Thứ ba, 11 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Ví VNPAY tạo bứt phá trên thị trường thanh toán điện tử

Vi VNPAY tao but pha tren thi truong thanh toan dien tu 1Mi đây, Công ty C phn Gii pháp Thanh toán Vit Nam (VNPAY) chính thc trình làng ví đin t VNPAY phiên bn mi nht, tp trung và ưu tiên tri nghim tính năng ví gia đình.

S phát trin mnh ca các ví đin t trong vài năm qua đã giúp cho người dân có cơ hi tiếp cn các dch v tài chính mt cách d dàng, nhanh chóng. Trong cuc đua đy sôi đng ca các ví đin t, VNPAY chn hướng đi ưu tiên tính năng ví gia đình.

Thc tế, qun lý chi tiêu, đc bit là chi tiêu ca con cái, trong gia đình luôn là mt trong nhng vn đ được nhiu bc ph huynh quan tâm khi cân nhc vic cho con cái ch đng v tài chính. Tính năng ví gia đình ca Ví VNPAY có th gi là gii pháp hoàn ho đ gii quyết vn đ này.

Vi tính năng ví gia đình, các bc ph huynh có th ch đng to ví thành viên cho con mình, đng thi ch đng cp ngân sách chi tiêu và qun lý vic chi tiêu ca con khi cn thiết. Không ch to ví thành viên cho con, người dùng Ví VNPAY cũng có th to ví thành viên và cp ngân sách chi tiêu cho b m hoc v/chng mình mt cách d dàng, nhanh chóng.

Tin ích quét mã giúp người dùng có th thanh toán qua VNPAY-QR ti hơn 100.000 đim chp nhn. VNPAY-QR có mt trong khp tt c các ngành ngh, dch v t siêu th, vn ti, vin thông, y tế, giáo dc, dch v ăn ung, rp chiếu phim. Đây cũng là mã QR thanh toán duy nht trên th trường đáp ng "Tiêu chun cơ s QR Code" ca Ngân hàng Nhà nước.

Ví VNPAY đã đem li nhng tri nghim tin li cho người tiêu dùng và kh năng theo dõi tài chính thông minh chc chn s dn đến s ra đi ca tng lp nhng ông b bà m tiêu dùng thông minh, thế h tr cũng hình thành thói quen qun lý tài chính tích cc t khi còn nh.

Đi din VNPAY cho biết, đơn v này đã đu tư ngun lc, xây dng và phát trin ví trên nn tng công ngh hin đi blockchain và áp dng các công ngh di đng mi nht đáp ng các nhu cu thanh toán đin t ca người dùng. Khi thói quen thanh toán không dùng tin mt ngày càng ph biến bt c ai cũng đu có nhu cu s dng các gii pháp thanh toán hin đi thì vi tính năng gia đình VNPAY kỳ vng s to ra s "bt phá" trong lĩnh vc này.

Hướng dn to ví thành viên cho người thân trên ví đin t VNPAY

Vi VNPAY tao but pha tren thi truong thanh toan dien tu 2Đ tri nghim ví VNPAY người dùng có th ti trên App store Google Play!

Cui năm 2020, gii pháp thanh toán VNPAY-QR đt gii thưởng thương hiu quc gia, mt ln na khng đnh s tin li ca hình thc này giúp cho người dùng ng dng di đng d dàng thanh toán hóa đơn. Vi ví đin t VNPAY, các khách hàng s dng ng dng không có phương thc thanh toán bng VNPAY-QR s có cơ hi được tri nghim thanh toán qua hình thc quét mã này mt cách d dàng.
Xem 890 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng