Thứ tư, 12 Tháng 5 2021
TIN MỚI
SeABank và Genetica hợp tác mang đến dịch vụ giải mã gen cho khách hàng

SeABank và Genetica hợp tác mang đến dịch vụ giải mã gen cho khách hàng

Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) là ngân hàng đu tiên hp tác vi Genetica - Đơn v xét nghim gen s hu công ngh lõi đc quyn dành cho người châu Á, nhm mang đến dch v gii mã gen cho các khách hàng ca ngân hàng.

Hot đng hp tác gia SeABank và Genetica nhm mang đến gii pháp sc khe và li sng ti ưu dành cho khách hàng ca ngân hàng. Thông qua nhu cu la chn các gói xét nghim gen ca khách hàng, SeABank có th ch đng gii thiu các gii pháp tài chính, bo him được “cá nhân hóa” đ mang li giá tr thiết thc cho khách hàng. Đc bit, SeABank còn có nhiu chương trình ưu đãi dành cho khách hàng khi s dng dch v gii mã gen ca Gentica được SeABank gii thiu.

Chia s v tim năng ca hp tác, bà Lê Thu Thy - Tng Giám đc SeABank cho biết: “Vi mong mun không ngng đa dng hóa sn phm dch v đ nâng cao tri nghim khách hàng, SeABank đã hp tác cùng Genetica đ mang đến cho khách hàng ca chúng tôi dch v xét nghim gen ưu vit nht hin nay. Tôi tin tưởng vi tim lc công ngh ca Genetica s giúp cho khách hàng có cái nhìn tng quan v tình trng sc khe, dinh dưỡng, li sng đ có th ch đng chăm sóc sc khe cá nhân cũng như la chn các gii pháp tài chính, bo him ti ưu nht”.

V phía Genetica, ông Cao Anh Tun - đng sáng lp Genetica chia s: “Genetica vinh hnh được hp tác cùng SeABank trong vic mang dch v gii mã gen đến cho đông đo khách hàng ca ngân hàng. Thông qua mng lưới rng khp, tim lc vng mnh, nn tng công ngh hin đi và h thng qun tr chuyên nghip ca SeABank, chúng tôi tin tưởng dch v gii mã gen ca Genetica s được tiếp cn vi lượng khách hàng quy mô ca ngân hàng, vi chi phí dch v tt nht.

Kết hp cùng các gii pháp tài chính và bo him tương ng, khách hàng s có th ti ưu hóa li sng, sc khe, t đó nâng cao cht lượng đi sng và tinh thn”.

Trước mt, hp tác gia 2 bên đang din ra trong giai đon th nghim t tháng 3 - 5/2021, ti 12 chi nhánh ca SeABank. Đến hết tháng 5/2021, hp tác s được m rng và d kiến trin khai ti 140 chi nhánh ngân hàng trên toàn quc.

Xem 649 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng