Thứ ba, 11 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Vietbank triển khai gói ưu đãi dành cho các doanh nghiệp chi lương

Vietbank triển khai gói ưu đãi dành cho các doanh nghiệp chi lương

Ngân hàng Vit Nam Thương tín (Vietbank)tiếp tc trin khai ưu đãi Gói tài khon thanh toán VB-Plus và Dch v chi lương dành cho các t chc, doanh nghip đăng ký m tài khon và thc hin chi lương qua Vietbank.

C th, khách hàng t chc đăng ký Gói tài khon thanh toán VB-Plus hoc tham gia Dch v chi lương qua Vietbank s được hưởng ưu đãi ln min phí 100%: Phí m & qun lý tài khon; Phí chuyn khon trong và ngoài h thng (ti quy và online); Phí thường niên dch v SMS & Internet Banking; Phí dch v chi lương; Gi tin online vi lãi sut ưu đãi,…

Riêng Dch v chi lương, Vietbank còn dành rt nhiu ưu đãi hp dn cho CBNV ca các t chc chi lương, c th min phí 100%: Phí phát hành, phí thường niên th ghi n; Phí rút tin mt ti ATM các ngân hàng khác; Phí m & qun lý tài khon; không yêu cu s dư ti thiu trong tài khon thanh toán; Phí dch v SMS Banking; Phí chuyn khon trên Mobile Banking và Internet Banking.

Đc bit, Vietbank dành tng bo him Bo An cho lãnh đo (lên đến 200 triu đng) & CBNV t chc chi lương (10 triu đng); Gim 30% phí khám sc khe đnh kỳ năm ti Bnh vin Gia An 115; Vay tín chp vi lãi sut ưu đãi thp hơn 0.2%/năm so vi khách hành thông thường,…Chương trình din ra t ngày 22/03/2021 trên toàn h thng Vietbank.

Đây là mt trong chương trình nm trong chui các hot đng h tr khách hàng doanh nghip trong mùa dch Covid ca Vietbank.

Hin ti Vietbank cũng đã trin khai chương trình “Chung tay cùng Doanh nghip 2021” và “Gn Kết Doanh Nghip Xut Nhp Khu 2021”. Khách hàng mi và/hoc có tài khon thanh toán (TKTT) m mi trong năm 2021 hoc khách hàng hin hu được Vietbank cho vay ưu đãi vi lãi sut ch 6,5%/năm (VNĐ). Riêng mc đích gii ngân phc v sn xut/ kinh doanh xut nhp khu - lãi sut ch t 6,0%/năm (VNĐ) và 3%/năm (USD); đng thi doanh nghip được min phí tr n trước hn và gim 50% phí thanh toán quc tế.  Ngoài ra gói “Ưu đãi lãi sut trung dài hn dành cho Doanh nghip” cũng được áp dng cho các doanh nghip có nhu cu vn trung - dài hn vi mc ưu đãi lãi sut ch 8,2%/năm cho 12 tháng đu tiên, trin khai đến hết ngày 31/12/2021.

Thông tin chi tiết, liên h: Hotline: 1800.1122/website: www.vietbank.com.vn;

Xem 740 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng