Thứ năm, 06 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Giảm phí chuyển tiền du học, mua ngoại tệ với tỷ giá ưu đãi tại HDBank

Giảm phí chuyển tiền du học, mua ngoại tệ với tỷ giá ưu đãi tại HDBank

T nay - 30/9/2021, Ngân hàng Phát trin thành ph H Chí Minh (HDBank) trin khai chương trình ưu đãi t giá hp dn và gim phí “Vi vu năm châu - Đâu lo v phí” dành riêng cho khách hàng chuyn tin quc tế hoc mua bán/bán ngoi t vi mc đích du hc.

Tt c các khách hàng cá nhân s dng dch v chuyn tin quc tế ti HDBank cho mc đích du hc, bao gm: thanh toán hc phí, sinh hot phí, các chi phí liên quan đến quá trình hc tp nước ngoài… vi giao dịch ti thiu t 5.000 USD (hoc ngoi t khác quy đi tương đương) hoc mi giao dch ln đu ti HDBank s được giảm 50% phí chuyn tin và min phí xác nhn s dư mc đích xin th thc (visa) du hc.

Song song, đáp ng kp thi nhu cu tài chính và to tâm lý an tâm, vng vàng cho ph huynh và du hc sinh trong vic hc tp, sinh sng ti nước ngoài, khách hàng còn được mua ngoi t vi t giá ưu đãi trường hp không có sn loi ngoi t cn chuyn tin du hc cho con em ti HDBank. Ưu đãi t giá này được áp dụng cho loại ngoại tệ: USD, EUR, CAD (Đô la Canada), AUD, GBP (Bảng Anh), CHF (Franc Thy Sĩ), SGD (Đô la Singapore), NZD (Đô la New Zealand).

Vi mng lưới hơn 300 đim giao dch trên toàn quc, HDBank hin là mt trong nhng ngân hàng tiên phong ti Vit Nam tham gia Sáng kiến đi mi thanh toán toàn cu (Swift GPI) nhm mang li nhng li ích vượt tri cho khách hàng s dng dch v chuyn tin quc tế qua Swift ti HDBank. Swift GPI cho phép tăng tc đ x lý đin chuyn tin, t đó tăng kh năng nhn tin nhanh trong ngày, đng thi cho phép tra cu các thông tin, trng thái chuyn tin, hay lp tc dng hoc hoàn tr các giao dch chuyn tin... mà không phát sinh thêm chi phí hay th tc cho khách hàng.

Bên cnh dch v chuyn tin, cho vay du hc, ti HDBank còn có nhiu chương trình kết ni yêu thương gia người Vit xa x vi người thân ti quê nhà, như: Dch v chi trả kiu hi ti HDBank được nhiu khách hàng tin chn bi tc đ nhanh chóng, mng lưới rng khp, thun tin và cho phép chuyn - nhn qua tài khon hoc tin mt vi các loi ngoi t như USD, AUD, EUR,... Đc bit, HDBank hin là ngân hàng duy nht ti Vit Nam có dch v chi tr kiu hi ti nhà bng ngoi t USD, AUD (Đô la Úc) hoc VND theo nhu cu ca khách hàng.

Xem 944 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng