đây.

VietABank EZMobile là phiên bn mobile banking hoàn toàn mi, tính bo mât cao, thiết kế da trên tri nghim người dùng vi cu trúc đơn gin, thân thin, giúp khách hàng d dàng s dng.

- Chuyn tin, gi tiết kim trc tuyến… mi lúc mi nơi, giúp khách hàng hoàn toàn ch đng trong các giao dch, qun lý tin.

- Thanh toán hóa đơn đin, nước, di đng, np tin đin thoi… ch đng, h tr ti đa cuc sng cá nhân

- Mua vé máy bay, tàu xe, khách sn... linh hot ch vi vài bước "chm", giúp khách hàng tn hưởng cuc sng thnh thơi

- Qun lý chuyn tin, thanh toán hóa đơn đnh kỳ..., giúp qun lý chi tiêu d dàng cho cá nhân và gia đình.

Xem 708 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng