Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Vietcombank tiếp tục bổ sung, điều chỉnh một số tính năng trên VCB Digibank

Vietcombank tiếp tục bổ sung, điều chỉnh một số tính năng trên VCB Digibank

Vi mc tiêu không ngng nâng cao cht lượng dch v nhm mang li nhng tri nghim tuyt vi nht cho khách hàng, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) tiếp tc điu chnh và b sung mt s tính năng trên Ngân hàng s VCB Digibank.

1. B sung mt s tính năng cho th quc tế Vietcombank:

Vietcombank trin khai các tính năng sau cho ch th:

- Đăng ký/Hy đăng ký thanh toán trên Internet cho th Ghi n quc tế (GNQT). Áp dng cho th GNQT cá nhân/t chc do Vietcombank phát hành (thương hiu Visa, Master, Amex).

- Đóng/m chi tiêu ATM/POS nước ngoài cho th quc tế áp dng vi các th quc tế cá nhân/t chc có thương hiu Visa, Master, Amex, JCB, CUP.

- Đăng ký thay đi hn mc ngày vi b hn mc mi gm hn mc chi tiêu tng, hn mc rút tin mt, hn mc chi tiêu trc tuyến áp dng vi các th tín dng quc tế cá nhân/t chc thương hiu Visa, Master, Amex, JCB, CUP. Riêng vi th thương hiu CUP không áp dng vic cho phép thay đi hn mc chi tiêu trc tuyến.

Áp dng trên VCB Digibank phiên bn trên thiết b di đng và phiên bn web, khách hàng còn có th thc hin các tính năng trên ti các PGD ca Vietcombank hoc qua hotline ca Vietcombank 1900 54 54 13.

2. Thay đi tài khon mc đnh VCB Digibank

- Chc năng này cho phép KH thay đi tài khon mc đnh trên ng dng VCB Digibank. Tài khon mc đnh là tài khon thanh toán được s dng đ thu phí duy trì các dch v ngân hàng đin t và là tài khon mc đnh cho các giao dch tài chính trên VCB Digibank.

- Cách thc thay đi: Cài đt >> Cài đt chung>> Thay đi tài khon mc đnh

Áp dng ti VCB Digibank phiên bn ng dng trên thiết b di đng.

3. Tính năng cp li mt khu Phonebanking trên VCB Digibank

- Vi tính năng này, Khách hàng đã đăng ký dch v VCB Phone Banking trước đây có th thc hin cp li mt khu dch v theo tính năng Cp li mt khu (PIN) Phone Banking.

Áp dng trên VCB Digibank phiên bn ng dng trên thiết b di đng và phiên bn web

4. B sung các tính năng mi ca dch v Đt vé máy bay

Khách hàng có th làm th tc trc tuyến đi vi các chuyến bay ca hãng Viet Nam Airline và mua các dch v b tr đi vi các chuyến bay ca Vietjet Air. Các dch v b tr đi vi các chuyến bay ca Vietjet Air cho phép khách hàng có th thc hin:

- Đi tên hành khách

- Đi chuyến bay

- Mua hành lý/sut ăn

- Mua ch ngi

5. Mt s ci tiến cho các tính năng khác

- Chuyn tin ngoài Vietcombank: B sung trường Loi chuyn tin cho phép khách hàng la chn Chuyn tin qua tài khon hoc Chuyn tin qua s th khi khi to giao dch chuyn tin ngoài VCB.

- Tra soát online: B sung cơ chế thu phí tra soát t đng ngay khi khách hàng thc hin lp yêu cu tra soát trên VCB Digibank.

- Trng thái chuyn tin: B sung thêm chc năng cho phép Khách hàng tìm kiếm các lnh chuyn tin tương lai, chuyn tin đnh kỳ đã khi to trên trên VCB Digibank trong vòng 12 tháng k t thi đim hin ti theo trng thái lnh chuyn tin.

- Gói dch v tài khon:

+ Khi khách hàng đăng ký/thay đi sang Gói tài khon VCB Eco, VCB Plus, h thng không kim tra điu kin khách hàng phi có th Ghi n ni đa ti thi đim đăng ký, thay đi Gói tài khon.

+ Đi vi khách hàng đang s dng gói tài khon, khi hy dch v OTT alert, h thng s thc hin Hy Gói tài khon và hy dch v OTT

- VCB Booking: B sung giao dch đt lch hn tư vn bo him ti đim giao dch.

Xem 859 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng