Thứ năm, 06 Tháng 5 2021
TIN MỚI
VietinBank Tân Bình thông báo khách hàng mất ấn chỉ bảo lãnh

VietinBank Tân Bình thông báo khách hàng mất ấn chỉ bảo lãnh

Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Tân Bình thông báo v vic khách hàng mt n ch bo lãnh.

VietinBank Tân Bình hin ti có 2 n ch bo lãnh phát hành theo bo lãnh s BG21021980 và BG21021981 b tht lc trong quá trình Bên được bo lãnh và Bên nhn bo lãnh bàn giao. C th:

+ S t n ch: 2.

+ S sê ri: BG21021980 và BG21021981.

+ Ngày phát hành: 8/4/2021.

+ Ngày hiu lc: 14/4/2021

+ Ngày hết hn hiu lc: 11/10/2021

+ S tin bo lãnh: 63.876.000 đng (Bng ch: Sáu mươi ba triu, tám trăm by mươi sáu nghìn đng).

+ S REF: 0945BG2100231.

+ Nguyên nhân: Bên được bo lãnh gi cam kết bo lãnh cho cùng mt Bên nhn bo lãnh qua đường bưu đin. Tuy nhiên cam kết bo lãnh b tht lc trong quá trình giao nhn vi Bên nhn bo lãnh.

VietinBank Tân Bình thông báo đến khách hàng; đng thi thông báo s n ch bo lãnh trên không còn giá tr pháp lý và không to thành bt c quyn li nào cho cá nhân/t chc nm gi thư bo lãnh trên k c trong trường hp thư bo lãnh đó được tìm thy.

Xem 700 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng