Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Sacombank tuyển dụng 200 chuyên viên khách hàng doanh nghiệp cấp cao

Sacombank tuyển dụng 200 chuyên viên khách hàng doanh nghiệp cấp cao

Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đang tuyn dng 200 chuyên viên khách hàng doanh nghip cp cao làm việc trên toàn hệ thng. Thời hạn nộp hồ sơ ứng tuyển trực tuyến từ nay đến hết ngày 25/5/2021.

Nếu trúng tuyn, các ng viên s được hưởng nhiu quyn li hp dn và khác bit: Mc lương chính thc ti thiu 20 triu đng (chưa bao gm lương kinh doanh), quy hoch tr thành Cán b qun lý sau 2 năm, được đào to tp trung 1 tháng có hưởng lương đ nâng cao nghip v; áp dng 50% KPIs trong 6 tháng làm vic đu tiên; được chn tnh/thành ph làm vic theo nguyn vng cùng nhiu chế đ đãi ng và phúc li khác.

Điu kin đ ng tuyn là tt nghip t Cao đng tr lên thuc khi ngành Kinh tế; có t 2 năm kinh nghim kinh doanh/bán hàng trong các lĩnh vc ngân hàng, tài chính, đu tư, bo him, chng khoán, bt đng sn…, phù hp vi ng viên năng đng, nhit huyết, thích th thách và kỳ vng mc thu nhp cao.

Cán b nhân viên ca Sacombank được hưởng đy đ chế đ lương, thưởng cnh tranh theo hiu qu kinh doanh ca cá nhân & tp th; chế đ phúc li, đãi ng, du lch hàng năm trong và ngoài nước; chế đ đào to chuyên nghip, cht lượng; l trình và cơ hi thăng tiến minh bch.

Hin Sacombank đang tuyn dng cácnhân s thuc các lĩnh vc caKhi Công ngh thông tin và Đi d án chuyn đi s ti Hi s, như: An toàn thông tin (SOC Analyst), Qun tr h thng UNIX, Phát trin ng dng, Phát trin MIS và Vn hành ng dng kênh thanh toán... Điu kin ng tuyn là có chuyên môn tt và ít nht 1 năm kinh nghim công tác. Khi trúng tuyn, các ng viên có cơ hi làm vic cùng các chuyên gia nước ngoài, m rng phm vi công vic qua các D án s hóa.

Các ứng viên nộp hồ sơ ng tuyn trc tuyến qua website sacombankcareer.com;

Xem 689 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng