Thứ bảy, 08 Tháng 5 2021
TIN MỚI
VPBank nâng cấp hệ thống, tạm thời gián đoạn các dịch vụ thẻ

VPBank nâng cấp hệ thống, tạm thời gián đoạn các dịch vụ thẻ

Ngày 17 - 18/4/2021, Ngân hàng Vit Nam Thnh vượng (VPBank) s thc hin nâng cp h thng; khách hàng cn ch đng sp xếp giao dch không nh hưởng đến các kế hoch tài chính trong thi gian này.

Ln 1 (10 phút): T  01:00 đến 01:10 sáng ngày 17/04/2021 (Th By)

Ln 2 (60 phút): T 01:00 đến 02:00 sáng ngày 18/04/2021 (Ch Nht)

Trong thi gian trên, h thng ca VPBank s tm thigián đoncác giao dch liên quan đến th, bao gm:

- Giao dch dùng th do VPBank phát hành và th do ngân hàng khác phát hành thc hin giao dch trên h thng ATM/CDM/POS ca VPBank.

- Giao dch đt lch thanh toán t đng qua th, thanh toán hóa đơn bng th thc hin trên các giao din ngân hàng đin t (web, mobile web, mobile app) bng th

- Kích hot th, đăng ký mi/hy đăng ký các loi dch v thc hin qua th

Xem 705 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng