Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI
SeABank và chiến lược cá nhân hóa khách hàng

SeABank và chiến lược cá nhân hóa khách hàng

Vài năm gn đây, lượng khách hàng ca Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) liên tc tăng theo cp s nhân và đt 1,6 triu khách hàng trong năm 2020; SeABank s tiếp tc trin khai nhiu gii pháp đ cá nhân hóa và gia tăng khách hàng, hướng ti phc v 5 triu khách hàng trong 5 năm ti.

S lượng khách hàng, mt góc đ nào đó là mt trong nhng ch s quan trng giúp ngân hàng khng đnh uy tín, v thế và phát trin kinh doanh. Vi SeABank, mc tiêu gia tăng s lượng và cá nhân hóa tri nghim khách hàng được đt ra ngay t nhng ngày đu thương hiu có mt trên th trường, bt đu bng phương châm "khách hàng là Trng tâm" cho mi hot đng.

Nhiu gii pháp đng b được đưa ra như: đa dng hóa sn phm, nâng cao cht lượng dch v, đi mi không gian giao dch, ti ưu hóa quy trình, rút ngn thi gian giao dch và ng dng s hóa vào hot đng ngân hàng, tn dng h sinh thái đa dng cũng như liên tc có các chương trình ưu đãi, khuyến mi.

Sut hành trình 27 năm, SeABank liên tc nâng cp, ci tiến cht lượng sn phm dch v theo hướng đa dng, đáp ng đy đ nhu cu ca mi đi tượng khách hàng. Ngân hàng rt chú trng vic nghiên cu th trường và thu hiu khách hàng theo tng phân khúc mà h nhm chn, đ cung cp các gii pháp phù hp. Thay vì xây dng các sn phm theo khuôn đúc sn, SeABank phát trin các sn phm theo hướng thu hiu, ly khách hàng làm Trng tâm đ ci tiến, làm mi sn phm dch v.

Các gii pháp tài chính ca SeABank còn được xây dng trên cơ s ng dng s hóa. Ví d d nhn thy là vic đưa trí tu nhân to (AI) vào trong hot đng ngân hàng, ni bt là SeAMobile - ng dng tài chính duy nht trên th trường hin nay tích hp tính năng "tr lý tài chính cá nhân" o, mang đến mt công c hu ích cho người dùng vi bc tranh toàn cnh v sc khe tài chính. SeAMobile giúp người dùng theo dõi và phân tích các giao dch, chi tiêu theo mô hình 6 l quc tế tùy theo nhu cu chi tiêu cá nhân, đng thi t đng nhc nh chi tiêu cũng như gi ý người dùng gi tiết kim, đu tư sinh li hiu qu đi vi các khon thu nhp.

S tp trung đu tư tinh chnh, hoàn thin và nâng cao sn phm ngân hàng s giúp s lượng khách hàng mi đăng ký s dng dch v eBank ca SeABank năm 2020 tăng mnh 170% so vi 2019. S lượng giao dch thc hin trên eBank tăng hơn 200% giúp doanh thu phí năm 2020 tăng 114% so vi năm 2019.

Bên cnh đó, SeABank còn s dng công ngh AI cho h thng Callbot (Tr o tng đài) t đng thc hin cuc gi vi khách hàng ti hn tt toán hn th tín dng/đến hn s tiết kim, gi ý khách hàng gia hn hiu lc th/s tiết kim. Công ngh t đng này được khách hàng đánh giá cao giúp tăng tri nghim và tương tác vi khách hàng nhanh chóng, tc thì.

SeABank, h sinh thái được coi là mt đim sáng khi ngân hàng này bt tay hp tác vi các doanh nghip ln như Tp đoàn Bưu chính Vin thông Vit Nam (VNPT), Tng công ty Bưu đin Vit Nam (Vietnam Post), Tp đoàn BRG, Prudential Vit Nam, Sumitomo Vit Nam, Tng Công ty Hàng không Vit Nam (Vietnam Airlines), Central Retail, Tng công ty Du lch Hà Ni (HanoiTourist)… Chiến lược này to ra mng lưới hàng chc triu khách hàng tim năng đ khai thác, bán chéo sn phm, mang li li ích cho c 3 bên.

Riêng vi đi tác BRG Group, SeABank đã thành lp "đi phn ng nhanh" đ chun hóa quy trình, dch v khi cung cp ti đi tác, t đó tăng tri nghim và đ hài lòng ca khách hàng. Ngân hàng cũng đy mnh trin khai sn phm bo him nhân th ti khách hàng nhm hoàn thin hóa h thng sn phm thông qua đi tác Prudential vi hp tác chiến lược dài hn 20 năm, trin khai phân phi sn phm bo him k thut s Pru-Bo v 24/7 thông qua nn tng e-banking ca ngân hàng.

Nhng gii pháp này là nn tng quan trng đ SeABank có th m rng th phn, tăng cường bán chéo sn phm dch v, phát trin khách hàng mi. S liu thng kê cho thy, lượng khách hàng ca SeABank tăng nhanh t 700.000 khách hàng vào năm 2016 lên gn 1,6 triu khách hàng vào năm 2020, gp 2,3 ln.

Mt khác, s tăng trưởng nhanh chóng tp khách hàng cũng góp phn khng đnh sn phm dch v ca SeABank ngày càng được khách hàng tin tưởng s dng và đng hành. Đây là cơ s quan trng đ SeABank đt mc tiêu đến năm 2025 phc v hơn 5 triu khách hàng, trong đó có 70% khách hàng s dng các dch v ngân hàng đin t (E - Banking). Bà Lê Thu Thy, Tng Giám đc SeABank cho biết: "SeABank s tiếp tc đa dng hóa sn phm, nâng cao cht lượng dch v, áp dng nhng công ngh s tiên tiến nht đ nâng cao tri nghim khách hàng và tr thành ngân hàng bán l chuyên nghip, được khách hàng yêu thích nht Vit Nam".

Xem 939 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng