Thứ bảy, 08 Tháng 5 2021
TIN MỚI
VPBank ưu đãi lãi suất vay mua nhà

VPBank ưu đãi lãi suất vay mua nhà

T nay đến hết 31/12/2021, Ngân hàng Vit Nam Thnh vượng (VPBank) trin khai chương trình ưu đãi lãi sut vay dành cho khách hàng có nhu cu vay mua nhà ph, bt đng sn có giy ch quyn.

VPBank dành các mc lãi sut ưu đãi vi kỳ hn linh hot ch t 5,9%/năm trong 03 tháng đu tiên, 8,1%/năm trong 06 tháng hoc 8,9%/năm trong 24 tháng đu tiên.

Khách hàng được vay đến 75% giá tr tài sn đm bo và hn mc gii ngân lên đến 20 t đng. VPBank cũng h tr khách hàng ân hn n gc 12 tháng vi nhng khon vay có thi hn ti thiu 4 năm. Điu đó có nghĩa là khách hàng s không phi thanh toán n gc cho ngân hàng trong năm đu tiên mà ch cn thanh toán phn lãi.

Ngoài ra, vi li thế thi hn vay lên đến 25 năm, khách hàng không phi lo lng v áp lc tài chính mà có th thnh thơi tr góp và tn hưởng cuc sng ngay trong chính ngôi nhà ca mình.

VPBankchp nhn nhiu ngun thu khác nhau nhm tăng tính linh hot cho khách hàng, gm: Thu nhp t lương, t hot đng h kinh doanh cá th, t doanh nghip do khách hàng làm ch và mt s ngun thu khác.

Vi gói vay mua nhà năm nay, VPBank đã ci tiến nhiu hng mc đ h tr ti đa khách hàng như đơn gin hóa các giy t, th tc vay vn, phn hi nhanh chóng và phê duyt h sơ ch sau 01 ngày làm vic cũng như c đi ngũ tư vn giàu kinh nghim hướng dn người dân có nhu cu vay.

Thông tin chi tiết, liên h: các đim giao dch gn nht ca VPBank trên toàn quc, liên h hotline: 1900 545 415 hoc truy cp website: http://www.vpbank.com.vn.

Xem 822 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng