Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Hàng loạt ngân hàng ra mắt eKYC

Hàng loạt ngân hàng ra mắt eKYC

Tính đến nay, nhiu ngân hàng đã và đang áp dng eKYC như: Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV), Ngân hàng Quân đi (MB), Ngân hàng Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng Vit Nam Thnh vượng (VPBank), Ngân hàng Sài gòn Thương tín (Sacombank),...

Sau mt thi gian cho thc hin thí đim mt s ngân hàng, ngày 03/12/2020, NHNN đã ban hành Thông tư 16/2020/TT-NHNN (có hiu lc t ngày 05/03/2021) cho phép thc hin eKYC. Mô hình eKYC Vit Nam theo quy đnh mi có nhiu đim ging vi Hng Kông: Nhà nước ch đưa ra các hướng dn thc hin, còn chi tiết trin khai và la chn công ngh s do ngân hàng t quyết đnh.

Thc tế, t đu tháng 7/2020, các ngân hàng áp dng tính năng này đã có nhng thành qu tăng trưởng đáng ghi nhn, đc bit là lượt khách hàng đăng ký và t l giao dch.

Bng vic s dng eKYC, khách hàng và ngân hàng cùng được hưởng li nhiu nht. Trong đó, ngân hàng đã th hin rõ kh năng tiếp cn khách hàng. Theo thông báo ca VPBank, ch sau 2 tháng trin khai, ngân hàng này thu v khong 15.000 tài khon đăng ký mi, bng 50% so vi d tính ca năm. Theo HDBank, t l giao dch tăng 25% so vi trước khi trin khai eKYC.

Vi eKYC, khách hàng s tiết kim được thi gian cũng như chi phí. Tuy nhiên, eKYC vn mc phi nhng rào cn nht đnh, liên quan đến đ tin cy, tính bo mt, bi gia khách hàng và ngân hàng không tương tác trc tiếp, cơ s d liu thông tin ca khách hàng được lưu gi trên h thng có th b làm gi hoc đánh cp.

Xem 797 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng