Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Khai mạc “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021”

Khai mạc “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021”

Ngày 19/4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã khai mạc "Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021".

Trong khuôn khổ "Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021" diễn ra từ ngày 19 - 25/4, có thể kể đến chuỗi hoạt động truyền thông đại chúng, quảng bá ngoài trời, treo băng rôn... trên đường phố tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước. Bên cạnh đó, đa dạng diễn đàn, hội thảo như "Diễn đàn Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2021" tại TP Hồ Chí Minh; "Hội thảo Tận dụng đòn bẩy thương hiệu quốc gia Việt Nam - Nâng tầm thương hiệu sản phẩm Việt" tại Hà Nội...

Thông qua nhng chương trình hành đng c th, "Tun l Thương hiu quc gia 2021" kỳ vng s góp phn xây dng hình nh Vit Nam là mt quc gia có uy tín v hàng hóa và dch v vi cht lượng cao, thúc đy phát trin ngoi thương và nâng cao năng lc cnh tranh quc gia. Đng thi, "Tun l Thương hiu quc gia 2021" quy t, khơi dy n lc ca các b, ngành và cng đng doanh nghip trong vic xây dng thương hiu quc gia Vit Nam.

Phát biu ti l khai mc, ông Đ Thng Hi, Th trưởng B Công Thương, Phó Ch tch Hi đng Thương hiu quc gia Vit Nam cho biết, Vit Nam được xem là đim sáng nh s tăng hng vượt bc v giá tr thương hiu quc gia đi cùng nhng kết qu v kinh tế, xã hi đã đt được. Đng thi, Vit Nam khng đnh uy tín và v thế ngày càng cao trên trường quc tế, th hin s ch đng và tm vóc ca Vit Nam trong hi nhp quc tế.

Theo Th trưởng Đ Thng Hi, báo cáo ca Brand Finance cho thy, năm 2020 Vit Nam là mt trong các quc gia có mc tăng trưởng giá tr thương hiu quc gia nhanh nht thế gii (tăng 29% so vi năm 2019, lên 319 t USD). Nh đó, giá tr thương hiu quc gia ca Vit Nam đã tăng 9 bc, lên v trí th 33 trong Top 100 thương hiu quc gia giá tr nht thế gii.

Ngoài ra, Vit Nam cũng là quc gia duy nht trong khi ASEAN được nâng hng trong bng xếp hng quyn lc mm toàn cu tư 50/60 lên 47/105 quc gia được xếp hng (theo Báo cáo ch s quyn lc mm toàn cu 2021). Uy tín quc gia ca Vit Nam trong năm qua đã tăng lên phn ln nh ch trương và phn ng nhanh nhy ca Chính ph, đc bit là trong công tác h tr doanh nghip xây dng và qung bá thương hiu trong và ngoài nước.

TheoTTXVN

Xem 185 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng