Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Vietcombank triển khai tính năng bảo mật trong thanh toán trực tuyến

Vietcombank triển khai tính năng bảo mật trong thanh toán trực tuyến

T ngày 15/4/2021, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank)thc hin nâng cp tính năng bo mt khi thanh toán th trc tuyến đng lot cho 04 thương hiu th Visa, MasterCard, JCB, American Express lên phiên bn 3D Secure 2.0 vi nhiu tin ích, ưu đim vượt tri so vi phiên bn 3D Secure 1.0.

  Phiên bn 3DS 1.0 (đang áp dụng) Phiên bn 3DS 2.0 (áp dụng từ 15.04.2021)
 Xác thực OTP  Xác thực OTP cho tất cả các giao dịch thực hiện tại đơn vị 3DS.  Hệ thống thực hiện đánh giá. Các giao dịch tại đơn vị 3DS được hệ thống đánh giá là không rủi ro sẽ không cần xác thực OTP.
 Phương thức xác thực

02 phương thức xác thực:

- SMS OTP

- Email OTP (tùy chọn sau khi khách hàng đã đăng ký SMS OTP)

03 phương thức xác thực độc lập:

- SMS OTP

- Smart OTP độc lập

- Email OTP

Theo đó, khi ch th Vietcombank giao dch ti các ĐVCNT có phiên bn 3DS 2.0 (các trang web thương mi đin t có các biu tượng sau) s thc hin xác thc bo mt theo cơ chế phiên bn 2.0

nh

Hướng dn thc hin giao dch trc tuyến ti các website thương mi đin t có 3D Secure 2.02 tại đây.

Vi phiên bn 3DS 2.0, Vietcombank cho phép khách hàng đăng ký 01 trong 03 phương thc xác thc bao gm: SMS OTP, Smart OTP đc lp và email OTP,vi nhiu cách thc đăng ký đơn gin, thun tin như sau:

STT Phương thức xác thực Cách thức đăng ký
1 SMS OTP

- Đăng ký VCB Digibank;

- Soạn VCB 3DS gửi 6167 (với KH đã đăng ký dịch vụ VCB SMS Banking - áp dụng cho thẻ chính cá nhân);

- Đăng ký số điện thoại nhận OTP tại các điểm giao dịch của VCB.

2 Smart OTP

- Đăng ký sử dụng ứng dụng Smart OTP độc lập trên VCB Digibank (phiên bản web - áp dụng cho thẻ chính cá nhân)

- Đăng ký sử dụng ứng dụng Smart OTP độc lập tại các điểm giao dịch của VCB

3 Email OTP

- Đăng ký email nhận OTP tại VCB Digibank (phiên bản web - áp dụng cho thẻ chính cá nhân)

- Đăng ký email nhận OTP tại các điểm giao dịch của VCB

Xem 384 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng