Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Eximbank thông báo thực hiện giao dịch thẻ tín dụng theo quy định của pháp luật

Eximbank thông báo thực hiện giao dịch thẻ tín dụng theo quy định của pháp luật

Ngân hàng Xut nhp khu Vit Nam (Eximbank) thông báo v vic “Không s dng th tín dng cho các giao dch b cm theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam.

Đ đm bo thc hin giao dch th tín dng theo quy đnh ca pháp lut, Eximbank lưu ý khách hàng không s dng th tín dng cho các giao dch b cm theo quy đnh, như: đánh bc, giao dch nhm mc đích ra tin, tài tr khng b, la đo, gian ln, thanh toán các trò chơi đin t trên mng chưa được cp phép phát hành ti Vit Nam, giao dch mua bán ngoi hi trên website,… và đc bit là rút tin mt ti các Đơn v chp nhn th (ĐVCNT)”.

Thông tư 19/2016/TT-NHNN ca Ngân hàng Nhà nước và các văn bn sa đi/b sung kèm theo quy đnh nêu rõ: Mi hành vi thc hin các giao dch b cm (được quy đnh ti thông tư này) s b báo cáo lên cơ quan nhà nước có thm quyn và có th b x lý vi phm hành chính lên ti 150.000.000 VNĐ (điu 28 Ngh đnh 88/2019/NĐ-CP), trường hp nghiêm trng thì b truy cu trách nhim hình s, nếu gây thit hi thì phi bi thường thit hi theo quy đnh ca pháp lut.

Khi Eximbank phát hin du hiu nghi ng có giao dch bt hp pháp và trái vi quy đnh ca pháp lut Vit Nam trên th tín dng ca khách hàng, ngân hàng s bo lưu quyn t chi thc hin hoc chi tr bt kỳ giao dch Th, đng thi đóng/hy b th tín dng ca khách hàng (theo Bn chp thun s dng Th tín dng Eximbank).

Đ được h tr các vn đ v th, khách hàng đến Chi nhánh/ Phòng giao dch gn nht hoc liên h Trung tâm Dch v h tr khách hàng đa kênh 24/7: 1800 1199 (min phí cuc gi).

Xem 864 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng