Thứ ba, 11 Tháng 5 2021
TIN MỚI
VietinBank - NAPAS phát hành thẻ nội địa đặc biệt 2Card

VietinBank - NAPAS phát hành thẻ nội địa đặc biệt 2Card

Ngày 13/4/2021 ti Hà Ni, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) và Công ty C phn Thanh toán Quc gia Vit Nam (NAPAS) đã ký kết hp tác phát hành dòng th 2Card - Dòng th ni đa đc bit ln đu tiên có mt ti Vit Nam.

Theo ni dung hp tác, VietinBank và NAPAS s cùng phát trin, trin khai và truyn thông cho dòng th 2Card, gm: Th Tín dng Ni đa và th Ghi n Ni đa tích hp trên cùng mt chiếc th vt lý. Điu này giúp khách hàng đơn gin hóa th tc, quy trình phát hành th; đng thi đáp ng mi nhu cu chi tiêu, mua sm, rút tin mt, tích lũy đim thưởng và tăng tính tin li và an toàn vi mc phí cnh tranh nht.

Th 2Card được thiết kế dng ha tiết 3D mang phong cách tr trung hin đi, màu sc bt mt vi nhng ô vuông tượng trưng cho nhng cánh cng không gian dn khách hàng đến nhng tri nghim mi, nhng la chn thanh toán khác nhau. Mt khác, vic phân bit màu sc 2 đu th gia th va đm bo tính thm m va đm bo vic d dàng phân bit loi th trong quá trình khách hàng s dng.

Phát biu ti bui L ký kết, bà Đng Th Tuyết Minh - Phó Giám đc Khi Bán l VietinBank cho biết: VietinBank là ngân hàng thương mi c phn đu tiên chính thc tha thun hp tác vi NAPAS trong vic phát trin dòng sn phm th 2Card hoàn toàn mi, cũng như trin khai gii pháp phát hành… đóng góp tích cc vào đnh hướng phát trin th trường thanh toán không dùng tin mt - mt ch trương ln ca Chính ph trong giai đon hin nay.

Đi din NAPAS, ông Nguyn Đăng Hùng - Phó Tng Giám đc bày t: Đây là dòng th đc đáo, ln đu tiên có mt ti Vit Nam, áp dng nhng công ngh thanh toán tiên tiến nht hin nay s góp phn quan trng trong vic thúc đy các gii pháp thanh toán ti Vit Nam. Chiếc th 2Card ha hn s cung cp đến người mua hàng thêm nhiu tin ích thanh toán vi mc chi phí thp và nhng ưu đãi vượt tri.

Vic ký kết hp tác gia VietinBank và NAPAS tiếp tc khng đnh mi quan h hp tác bn vng, cht ch gia 2 bên. Vi s xut hin ca dòng th ni đa đc bit ln đu tiên có mt ti Vit Nam - 2Card, VietinBank và NAPAS cùng khng đnh chiến lược phát trin trong vic ly khách hàng là trung tâm, to s gn kết gia người mua hàng, doanh nghip và các ngân hàng bng các sn phm thanh toán sáng to, đáng tin cy, d s dng trong cuc sng hng ngày.

Xem 318 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng