Thứ năm, 06 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Techcombank thông báo chính sách lãi suất gửi tiền Online kỳ hạn 6 tháng

Techcombank thông báo chính sách lãi suất gửi tiền Online kỳ hạn 6 tháng

T ngày 01/4 - 30/6/2021, Ngân hàng K thương Vit Nam (Techcombank) trin khai chính sách cng thêm lãi sut, mang đến cho Khách hàng các gii pháp tài chính ưu vit hơn mi ngày.

Khách hàng khi gi tin kỳ hn 06 tháng trên kênh Online và có s dư tăng thêm t 100 triu tr lên so vi s dư tin gi Online kỳ hn 06 tháng lin k trước s được hưởng chính sách cng thêm 0,3% lãi sut.

- Sn phm áp dng: Tin gi Phát Lc Online tin gi Online (Tìm hiu thêm: So sánh các sn phm tin gi tiết kim)

- Kỳ hn gi: 06 tháng

- Kênh giao dch: Online (Internet Baning hoc Mobile Banking)

- Lãi sut ưu đãi khách hàng được cng thêm so vi mc lãi sut niêm yết ca Techcombank trong tng thi kỳ theo mc tin gi tăng thêm như sau:

STT Mc tin gi tăng thêm so vi tháng lin trước/Khách hàng Mc lãi sut cng thêm (%/năm)
1 100 - dưới 500 triu đng 0,10%
2 500 triệu - dưới 2 t đng 0,20%
3 2 tỷ - dưới 5 t đng 0,25%
4 Từ 5 t đng tr lên 0,30%

- S dng ng dng di đng F@st Mobile hoc truy cp dch v Internet Banking đ tham gia gi tin Online ti Techcombank.

- Xem thông tin chi tiết v chính sách lãi sut tin gi Online tại đây hoặc liên h: Dch v Khách hàng Techcombank 24/7: 1800 588 822 hoc 84-24-39446699; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 858 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng