Thứ ba, 11 Tháng 5 2021
TIN MỚI

BIDV Hùng Vương thông báo bán đấu giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Hùng Vương thông báo bán đu giá 01 tài sn ca công ty TNHH TM An Thnh Phú Th.

1. Thông tin các tài sn đu giá

a. Thông tin tài sn bán đu giá: Xe ô tô ti thùng kép nhãn hiu ISUZU, bin kim soát s 19C-077.28 theo Chng nhn đăng ký xe ô tô s 022885 do Phòng cnh sát Công an Tnh Phú Th cp ngày 25/4/2017. C th như sau:

- Nhãn hiu: ISUZU

- S loi: QKR55F/NISU

- S ch ngi: 03 ch ngi

- Năm sn xut: 2015

- Nơi sn xut: Vit Nam

- S khung: RLE1KR55FF7100103

- S máy: 2B4763

- Màu sơn: Trng

- Ngày đăng ký: 25/04/2017.

b. Giá khi đim bán đu giá: 235.000.000 VNĐ (Bng ch: Hai trăm ba mươi lăm triu đng chn).

- Ngoài ra người trúng đu giá phi chu mi chi phí liên quan đến vic đăng ký quyn s hu và quyn s dng, thuế chuyn nhượng, phí công chng. Chi phí tháo d di chuyn tài sn (nếu có), phí thuế khác nếu phát sinh.

- Tin đt trước 45.000.000 VNĐ; Tin bán h sơ: 200.000 VNĐ/h sơ.

2. Thi gian, đa đim bán h sơ tham gia đu giá: T 08h00 ngày 09/03/2021 đến 16h30 ngày 22/03/2021 ti các đa đim sau:

+ Công ty Đu giá hp danh Vit Linh - Đa ch: Tng 2, tòa nhà LTA, s nhà 2436, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành ph Vit Trì, tnh Phú Th

+ PGD Vân Cơ - BIDV Chi nhánh Hùng Vương; Đ/c: S 3093 đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành ph Vit Trì, tnh Phú Th.

3. Thi gian, đa đim xem tài sn, giy t v quyn s hu, quyn s dng tài sn và tài liu liên quan: Khách hàng tham gia đu giá xem tài sn, giy t tài sn và tài liu liên quan t 07gi 30 ngày 17/03/2021 đến 16h30 ngày 18/03/2021 (trong gi hành chính) ti Tr s BIDV Chi nhánh Hùng Vương; Đ/c: S 1464, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, TP. Vit Trì, tnh Phú Th.

4. Thi gian, đa đim np h sơ đăng ký tham gia đu giá: T 07h30 ngày 09/03/2021 đến 16h30 ngày 23/03/2021 (trong gi hành chính) ti các đa đim sau:

+ Công ty Đu giá hp danh Vit Linh - Đa ch: Tng 2, tòa nhà LTA, s nhà 2436, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành ph Vit Trì, tnh Phú Th

+ PGD Vân Cơ - BIDV Chi nhánh Hùng Vương; Đ/c: S 3093 đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành ph Vit Trì, tnh Phú Th.

5. Thi gian, đa đim np tin đt trước: T ngày 22/03/2021 đến ngày 24/03/2021 (Trong gi hành chính) bng hình thc np tin mt hoc chuyn khon vào tài khon ca Công ty. S TK 4281 000 661 8888 ca Công ty Đu giá hp danh Vit Linh ti Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hùng Vương.

6. Thi gian t chc đu giá: D kiến vào lúc 09h00 ngày 25/03/2021 ti Công ty Đu giá hp danh Vit Linh; Đa ch: Tng 2, tòa nhà LTA, s nhà 2436, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành ph Vit Trì, tnh Phú Th.

7. Hình thc, phương thc đu giá: Đu giá bng hình thc b phiếu kín trc tiếp ti cuc đu giá, theo phương thc tr giá lên qua nhiu vòng đu. Bước giá: 5.000.000đ/bước (Năm triu đng/bước giá).

8. Thông tin liên h: Mi thông tin chi tiết xin vui lòng liên h:

+ Công ty Đu giá hp danh Vit Linh - Đa ch: Tng 2, tòa nhà LTA, s nhà 2436, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành ph Vit Trì, tnh Phú Th. Đin thoi  0210.3898179.

+ Phòng giao dch Vân Cơ - Chi nhánh Hùng Vương; Đ/c: S 3093 đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành ph Vit Trì, tnh Phú Th. (Bà Vũ Th Hng Thúy, đin thoi: 0912999118).

Xem 1162 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng