Thứ bảy, 08 Tháng 5 2021
TIN MỚI
TPBank khuyến mại “Giới thiệu LiveBank, rinh ngay cả triệu”

TPBank khuyến mại “Giới thiệu LiveBank, rinh ngay cả triệu”

T ngày 15/4 - 15/7/2021, Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) đưa ra chương trình khuyến mi hp dn ti h thng trên 300 đim giao dch t đng 24/7 TPBank LiveBank mang tên “Gii thiu LiveBank, rinh ngay c triu”.

1. Đi tượng áp dng:

- Người gii thiu: tt c các Khách hàng cá nhân đang có tài khon thanh toán (TKTT).

- Người được gii thiu là Khách hàng chưa có Th Visa Debit ti TPBank.

Chương trình không áp dng vi CBNV TPBank.

2. Th l chương trình:

Đi tượng Điu kin Giá tr phn quà
Người gii thiu

Giới thiu thành công khách hàng mi (Người được gii thiu) m TKTT

Người được gii thiu thc hin đy đ các bước sau:

- M th ATM/Visa Debit

- Kích hot th

- Thc hin giao dch np tin ln đu ti thiu 50.000đ vào TKTT trong thi gian 5 ngày k t ngày m th thành công

Nhận ngay eVoucher VinID ngu nhiên có giá tr 50k, 100k, 300k (tng giá tr eVoucher trúng thưởng có giá tr lên ti 3.000.000VNĐ/khách hàng)
Người được gii thiu Mở th ATM/Visa Debit và kích hot th trong thi gian 5 ngày k t ngày m th thành công Nhận 30.000 VND vào TKTT
Phát sinh giao dịch np tin ti thiu 50,000 VNĐ vào TKTT trong thi gian 5 ngày k t ngày m th thành công Nhận 20.000 VND vào TKTT

Lưu ý: Thi gian tr thưởng sau ti đa 48 gi t thi đim giao dch thành công.

Trong quá trình thc hin, Người được gii thiu phi nhp đy đ thông tin ca Người gii thiu vào trường “Mã gii thiu”. Ti thi đim xét thưởng, TKTT và Th xét gii thưởng phi là TKTT hp l và Th hp l.

(*) Mt s lưu ý:

TKTT hp l: Là TKTT mà ti thi đim xét thưởng, TKTT này phi có trng thái Open trên h thng ca TPBank.

Th hp l: Là Th mà ti thi đim xét thưởng, th này đã được kích hot và có trng thái Valid Card trên h thng ca TPBank.

Mã gii thiu ca Khách hàng (Người gii thiu) tham gia Chương trình này là s CIF (8 ch s đu tiên trong s tài khon thanh toán mà TPBank cung cp) ca Khách hàng (Người gii thiu) đó và được lưu tr trên h thng TPBank. TPBank không chu bt c trách nhim nào liên quan đến vic Mã gii thiu ca Khách hàng có sai khác so vi d liu ghi nhn trên h thng TPBank.

3.Cơ cu quà tng:

Thi gian CT Đi tượng KH Gii thưởng cho KH S lượng gii
15/4 -15/7/2021  Người gii thiu eVoucher VinID 300k 60
eVoucher VinID 100k 210
eVoucher VinID 50k 1230
Tổng 1500
 Người được gii thiu Tặng thưởng khi m và kích hot th ATM/Visa Debit thành công 3000
Tặng thưởng khi np tin ln đu ti thiu 50.000đ vào TKTT thành công 3000
Tổng 6000

Th l chương trình xem ti đây hoặc liên h: Các đim giao dch ca TPBank trên toàn h thng hoc qua hotline: 1900 585885; (024)37683683

Xem 933 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng