Thứ bảy, 08 Tháng 5 2021
TIN MỚI
TPBank muốn bán hết hơn 40 triệu cổ phiếu quỹ

TPBank muốn bán hết hơn 40 triệu cổ phiếu quỹ

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) thông báo Ngh quyết Hi đng qun tr v vic thông qua phương án bán toàn b hơn 40.016.056 c phiếu qu hin có, tương ng 3,73%/vn điu l.

Thi gian thc hin d kiến trong quý 2/2021 theo phương thc tha thun và khp lnh, sau khi được y ban chng khoán Nhà nước cho phép. Nguyên tc xác đnh giá theo các quy đnh hin hành ca pháp lut.

Trước đó, TPB đã mua li 10 triu c phiếu qu, t ngày 20/3 đến ngày 26/3/2020 vi giá thp nht là 21.300 đng/c phiếu và cao nht là 22.700 đng/c phiếu.

Kết qu kinh doanh năm 2020, tng tài sn Ngân hàng đt 206,300 t đng, tăng gn 26% so vi năm 2019; tng huy đng vn đt 184.900 t đng, tăng 25,15%; tng thu nhp hot đng đt 10.368 t đng, tăng 22,4% và li nhun trước thuế đt 4.389 t đng.

Ti Đi hi đng c đông thường niên din ra vào ngày 23/4 ti đây, HĐQT ca TPB s trình c đông kế hoch kinh doanh 2021 vi mc tiêu li nhun tăng 25% so vi năm 2020, đt 5.500 t đng. Tng tài sn d kiến tăng 21% đt 250.000 t, tng huy đng vn tăng 20% đt 221.893 t đng; dư n cho vay và trái phiếu TCKT tăng 25% đt 165.434 t đng. N xu kim soát dưới 2%.

V phương án phân phi li nhun năm 2020 ca TPBank không có kế hoch chia c tc. Li nhun sau thuế năm 2020 ca ngân hàng đt hơn 3.500 t. Ngân hàng s trích 5% tương đương 175 t cho qu b sung vn điu l, 10% tương đương 351 t cho qu d phòng tài chính và 5 t cho qu khen thưởng. Theo đó, li nhun đ li chưa phân phi là gn 3.000 t đng. Ngân hàng cho biết đ li li nhun chưa phân phi đ m rng hot đng kinh doanh năm 2021.

Xem 674 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng