Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Từng bước xử lý “cục máu đông” nợ xấu - Kỳ vọng vào hoạt động câu lạc bộ AMV và vận hành Sàn giao dịch nợ

Từng bước xử lý “cục máu đông” nợ xấu - Kỳ vọng vào hoạt động câu lạc bộ AMV và vận hành Sàn giao dịch nợ

N xu được ví như “nhng cc máu đông”, nếu không x lý kp thi s gây tc nghn dòng vn ca nn kinh tế. Hot đng hiu qu ca Câu lc b X lý n (CLB AMC) và vic thành lp, đi vào vn hành sàn giao dch n đang được kỳ vng là 1 trong nhng gii pháp thiết thc tng bước tiến ti th trường mua, bán n tp trung, góp phn khai thông dòng vn phát trin nn kinh tế.

Câu lc b AMC - Bước đu đi vào hot đng hiu qu

Trin khai các hot đng ca Câu lc b X lý n (CLB AMC) sau khi thành lp, thc hin các mc tiêu đã đ ra và đáp ng nhu cu ca Hi viên, ngày 30/03/2021, ti tr s Agribank AMC, s 194 Gii Phóng - Hà Ni, đã din ra Hi ngh Quý I năm 2021 - Câu lc b X lý n. Hi ngh có s tham gia ca các Hi viên CLB AMC (gm Công ty Qun lý tài sn VAMC và các AMC ca các ngân hàng). Hi ngh vinh d đón tiếp s tham gia và ch đo ca ông Nguyn Quc Hùng - Tng Thư ký Hip hi Ngân hàng Vit Nam (HHNH) cùng các đi din Ban pháp lut và nghip v HHNH.

Tung buoc xu ly cuc mau dong xu ly no xau 1Các thành viên tham dHi ngh Quý I năm 2021 - Câu lc b X lý n

Mc tiêu ca Hi ngh Qúy I-2021 nhm chia scác kinh nghim, đóng góp hoàn thin hành lang pháp lý thông thoáng, thun li cho hot đng x lý n),... Theo đó mt s ni dung chính bao gm:

Báo cáo tng kết hot đng năm 2020 và phương hướng hot đng năm 2021ca CLB AMC do ông Phùng Văn Hiếu - Phó Giám đc trung tâm X lý n MB AMC - Phó Ch nhim CLB trình bày. Hi viên CLB gii thiu v t chc ca mình. Thông qua hot đng này cho thy mi AMC hot đng khá đa dng, thc hin nhiu các nghip v khác nhau, có đim mnh riêng và mt s hn chế cn hp tác đ ci thin t s tham gia ca Câu lc b AMC. Mt s khó khăn, vướng mc trong hot đng X lý nthu thp được các Hi viên và kiến ngh gii pháp (do chính các Hi viên CLB AMC đưa ra), đã được tng hp và trình bày tóm tt bi bà Đng Th Thu Phương - Phó Tng giám đc Vietinbank AMC - Phó Ch nhim CLB (vi ni dung ch yếu tp trung vào các tn ti, vướng mc trong vic thc hin Ngh quyết 42/2017/QH14, các quy đnh pháp lut có liên quan trong B lut dân s, các Thông tư ca B Tài chính, Lut đt đai và mt s vướng mc khác trong quá trình trin khai các nghip v thc tế).

Tung buoc xu ly cuc mau dong xu ly no xau 2Ông Phùng Văn Hiếu - Phó Giám đc trung tâm X lý n MB AMC - Phó Ch nhim CLB; Bà Đng Th Thu Phương - Phó Tng giám đc Vietinbank AMC - Phó Ch nhim CLB phát biu ti Hi ngh

Vi vai trò là đơn v ch qun, ông Nguyn Quc Hùng - Tng Thư ký HHNH đã tham d và phát biu ch đo. Tng Thư ký HHNH đánh giá cao s ra đi và kết qu hot đng ca Câu lc b X lý nsau 6 tháng thành lp trong bi cnh hin nay - khi công tác X lý n tn ti rt nhiu khó khăn. Bên cnh đó,CLB AMC cn th hin được vai trò, uy tín ca mình đc bit trong vic bo v quyn và li ích hp pháp ca các Hi viên (trên cơ s quy đnh pháp lut); nm bt kp thi nhng khó khăn, vướng mc trong hot đng x lý n, phi hp và đ xut Hip hi Ngân hàng kiến ngh ti các Cơ quan Nhà nước có thm quyn đ tiếp tc xem xét hoàn thin hơn khuôn kh pháp lý; căn c vào ni dung phù hp, CLB AMC có th ch đng phi hp vi các đơn v liên quan như Tòa án dân s, tòa án kinh tế,… t chc các bui ta đàm, hi tho chuyên đ v hot đng thu gi, x lý n… Tng Thư ký Nguyn Quc Hùng khuyến khích và mong mun vào s đoàn kết, tương tr ln nhau gia các Hi viên CLB AMC và nhn mnh Hip hi Ngân hàng s luôn đng hành, h tr trên con đường phát trin ca CLB AMC.

Tung buoc xu ly cuc mau dong xu ly no xau 3Ông Nguyn Quc Hùng - Tng Thư ký HHNH phát biu ch đo ti Hi ngh

Vn hành sàn giao dch n - không còn là ước mơ xa vi

Đim ni bt và nhn được nhiu s quan tâm ca các Hi viên ti Hi ngh là phn chia s thông tin v Sàn giao dch n ca VAMC. Ông Nguyn Quc Hùng - Tng Thư ký HHNH chia s ti Hi ngh: “Trước đây, trên cương v Ch tch Hi đng thành viên - Công ty VAMC, tôi cũng tng có mong mun thiết tha là thành lp 1 sàn giao dch n.” và đến nay, mong mun đó đã tr thành s tht. Ông Nguyn Quang Hòa - đi din cho Ban trù b Sàn giao dch n ca VAMC đã chia s vi toàn th Hi viên CLB AMC mt s thông tin cơ bn v Sàn giao dch n như: thành viên tham gia sàn m rng ti nhiu đi tượng bao gm các t chc tín dng, các AMC và các cá nhân; quyn và nghĩa v ca các thành viên khi tham gia sàn; và gii thiu các hot đng nghip v ca sàn (tư vn, môi gii các khon n);… Thi gian ti VAMC s khn trương phi hp vi các đơn v chc năng tiến hành hoàn thin các th tc thành lp Sàn giao dch n VAMC đm bo tuân th đúng các quy đnh pháp lut hin hành. Phn đu khai trương Sàn Giao dch n VAMC trong năm 2021.

Tung buoc xu ly cuc mau dong xu ly no xau 4Ông Nguyn Quang Hòa - Ban trù b Sàn giao dch n VAMC chia s thông tin v Sàn giao dch n

Ông Đoàn Văn Thng - Thành viên HĐTV/Tng Giám đc VAMC - Ch nhim Câu lc b - đi din Câu lc bX lý n tiếp thu ý kiến ch đo ca ông Nguyn Quc Hùng - Tng Thư ký HHNH; tng kết Hi ngh và đ ra mt s mc tiêu hot đng sp ti ca Câu lc b AMC.

Tung buoc xu ly cuc mau dong xu ly no xau 5Ông Đoàn Văn Thng - Thành viên HĐTV/Tng Giám đc VAMC - Ch nhim Câu lc b X lý n phát biu ti Hi ngh

Đ thc hin vai trò là trung tâm thúc đy s phát trin ca th trường mua, bán n tp trung, ông Đoàn Văn Thng - đi din VAMC bày t mong mun vào s hp tác và tích cc tham gia ca toàn th Hi viên CLB AMC khi Sàn giao dch n chính thc đi vào hot đng. Bên cnh đó, Ông Đoàn Văn Thng tin tưởng vào hot đng ca CLB AMC s là tin đ đy mnh hot đng hiu qu ca Sàn giao dch n trong thi gian ti, nhm thc hin tt mt trong nhng mc tiêu quan trng trong công tác x lý n xu: tăng cường tính minh bch, thúc đy s phát trin ca th trường mua, bán, x lý n xu tp trung trong tương lai.

Hi ngh kết thúc tt đp vi s nht trí ca 100% thành viên tham d.

Xem 1416 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 01-04-2021 9:17 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

About Author

Xem theo ngày tháng