Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Dòng tín dụng vào bất động sản chưa đến mức rủi ro

Dòng tín dụng vào bất động sản chưa đến mức rủi ro

Ngày 22/4, ông Nguyn Tun Anh, V trưởng V các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước cho biết, dòng tín dng vào bt đng sn hin chưa đến mc ri ro, mi chiếm khong 19,8% tng dư n; Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước tiếp tc kim soát cht tín dng trong lĩnh vc tim n ri ro như bt đng sn và chng khoán.

Ước tính cui tháng 3/2021, dư n tín dng đi vi lĩnh vc bt đng sn đt khong 1,85 triu t đng, tăng 3% so vi tháng 12/2020. Trong khi đó, quý I/2020 tăng 1,45%; quý I/2019 tăng 3,42%; quý I/2018 tăng 1,68%. Theo NHNN, mc tăng này không đáng k so vi tc đ tăng trưởng tín dng chung là 2,93%.

Theo NHNN, trong cho vay bt đng sn, dư n tín dng đu tư kinh doanh đt 651.631 t đng, tăng 2,82% so vi cui năm 2020, chiếm t trng 35,5% dư n tín dng lĩnh vc bt đng sn và chiếm t trng 7,04% tng dư n đi vi nn kinh tế. Đáng chú ý, dư n tín dng tiêu dùng/t s dng bt đng đt 1,183 triu t đng, tăng 1,75% so vi cui năm 2020, chiếm 64,5% dư n tín dng lĩnh vc bt đng sn, chiếm t trng 12,79% tng dư n đi vi nn kinh tế .

“Có th khng đnh, tín dng bt đng sn không tăng đt biến. Tăng trưởng nóng ca bt đng sn thi gian qua là xut phát t vic các nhà đu tư có hin tượng ‘lướt sóng’ do các đa phương ban hành bng giá tăng t 15 - 20%. Mt khác, th trường chng khoán tăng, tin cht li nên các nhà đu tư chuyn vào bt đng sn”, ông Nguyn Tun Anh cho biết.

Đ kim soát dòng tin vào bt đng sn hiu qu, bn vng, NHNN đã ban hành các quy đnh hn chế đu tư vào lĩnh vc tim n ri ro. Vn ngn hn cho vay trung, dài hn là 40%. Đi vi khon vay t 4 t đng tr lên, h thng ngân hàng s áp dng h s ri ro là 150% nhm hn chế tín dng đi vào các lĩnh vc ri ro. “Còn dư n đi vi lĩnh vc chng khoán là 42.590 t đng, gim 6,98% so vi cui năm 2020, cùng kỳ năm 2020 gim 3,41%, chiếm t trng 0,46% tng dư n nn kinh tế. Như vy là không quá cao”, ông Nguyn Tun Anh cho biết.

Theo SBV

Xem 324 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng