Thứ ba, 11 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thí điểm dịch vụ Mobile-Money

Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thí điểm dịch vụ Mobile-Money

Ngày 20/4/2021, ti Hà Ni din ra L ký kết “Quy chế phi hp gia Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, B Công an, B Thông tin và Truyn thông trong công tác quản lý nhà nước đối với việc thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money.

Tham d bui L có Trung tướng Lương Tam Quang - y viên Trung ương Đng, Th trưởng B Công an; PGS. TS. Nguyn Kim Anh - Phó Thng đc NHNN; ông Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng đại din lãnh đo các V, Cc thuc NHNN, B Công an và B Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 250/TB-VPCP ngày 24/7/2020 và triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 về việc triển khai thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile-Money), Ngân hàng Nhà nước Vit Nam đã khẩn trương, phối hp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an xây dựng Dự thảo Quy chế phối hp giữa 3 Bộ trong công tác quản lý nhà nước đối với việc thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile-Money.

Phát biu khai mc ti bui l, Phó Thng đc Nguyn Kim Anh cho biết, trong thời gian rất ngắn, chưa đầy 01 tháng, dưới s ch đo sát sao của NHNN, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng sự phi hp, h tr nhit tình gia các đơn vị đầu mối là V Thanh toán NHNN, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an và Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay, Dự thảo Quy chế phối hp về cơ bản đã được các bên thống nhất.

Dịch vụ Mobile-Money là dch v mi ti Vit Nam, do đó, để triển khai đảm bảo an toàn, hiệu quả, đòi hỏi sự phi hp chặt chẽ giữa Ngân hàng Nhà nước, B Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thm đnh, cp phép, thanh tra, kim tra, giám sát theo đúng quy đnh ti Quyết đnh số 316/QĐ-TTg ca Th tướng Chính ph. Quy chế phối hp quy định cụ thể về nguyên tắc, phương thức và các nội dung phối hợp, phân công giữa Ngân hàng Nhà nước, B Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem 115 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng