Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Vietcombank tuyển dụng chuyên viên quản trị thương hiệu

Vietcombank tuyển dụng chuyên viên quản trị thương hiệu

Nhm phc v yêu cu hot đng kinh doanh, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) cn tuyn dng 01 chuyên viên qun tr thương hiu vào làm vic ti Phòng Quan h công chúng - Tr s chính (làm vic ti TP. Hà Ni). Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 17/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021 (Nhận hồ sơ trong 14 ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ Nhật).

Mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng:ng viên xem chi tiết theo đường dn ti trang tuyn dng ca Viecombank tại đây.

Hình thức nhận hồ sơ: Trc tuyến (Thc hin np h sơ trc tuyến ti trang tuyn dng ca Vietcombank tại đây).

Hồ sơ đính kèm: Sau khi to và np h sơ trc tuyến, thí sinh scan các giy t sau sang đnh dng pdf hoc doc-docx, nén vào 1 file zip đ đính kèm.

- Sơ yếu lý lch t thut khai trong giai đon 06 tháng gn nht có chng nhn ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

- Bn sao các văn bng và bng đim (không cn công chng/chng thc);

- Giy chng nhn sc kho trong thi gian 06 tháng gn nht;

- 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ);

(ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có công chng/chng thc khi Vietcombank yêu cu hoc khi có thông báo ng viên được vào vòng Phng vn).

Lưu ý:

- Thí sinh s nhn được mt email xác nhn v v trí đã np sau khi hoàn thành vic to (bước 1) và np (bước 2) h sơ trc tuyến trên h thng theo hướng dn ti trang tuyn dng VCB --> Hướng dn np h sơ.

- Vietcombank được quyn la chn h sơ đ mi ng viên ni tri tham gia các vòng tuyn dng;

- Vietcombank ch thông báo lch thi đi vi ng viên đ điu kin d thi (qua tin nhn SMS và email);

- Thi gian thi d kiến: Tháng 5/2021;

- Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca H sơ. Trường hp Vietcombank phát hin h sơ đăng ký ca thí sinh không chính xác, trung thc, kết qu ca thí sinh s b hy b.

Thông tin chi tiết, liên h: S đin thoi h tr ti Vietcombank  024.39343137 ext 1550/1567/31566.

Xem 493 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng