Thứ bảy, 08 Tháng 5 2021
TIN MỚI
DongA Bank thông báo mời chào giá

DongA Bank thông báo mời chào giá

Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) mi các đơn v có đ kinh nghim và năng lc tham gia chào giá cung cp dch v Trang b dch v h tr k thut cho các máy ch quan trng  ti Trung tâm D liu chính và d phòng và Gia hn bn quyn phn mm phòng chng virus cho h thng DongA Bank.

1. Tên gói dch v:

Gói 1:Trang b dch v h tr k thut cho các máy ch quan trng (Corebanking, Core th, Vmware) ti Trung tâm D liu chính và d phòng ca DongA Bank.

Gói 2:Gia hn bn quyn phn mm phòng chng virus cho h thng DongA Bank.

2. Mô t yêu cu đi vi nhà cung cp, quy cách ni dung mi chào giá

Ni dung yêu cu chi tiết được mô t trong h sơ yêu cu.

3. Yêu cu đi vi nhà cung cp:

- Có h sơ gii thiu năng lc doanh nghip

- Có kinh nghim trong vic trin khai các d án tương đương.

- Xây dng gii pháp, phương án, kế hoch trin khai

- Chào giá c th(Yêu cầu cụ thể nêu tại hồ sơ yêu cu chào giá ca DongA Bank).

4. Phát hành h sơ yêu cu:

- Thi gian phát hành h sơ yêu cu: t 8h30 ngày 19 tháng 4 năm 2021 đến 16g00 ngày 10 tháng 5 năm 2021.

- Các nhà cung cp quan tâm sẽ lấy hồ sơ yêu cu tại DongA Bank (trong gi hành chánh).

- Nhân s đến nhn h sơ mang theo giy gii thiu ca doanh nghip, ghi c th gii thiu nhn h sơ yêu cu cho gói dch v tương ng.

5. Hình thc np h sơ đ xut:

- Nhà cung cp quan tâm gi h sơ đ xut được niêm phong trong phong bì kín ti DongA Bank theo hướng dn được nêu trong h sơ yêu cu, chúng tôi s liên h li vi đơn v đt yêu cu.

- Thi gian np h sơ đ xut: 16g00 ngày 10 tháng 05 năm 2021.

(Lưu ý: ngoài phong bì thư, nhà cung cp ghi rõ ni dung đ xut cho gói dch v nào. H sơ s không được hoàn li).

6. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

- Ngân hàng TMCP Đông Á - Khi Công Ngh

- Đa ch: Lu 7, 418 Trn Phú, Phường 7, Qun 5, Tp HCM,

- Ms Lê Thùy Yến Phương - Chuyên viên Qun tr Tng hp (đin thoi: 028 39951483 - máy l 86014, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Xem 801 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng