Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
VIB tổ chức cuộc thi phát triển giải pháp Công nghệ số

VIB tổ chức cuộc thi phát triển giải pháp Công nghệ số

T 15/4 - 30/5/2021, Ngân hàng Quc Tế (VIB) t chccuc thi phát trin gii pháp công ngh VIB Hackathon 2021 dành cho các bn tr Vit Nam yêu thích lp trình và khoa hc d liu. Tng giá tr gii thưởng ca cuc thi lên đến hàng trăm triu đng.

Hackathon mt thut ng quen thuc đi vi nhiu bn tr đang làm vic trong lĩnh vc công ngh thông tin. Không đơn gin là mt cuc thi lp trình thông thường, Hackathon là mt s kin công ngh nơi mà các lp trình viên và các chuyên gia trong lĩnh vc phn mm cùng hp tác đ phát trin mt phn mm, ng dng,gii pháp công ngh trong mt thi gian được đnh sn. Do vy, Hackathon đt ra yêu cu v tính sáng to vi thách thc và áp lc v thi gian ln hơn so vi các cuc thi phát trin phn mm thông thường.

VIB Hackathon 2021 được t chc vi 2 th thách chia thành 3 vòng thi: th thách 1 v lp trình ng dng di đng, th thách 2 v khoa hc d liu. Các bn tr Vit Nam trong đ tui t 20 - 30 có đam mê lp trình và khoa hc d liu đu có th đăng ký tham d theo hình thc cá nhân hoc theo đi t 2 - 4 thành viên. Ngoài gii thưởng vi tng giá tr lên đến hơn 200.000.000 đng, các thí sinh xut sc s có cơ hi được tuyn dng vào làm vic ti VIB vi mc lương khi đim t 1.200 USD (Link đăng ký ti đây).

Trong ln đu tiên t chc Hackathon, VIB la chn đơn v đng hành là Amazon Web Services (AWS), nhà cung cp hàng đu thế gii v gii pháp đin toán đám mây (Cloud). AWS s là đơn v h tr tư vn, cung cp dch v công ngh h tng cn thiết cho VIB Hackathon 2021 đ giúp các thí sinh hin thc hóa ý tưởng ca mình mt cách tt nht. Ngoài ra, các chuyên gia đu ngành đến t VIB và AWS cũng s trc tiếp tham gia hướng dn, đnh hướng cho các đi thi trong quá trình hoàn thành sn phm.

Đi din ca VIB cho biết: Quá trình chuyn đi s ti VIB đang được din ra gp rút. Trong nhiu năm qua ngân hàng đã dành nhiu ngun lc, đt trng tâm trung, dài hn vào lĩnh vc công ngh s, các sn phm mang hàm lượng công ngh và tính t đng cao. Do vy, vic đu tư vào ngun nhân lc công ngh cht lượng cao luôn là mt trong nhng ưu tiên ca ngân hàng. Qua cuc thi này, chúng tôi mong mun s tìm kiếm, tuyn dng và phát trin các nhân tài trong lĩnh vc công ngh như lp trình và khoa hc d liu.

Tham kho thêm thông tin và th l cuc thi ti website VIB: www.vib.com.vn hoc đa ch: https://vib-hackathon.hackerearth.com/

Xem 422 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng