Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI
MB nhận loạt giải thưởng trong nước và quốc tế

MB nhận loạt giải thưởng trong nước và quốc tế

Đây là năm th hai Ngân hàng Quân đi (MB) được The Asian Banker - t chc đánh giá và xếp hng hàng đu trong lĩnh vc tài chính ca Châu Á vinh danh gii thưởng “Ngân hàng ci tiến hot đng bán l hiu qu nht” (Most Improved Retail Bank).

Đt được gii thưởng này là nh MB liên tc đi mi và hoàn thin các sn phm dch v ca chính mình, đáp ng tt nht nhng nhu cu ngày càng cao ca th trường đ tr thành ngân hàng tt nht trong vic phc v khách hàng theo phân khúc, đc bit là phân khúc Private và Priority.

Ngoài ra, MB cũng được The Asian Bankervinh danh là ngân hàng có "Gii pháp thu hút khách hàng mi hiu qu nht" (Best Customer Onboarding Initiative) nh tích cc trin khai các chương trình marketing s như M tài khon s đp và eKYC trên App, cũng như Tng s tài khon trùng s đin thoi cho khách hàng mi và hin hu ca MB.

Đánh giá ca The Asian Banker được xét trên các tiêu chí v hiu qu kinh doanh, sc mnh thương hiu, chiến lược phát trin, tri nghim ca khách hàng, năng lc bán hàng, ng dng công ngh và hành trình chuyn đi. Trong đó, MB đng hàng đu trong s các ngân hàng Vit v hành trình chuyn đi s nh s đu tư ln và bài bn cho h thng công ngh thông tin - đây là nn tng đ MB tiên phong trong chuyn đi s, to tăng trưởng đt phá v s lượng khách hàng.

Đến hết 31/03/2021, thng kê ban đu ti MB cho biết, tin gi không kỳ hn (CASA) ca phân khúc khách hàng cá nhân ti nhà băng này tiếp tc tăng trưởng tốt, gp 1,5 ln so vi cui năm 2020, khi số lượng khách hàng mới tăng thêm gần 1 triệu users. Sự tăng trưởng này khng đnh đà phát trin vng chc ca CASA phân khúc bán l t 2020 (tăng gp đôi so vi 2019). CASA ci thin, tạo lợi thế về giá vốn r cho các hot đng nghip v ca Ngân hàng. Doanh thu t hot đng kinh doanh ngân hàng s gp hơn ba ln so vi cùng kỳ năm ngoái. S lượng giao dch trên kênh s đt gn 100 triu trong Quý I/2021, tương đương toàn b năm 2020.

MB cũng gt hái nhiu thành công nh tp trung phc v khách hàng theo tng phân khúc. Đin hình như MB Priority là tng hoà gii pháp tài chính và tư vn toàn din, giúp khách hàng thc hin mc tiêu gia tăng tài sn, nâng tm cuc sng.

Hướng ti dch v ngân hàng thông minh, nm bt nhu cu ca phân khúc khách hàng ưu tiên v s dng sn phm có hàm lượng công ngh cao, thun tin, ti ưu, do đó, yếu t công ngh được tích hp mnh m vào dch v ca MB Priority. Có th k đến như công ngh thanh toán th chip EMV hay ch đng qun lý th trên App MBBank vi nhiu tính năng hin đi.

Bên cnh nhóm khách hàng Priority, MB cũng hp tác vi Ngân hàng tư nhân Bordier & Cie - mt trong nhng ngân hng hot đng lâu đi nht ca ngành Private Banking Thu S đ trin khai MB Private - Dch v Ngân hàng cao cp chuyên bit (Private Banking) phc v các cá nhân có tài sn ln (HNWIs). MB Private m ra cho khách hàng mt thế gii đc quyn chưa tng có ti Vit Nam vi mc tiêu "Đ di sn kiến to di sn"- không ch giúp khách hàng đt mc tiêu trong hin ti mà còn hoch đnh di sn cho thế h sau.

Mt khác, đi vi sn phm truyn thng, MB thường xuyên đưa ra chương trình ưu đãi lãi sut cho khách hàng, to bước đà đ dư n cho vay bán l ca liên tc tăng trưởng, t 36,69% tng cho vay khách hàng năm 2019 lên 38,98% năm 2020.

Mi đây, MB cũng vinh d góp mt trong Top 50 Doanh nghip Tăng trưởng xut sc nht Vit Nam (Top 50 Vietnam Best Growth) do Công ty CP Báo cáo Đánh giá Vit Nam (Vietnam Report) phi hp vi Báo đin t Vietnamnet t chc. Kết thúc năm 2020 vi tng tài sn 495 nghìn t đng, tăng 19,6% so vi cui năm 2020 - cao hơn nhiu so vi mt s ngân hàng ln khác - MB được ghi nhn là mt trong nhng doanh nghip có tc đ tăng trưởng tt và bn vng nht Vit Nam năm qua.

Được biết, năm 2021 là năm bn l đ MB thc hin thành công chiến lược giai đon 2017 - 2021. Ngân hàng tiếp tc mc tiêu chiến lược tr thành Ngân hàng thun tin nht, duy trì Top 5, phn đu Top 3 các NHTM v cht lượng và hiu qu kinh doanh, dn đu v s hóa, vi phương châm "Tăng tc s; Đt phá bán l; An toàn - Hiu qu".

Xem 773 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng