Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
OceanBank tham dự ngày hội “Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng” tại HUTECH

OceanBank tham dự ngày hội “Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng” tại HUTECH

Ngày 20/04, ti chương trình “Doanh nghip phng vn tuyn dng - Tháng 4/2021” do Trường Đi hc Công ngh TP.H Chí Minh (HUTECH) t chc, Ngân hàng Đi Dương (OceanBank) tham gia vi tư cách là doanh nghip đng hành tài tr và tư vn tuyn dng trc tiếp ti các sinh viên HUTECH.

Vi ch đ “Nơi hi t nhân tài”, OceanBank mong mun mang đến cho sinh viên, đc bit các sinh viên năm cui khi ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, cơ hi được tiếp xúc trc tiếp vi nhà tuyn dng, th sc, làm quen vi vic tuyn dng. 

Trong không gian tuyn dng ca chương trình, các cán b OceanBank vi tư cách là doanh nghip tham gia tuyn dng đã gp g, giao lưu và chia s cùng đông đo các bn sinh viên trong nhiu hot đng như: tư vn cơ hi vic làm, gii thiu các nhu cu nhân s ca OceanBank, đnh hướng cho sinh viên mi ra trường, gii đáp các thc mc ca sinh viên v tuyn dng... Đây cũng là dp đ OceanBank gii thiu hình nh ca mình đến sinh viên khi kinh tế - nhng ng viên có th tr thành cán b OceanBank trong tương lai.

Là mt ngân hàng đang trên đà phát trin, luôn có nhu cu b sung và chú trng đến ngun nhân lc cht lượng cao, OceanBank mong mun tiếp tc đng hành cùng các bn sinh viên trong các ngày hi tuyn dng, nhm to mt sân chơi b ích và thiết thc cho cán b ngân hàng tương lai.

Xem 588 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng