Thứ tư, 12 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Yếu tố nào sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thấp trong năm 2021

Hinh anh lai suatLãi sut tin gi và liên ngân hàng gim trong nhng ngày va qua và vic mt s nhà băng đã đưa ra các gói h tr doanh nghip nên th trường đang kỳ vng mt bng cho vay s tiếp tc được gim thêm.

Hin nay, mt s ngân hàng liên tc điu chnh gim lãi sut huy đng và cho vay ngay t nhng ngày đu năm. Tín hiu này khiến th trường kỳ vng lãi sut cho vay s được các ngân hàng gim tiếp nhm h tr người dân và doanh nghip, giúp khơi thông nn kinh tế vn đang rt khó khăn do tác đng ca đi dch Covid-19.

Dòng tin di dào

Trong tun va qua (22-26/2), Ngân hàng Nhà nước không thc hin giao dch trên th trường m và hút ròng 26.600 t đng thông qua đáo hn các khon vay trên kênh cm c (OMO).

Mc dù b hút ròng nhưng lãi sut trên liên ngân hàng tiếp tc có xu hướng gim v mt bng trước Tết Nguyên đán. Cht tun trước, lãi sut liên ngân hàng dng mc 0,33%/năm (gim 77 đim cơ bn) vi kỳ hn qua đêm và 0,54%/năm (gim 67 đim cơ bn) vi kỳ hn 1 tun.

Theo các chuyên gia tài chính, din biến vn th hin tính mùa v mi năm. Tc là, lãi sut liên ngân hàng tăng nhanh khiến Ngân hàng Nhà nước bơm ròng h tr thanh khon dp gn Tết Nguyên đán và khi thanh khon h thng di dào tr li sau kỳ ngh thì nhà điu hành hút ròng li, lãi sut cũng h nhit dn.

Tin di dào, mt s ngân hàng thương mi đã gim lãi sut t 10 - 40 đim cơ bn đi vi tin gi khách hàng cá nhân nhưng gi nguyên vi lãi sut tin gi t chc, t đó thu hp chênh lch lãi sut huy đng gia 2 nhóm khách hàng này.

Hin, lãi sut huy đng tiếp tc duy trì mt bng thp trong tháng Hai đi vi c hai kỳ hn 6 tháng và 12 tháng tt c các nhóm ngân hàng. 

Trong mt báo cáo mi phát hành, Công ty chng khoán Bo Vit cho biết đi vi kỳ hn 6 tháng, nhóm ngân hàng thương mi c phn có quy mô nh gim 0,03% xung 5,39%.

Trong khi nhóm ngân hàng thương mi c phn có quy mô ln áp dng mc lãi sut trung bình 4,74% gim 0,15%.

Đi vi kỳ hn 12 tháng, lãi sut ca nhóm ngân hàng thương mi c phn có quy mô nh và quy mô ln gim ln lượt 0,02% và 0,03%.

"Vietcombank tiếp tc là ngân hàng có lãi sut huy đng thp nht th trường, mc 3,5%/năm cho kỳ hn 6 tháng và 4,5% đi vi kỳ hn 12 tháng. Lãi sut huy đng cao nht hin nay thuc v Ngân hàng Quc dân là 6,05% kỳ hn 6 tháng; HDBank và Ngân hàng Indovina cùng 6,9% kỳ hn 12 tháng," bn tin ca Công ty Chng khoán Bo Vit cho biết.

Theo nhn đnh ca các chuyên gia tài chính ngân hàng, nhng năm trước, lãi sut tin gi thường có xu hướng tăng vào dp gn Tết nhm huy đng ngun vn t ngun lương, thưởng ca người lao đng. Tuy nhiên năm nay, lãi sut tin gi li gim vào dp sát Tết. Nguyên nhân được lý gii t vic các ngân hàng vn đang dư tha ngun vn t cui năm 2020 trong bi cnh tín dng chưa tăng tương xng.

Kỳ vng duy trì mt bng lãi sut thp

Ngay tun đu sau Tết Tân Su, Vietcombank là ngân hàng đu tiên công b gim lãi sut cho vay đi vi khách hàng doanh nghip và cá nhân gim bt khó khăn vượt qua đi dch cho toàn b dư n vay hin hu và cho vay mi ca khách hàng trong thi gian 3 tháng t 22/2 - 22/5.

C th, đi vi khách hàng doanh nghip, gim ti 10% s tin lãi phi tr ngân hàng cho các khách hàng b nh hưởng tiêu cc mc đ mnh bi dch Covid-19; gim 5% s tin lãi phi tr ngân hàng cho các khách hàng còn li b nh hưởng bi dch Covid-19. Đi vi khách hàng cá nhân, ngân hàng này gim lãi sut 0,2%/năm cho các khách hàng cá nhân vay vn sn xut kinh doanh trước nh hưởng ca đi dch Covid-19.

Tng s khách hàng được gim lãi sut là 105.000 khách hàng vi quy mô tín dng là 350.000 t đng, chiếm trên 40% dư n ca Vietcombank.

Bên cnh đó, BIDV cũng trin khai gói tín dng ngn hn quy mô 10.000 t đng vi lãi sut cho vay ưu đãi theo tng kỳ hn t 3 - 9 tháng vi lãi sut t 3,8% - 6,5%/năm.

Ti nhóm ngân hàng thương mi tư nhân, HDBank trin khai các gói h tr dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghip siêu nh vi lãi sut gim sâu, lãi sut hp hn ch t còn t 3%/năm tuỳ chương trình.

Đi din Công ty Chng khoán SSI phân tích hành đng tiên phong gim lãi sut cho vay ca các ngân hàng trên đã gia tăng kỳ vng mt bng lãi sut cho vay gim thêm trong thi gian ti.

Ti báo cáo trin vng th trường trái phiếu doanh nghip năm 2021 va công b, Công ty Chng khoán Vietcombank (VCBS) cũng cho rng, có rt nhiu các yếu t đ th trường tiếp tc hình thành mt mt bng lãi sut thp.

Theo VCBS, th nht các ngân hàng Trung ương được d báo s duy trì chính sách tin t ni lng trong khong thi gian dài. Th hai, đnh hướng xuyên sut ca Ngân hàng Nhà nước là gim lãi sut huy đng, to tin đ gim lãi sut cho vay h tr tăng trưởng nn kinh tế.

Th ba, xu hướng tăng ca lãi sut huy đng nhng năm trước ch yếu đến t vic huy đng nhm đáp ng các ch s an toàn và cnh tranh thu hút khách, cũng như có ngun lc cho vay tín dng. Sang năm 2021, dưới đng thái điu hành ca Ngân hàng Nhà nước, cùng mc tiêu tín dng tp trung vào cht lượng, xu hướng tăng lãi sut huy đng khó có th tr li.

Kéo theo đó, VCBS kỳ vng tiếp tc có mt phn tin gi dch chuyn sang các kênh đu tư như trái phiếu doanh nghip nhm tìm kiếm mc li nhun tt hơn.

“Đây tiếp tc được xem là đng lc tăng trưởng nhu cu trái phiếu doanh nghip đi vi nhà đu tư cá nhân. Trong khi đó, nhu cu mua trái phiếu doanh nghip ca nhà đu tư t chc vn luôn hin hin và càng mãnh lit hơn trong bi cnh lãi sut thp,” báo cáo ca VCBS nêu rõ.

Phó Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam Đào Minh Tú cho biết ngành s tiếp tc tái cơ cu các khon n, khon lãi đến hn và cho phép các t chc tín dng đánh giá mt cách thc tế cht lượng các khon tín dng đ trích lp d phòng ri ro đ đm bo năng lc tài chính cũng như s an toàn nn tài chính quc gia trong trung hn cũng như dài hn.

Cũng theo ông Tú, Ngân hàng Nhà nước đt mc tăng trưởng tín dng năm 2021 khong 12%, dù vy s có điu chnh mc tiêu khi cn thiết, có th lên đến 14% - 15% tùy thuc vào điu kin thc tế.

V phía doanh nghip, mc dù cũng đã được gim lãi sut cho vay ngay t đt đu nhưng do đi dch bùng phát tr li nên ông Hoàng Quc Khánh, Giám đc khi vn hành Công ty Golden Gate vn mong mun ngân hàng gim thêm lãi sut đi vi các khon vay mi có th to cú hích sau mùa dch này.

Tuy nhiên, các chuyên gia ca Công ty Chng khoán Bo Vit li cho rng trong bi cnh dch bnh có du hiu được kim soát và vic tiêm chng vcxin nga Covid-19 chun b được trin khai, trong khi đó lm phát cũng tăng tr li vi ch s tiêu dùng (CPI) tháng Hai cao nht trong vòng 8 năm gn đây thì lãi tin gi tiết kim nhiu kh năng s tăng tr li trong thi gian ti.

Mt chuyên gia tài chính cũng cho rng, nn kinh tế Vit Nam b “nén li” trong năm 2020 s là tin đ đ “bung” ra phc hi, phát trin mnh trong năm 2021. Theo đó, khi nn kinh tế khôi phc được tc đ tăng trưởng cao, thì nhu cu v vn ca nn kinh tế, ca doanh nghip s tăng lên, nhu cu tiêu dùng ca người dân cũng s tăng lên… khi đó lãi sut s nhích lên.

Mc dù vy, v chuyên gia này nhn đnh, mt bng lãi sut s không tăng quá nhanh mà s nhích dn dn.

Theo Vietnam+

Xem 130 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng